Tuần 3

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Giêsu, Giêsu yêu thương nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, trong niềm vui chan hòa mừng Chúa sống lại hiển vinh, chúng con đang được chiêm ngắm, mến yêu cùng hợp dâng tâm tình thờ lạy, cảm tạ Chúa. Tình yêu thương của Chúa đối với chúng con qúa lớn lao, Chúa là Đấng vô tội đã gánh lấy khổ hình thập giá, đã chịu chết và đã sống lại, để chúng con khỏi phải chết muôn đời. Từ đỉnh cao của thương đau, khi bị treo lên thập giá, máu và nước từ cạnh sườn Chúa bị đâm thâu, đã khai sinh các bí tích, đã tái sinh chúng con trong đời sống mới.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bình an và niềm vui phục sinh sẽ là sức mạnh và là động lực cho chúng con trên những bước thăng trầm cuộc sống. Xin cho chúng con một lòng tin sắt son vào mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, để dưới ánh sáng và vinh quang phục sinh của Chúa, chúng con tìm được nguồn an ủi, hy vọng và sức sống mới. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, luôn làm triển nở ân ban của Chúa, tỏa chiếu ánh sáng phục sinh trong đời sống, để khi chúng con biết chết đi cho con người cũ, chúng con sống lại với con người mới, và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Ước gì khi sống niềm vui phục sinh của Chúa, chúng con tìm được bình an trong tâm hồn và tràn đầy niềm hy vọng bước theo Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA  

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chính Chúa đã thương gọi chúng con tham dự bữa tiệc vượt qua của Chúa.

Cộng đoàn: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ / muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Hallêluia.

Người dẫn: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa dìu dắt dẫn đưa chúng con tới một thế giới đẹp hơn trong cuộc lữ hành tại thế với Đức Giêsu.

Cộng đoàn: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ / muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Hallêluia.

Người dẫn: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa dẫn đưa chúng con vượt qua sự chết đạt tới sự sống khi chúng con tưởng niệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu.

Cộng đoàn: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ / muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Hallêluia.

Người dẫn:  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa giải thoát lòng chúng con khỏi tội lỗi xấu xa.

Cộng đoàn: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ / muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Hallêluia.

Người dẫn:  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi cùng với Đức Kitô.

Cộng đoàn: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ / muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Hallêluia.

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho sống lại thật về phần linh hồn.

 Suy niệm Mầu Nhiệm này chúng con hiểu rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Xác thịt, sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng con. Sự sống lại của Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Thần, vì Mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Vậy sự sống của chúng con cũng bởi Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần Chúa đang thánh hóa, hướng dẫn Giáo Hội và mọi người chúng con. Chúng con cùng liên kết đau khổ với Chúa Giêsu trên Thập Giá, chắc chắn chúng con sẽ cùng phục sinh vinh quang như Chúa Giêsu đã sống lại.

Trong tâm tình đó - Chúng con dâng 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh,  xin Mẹ Maria giúp chúng con thật sự hoán cải, sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình để làm vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn.

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa 

ĐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la. Allêluia!

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.

Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tự ý nhận lấy cho mình cái chết đẫm máu. Suốt tuần lễ vừa qua, cùng với Hội Thánh, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa, bằng Lời Chúa và nghi thức phụng vụ.

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng Chúa đã sống lại hiển vinh. Chúa Giêsu đã thắng sự chết. Chúa đã tiên báo: "Như Giona ở trong bụng cá 3 ngày thế nào thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất như vậy". "Các ngươi hãy phá đền thờ này" - tức hãy giết thân xác Chúa là đền thờ Thiên Chúa- "nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại", tức thân xác Chúa sẽ sống lại vào ngày thứ ba.

Đức Chúa Giêsu đã chết thật và đã sống lại thật là việc hiển nhiên.

Tin Mừng theo Thánh Matthêu nói : "Thình lình đất rung chuyển dữ dội. Thiên thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên và bảo các bà : Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây nữa vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói" (Mt.28,2-6).

Vậy Chúa Giêsu đã chết khổ đau để đền tội chúng ta, thay cho chúng ta, nhưng Chúa đã sống lại để bảo đảm ơn tha tội và hạnh phúc đời đời cho ta.

Chúa đã sống lại để được bảo đảm niềm tin và ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng để đức tin của chúng ta nở hoa kết trái, ta phải tin thật, tin vững vàng Chúa đã phục sinh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa không còn ở trong mồ nữa, Ngài đã chiến thắng tử thần. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui, niềm hi vọng cho tất cả chúng con là những kẻ tin vào Ngài. Các tông đồ và những người đi theo Chúa đã đến phần mộ để tìm Chúa, các ngài đã không tìm được Chúa, bởi vì không ai có thể tìm được người sống trong kẻ chết. Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng con cũng không biết đi đâu để tìm Chúa. Xin giúp chúng con nhận biết Chúa trong những vui buồn của cuộc sống, để chúng con không ngừng phát triển sự sống mới mà chúng con đã nhận lãnh từ sự phục sinh  của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chớ gì việc năng đến thờ phượng Chúa nới nhiệm tích Thánh Thể, đời sống chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu và sự sống trước một thế giới chết chóc đang đổ vỡ vì hận thù, chia rẻ và đói nghèo. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh được mọi người thành tâm đón nhận. Amen.

Hát: Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn

1. Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào để từ đây rất đỗi nhiệm mầu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi cho mùa xuân hoa nở rộ khung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi.

ĐK: Chúa ơi! Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi! Tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhoà.

2. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nao trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tủi sầu mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ngự đây nơi nhà chầu bé nhỏ. Rượu bánh đơn sơ chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui chan hoà khắp nơi.

(Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con tin Chúa đã để thân xác Chúa chịu bao điều sỉ nhục, đớn đau và chết nhục nhã, để giải thoát và cứu rỗi chúng con. Chúa đã phục sinh để bảo đảm cho chúng con sẽ sống lại vinh quang với Chúa.

Cộng đoàn: Thánh Tử Giêsu đã đánh bại thần chết, xin mở lối cho chúng con đến sự sống muôn đời, Hallêluia.

2. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin vì Chúa đã sống lại thật, giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết.

Cộng đoàn: Xin ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên con người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng phục sinh, Hallêluia.

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, khi chết vì khổ đau để giải thoát chúng con khỏi chết đời đời, Chúa lại tự hiến làm lương thực nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế.

Cộng đoàn: Xin dạy chúng con đem hết tình yêu mến mà rước Chúa vào lòng, Hallêluia.

4. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin củng cố niềm tin ấy cho chúng con, để chúng con được vui sống trong hy vọng đời đời bên Chúa.

Cộng đoàn: Xin cho những người đã qua đời được Đấng Phục Sinh đón nhận vào vinh quang Nước Chúa, Hallêluia.

VII.  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

 VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Chúa Phục Sinh

 ĐK. Chúa nay thực đã Phục Sinh . Halêluia, Halêluia

1. Người từ trong cõi chết sống lại, Halêluia, Halêluia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

2. Người đã toàn thắng tội lỗi thế trần, Halêluia, Halêluia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.

3. Người rọi chiếu triều ánh sáng ngời, Halêluia, Halêluia. Chỉ đường cho toàn dân tới Chúa.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập