(Tiếp theo kỳ trước…)

BÀI 12

Với Chúa Cha

   qua Đức Giêsu Kitô

    và trong Chúa Thánh Thần

 

 

Thánh lễ có một tiến trình cụ thể hay một sự vận hành rõ ràng đòi buộc chúng ta phải nhớ khi tham dự. Sự vận hành gồm ba điểm:

1 – Trong thánh lễ, chúng ta nói với Cha. Mọi điều chúng ta nói và làm đều được dâng lên Thiên Chúa Cha: với Ngài chúng ta dâng lời cảm tạ; với Ngài chúng ta dâng lễ vật. Cũng có những tiền lệ là chúng ta nài xin những nhu cầu thiết yếu lên Ngài. Nói cách khác, toàn bộ thánh lễ đều hướng về Cha.

2 – Để đến được với Cha, chúng ta phải qua Đức Giêsu. Chúng ta không đi thẳng lên Chúa Cha, nhưng phải dựa vào Đức Giêsu. Lời ca ngợi, lễ vật hay lời cầu nguyện của chúng ta được đặt trong bàn tay của Người. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta luôn làm với Người, qua Người và trong Người.

Qua trung gian Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng được Chúa Cha chấp nhận. Lời nguyện của chúng ta sẽ có giá trị, trong khi nó chẳng đáng gì, nếu dâng lên Chúa Cha qua sự xếp sắp của Chúa Con.

3 – Để đến được với Cha qua Đức Giêsu, chúng ta cũng phải khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Trong thánh lễ, chúng ta làm mọi sự trong Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần chúng ta chẳng làm được gì. Chúa Thánh Thần là nguồn cảm hứng, là sức mạnh đang hoạt động và là cột dựa vững chắc cho chúng ta. Không có Ngài chúng ta không thể gọi Thiên Chúa là “Áp-ba! Cha ơi!” được (Rm 8:14-15). Chính Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta tới sự thật toàn vẹn (Ga 16:12-13).

Vì thế, thánh lễ là một hành động hướng về Chúa Cha, qua Đức Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Thánh lễ dẫn chúng ta lên tới Chúa Cha, qua Đức Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Thánh lễ hiệp nhất chúng ta với Chúa Cha, qua Đức Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Thánh lễ là lời tạ ơn của chúng ta dâng lên Chúa Cha, qua Đức Giêsu và trong Chúa Thánh Thần.

Cha, Con và Thánh Thần, cả ba đều tuyệt đối cần thiết. Một trong ba đều có những vai trò hoạt động riêng biệt.

Thánh lễ là một hoạt động của cả Ba Ngôi.


Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss. 

chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập