Tuần 5

GIA ĐÌNH THÁNH 

I. KHAI MẠC

Hát: Phút Linh Thiêng

ĐK: Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ đây lòng tôn kính Chúa trên cao, linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm, Nhan Thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen, cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống sẽ sống mãi muôn đời liên.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần cứu độ muôn dân. Chúa là Thiên Chúa thật, nhưng đã không ngần ngại hạ mình làm con người như nhân loại chúng con chỉ trừ tội lỗi. Chúa cũng đã sống trong một gia đình, nhưng không quên bổn phận thảo hiếu với Cha trên trời. Nhìn ngắm gương thánh thiện của Chúa khi sống ở trần gian, chúng con xin dâng lời tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lễ Thánh Gia Thất là dịp chúng con chiêm ngắm một gia đình nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn sống đùm bọc, hòa thuận, tôn trọng, bảo vệ và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Đặc biệt xin Chúa soi sáng, đổ tràn muôn ơn lành trên các gia đình trẻ đang bị bao cám dỗ của đời sống hiện tại, làm giao động hạnh phúc gia đình ngày hôm nay, xin cho các bạn trẻ luôn biết tìm đến Chúa khi vui cũng như lúc buồn. Xin cho các bậc làm con cái luôn tìm thấy ở gia đình mình một sự tín thác, cậy trông, yêu mến, thảo kính cha mẹ, đùm bọc lẫn nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi gia đình chúng con luôn biết noi gương bắt chước gia đình Thánh Gia Thất để gia đình luôn trở nên cái nôi ấm áp của tình thương, và để mọi thành viên trong mỗi gia đình chúng con, luôn biết trở nên chứng nhân sống động của Đấng Cứu Thế. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài xuống thế làm người để cứu độ chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy thân xác con người và sống giữa chúng con. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đích thân đến với chúng con bằng một cung cách thật gần gũi và bình thường.(Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 95 là bài ca chúc tụng dâng Chúa, là vua và thẩm phán toàn cầu; vịnh gia hối thúc tất cả các thụ tạo hãy tôn vinh vương quyền của Thiên Chúa, và mời gọi mọi người hãy tiến dâng lễ vật lên Người. Trong thánh vịnh này, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa, từ Cựu Ước, đã hướng dẫn dân tộc Israel về với Đức Kitô là Thiên Chúa làm người. Giờ đây, Chúng con xin dâng lên Chúa bài ca mới, và hân hoan chào đón Người.

(A)   Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu ! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

 

(B)   Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

(A)   Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần, *

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.

 

(B)   Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

(A)   Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

 

(B)   Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 

 

(A)   Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

(B)   Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

(A)   Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

vì Người ngự đến,

Người ngự đến xét xử trần gian.

 

(B)   Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 (A)+(B)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
        cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
         luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập.

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen. Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê, và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc nhân tính với tất cả thân phận và sự yếu đuối của loài người, nhất là về phương diện thể lý.

Hài nhi Giêsu cần vòng tay thân mẫu dịu hiền, do tình yêu tha thiết không bến bờ của Đức Maria; một dòng sữa ấm và ngọt, một giọng ru dịu dàng. Tất cả đều đã có nơi Đức Trinh nữ Maria. Đức Maria quả là một bà mẹ gương mẫu không chỉ đầy đủ về mọi mặt, mà còn tấm lòng bao la như đại dương.

Nhưng dù sao Đức Maria cũng chỉ là một phụ nữ, chân yếu tay mềm. Chúa đã tiên liệu cho Đức Maria một cây cột vững để tựa, một mái nhà đủ rộng để che mưa che nắng, một bức tường di động để chắn gió và bảo vệ chắc chắn, một tay nghề tháo vát để đáp ứng mọi nhu cầu cho đời sống của cả hai mẹ con. Đó là Thánh Giuse, người chồng trung hậu, đảm đang, người cha gương mẫu.

Thánh Giuse, Đức Maria và Hài nhi Giêsu làm nên một gia đình gương mẫu về mọi mặt cho nhân loại.

Hài nhi Giêsu đang được hưởng sự săn sóc yêu thương của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Gia đình đang tràn ngập hạnh phúc vì sự hiện diện của Hài nhi. Không giàu có, cũng chẳng dư dật, nhưng rất hạnh phúc, nhất là hạnh phúc tâm hồn. Nên dù có thiếu thốn, Đức Maria và Thánh Giuse cũng chẳng cảm thấy mình nghèo hay khổ.

Nhưng rồi Thiên Chúa gửi thử thách đến để tôi luyện và thánh hóa Đức Maria, Thánh Giuse.

Vua Hêrôđê muốn giết Hài nhi, nhưng Thiên thần đã báo mộng cho Thánh Giuse : Phải đem hài nhi và mẹ Người sang Ai Cập tỵ nạn.

Thế là Thánh Gia phải bỏ tất cả để vội vã lên đường hầu như tay không đến một nơi lạ nước lạ cái, không nhà không cửa, không bà con thân thích, mà trái lại là những người coi người Do Thái là kẻ thù truyền kiếp của dân Ai Cập.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ sự hiện diện của Chúa trong gia đình nên Đức Maria và Thánh Giuse đã không bao giờ cảm thấy gia đình là gánh nặng. Xin Chúa ở với chúng con để nâng đỡ gia đình chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng gia đình chúng con trở nên cung thánh cho Chúa ngự. Xin Chúa chấp nhận chúng con và ở cùng chúng con. Amen


Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Gia đình là nền tảng của Giáo Hội. Chúng con cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn chú trọng đến việc giáo dục đức tin và nhân bản Kitô giáo cho các bậc cha mẹ, trợ giúp họ sống chu toàn trách vụ đối với nhau, và với con cái trong gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Gia đình Nazaréth luôn là mẫu gương cho các gia đình noi theo. Chúng con cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho những gia đình đang gặp đau khổ và thử thách, biết noi gương gia đình Thánh Gia, cùng đồng hành với nhau trong mọi biến cố của cuộc sống, luôn tín thác vào Chúa, để có được một cuộc sống bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Sau khi trở về Nazaréth Chúa luôn sống vâng phục theo thánh ý gia đình. Chúng con cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết noi gương Chúa Giêsu, luôn sống tâm tình con thảo, vâng phục lời dạy dỗ của cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho các gia đình trong giáo xứ chúng con, cách riêng gia đình Eymard luôn được hưởng dồi dào phúc lành của Chúa, được Lời Chúa và Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi, để các gia đình luôn sống bình an trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ     

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

     Hát: Đây Nhiệm Tích(Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Hát kết: Hát Khen

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát (réo rắt tiếng hát) xướng ca (dư âm vang xa) đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Bêlem) ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập