Tuần 4

Tình Yêu   -   NƠI THÁNH THỂ

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta. 

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và đã trao ban chính Mình Máu Chúa là nguồn mạnh sự sống cho chúng con và là tình yêu trọn hảo. Bí Tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Chúng con thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Thịt Máu Chúa làm của ăn, của uống nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian. 

Lạy Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết sống sung mãn với mầu nhiệm Thánh Thể, để chúng con luôn biết tìm đến bên Chúa, kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào nơi Thánh Thể. Chính Chúa đã muốn ở lại với chúng con, nên đã lập Bí Tích Thánh Thể và truyền cho bánh và rượu trở nên Thịt Máu Ngài để nuôi sống chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi chúng con rước Chúa vào tâm hồn, Xin tình yêu nơi Thánh Thể luôn lôi kéo chúng con đến với Chúa, để bên Chúa chúng con trở thành những tấm bánh đơn sơ bẻ ra cho muôn người. Amen.

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI 

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con giục lòng sám hối ăn năn vì những lần xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Tin tưởng vào ơn chữa lành từ tình yêu nơi Thánh Thể, xin Chúa tha thứ những lỗi phạm và thiếu sót của chúng con

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn Giêsu tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 115 là lời kinh tạ ơn trong Đền Thờ; vịnh gia tuyên bố lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, và dâng lên Người lễ tế tạ ơn vì Người luôn phù trợ mình. Chén cứu độ trở thành máu thánh của Đức Kitô hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly, nhờ đó mầu nhiệm cứu chuộc được hoàn thành và đời sống Kitô hữu được canh tân. Giờ đây chúng ta chúc tụng ngợi khen Đức Kitô đã cho chúng ta thông dự vào chén cứu cứu độ của Ngài khi cử hành thánh lễ và xin chúng ta cũng được cộng tác với Ngài, chấp nhận những đau khổ bằng đức tin.

 (A) Tôi đã tin cả khi mình đã nói :

"Ôi nhục nhã ê chề !" *

Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng :

"Mọi người đều giả dối !"

 

(B) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(A) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *

Ðối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

 

(B) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

 

(A) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(B) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem !

(A)+(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

       Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca 9,11-17

Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”  Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra o và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: 

Đối với người Việt Nam bữa ăn rất quan trọng. Tục ngữ có câu : “Trời đánh còn tránh bữa ăn”. Trong ngôn ngữ chúng ta thường diễn tả các buổi chúc mừng bắt đầu bằng chữ “ăn” như ăn tết, ăn hỏi, ăn cưới, ăn giỗ. Đôi khi vì miếng ăn mà xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng miếng cũng nhắc đến những sự chia sẻ huynh đệ, sự đoàn tụ hiệp nhất của tất cả mọi người trong gia đình. Cùng ăn chung với nhau từ một nồi cơm và cùng chia sẻ thức ăn, họ chia sẻ chung với nhau một sự sống và một tình yêu trong gia đình.

Còn đối với Thiên Chúa bữa ăn cũng vô cùng quan trọng, vì nó không những mang lại sự sống đời này mà còn sự sống vĩnh cửu đời sau nơi bàn tiệc của Vương Quốc Thiên Chúa nữa. “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14, 15). Trong Thông Diệp Ecclesia De Eucharista ban hành ngày 17/4/2003, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dùng giảng huấn của Công Đồng Vatiacanô II để giới thiệu về Bí Tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (Lumen Gentium). Bí Tích Thánh Thể “tích chứa tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội: đó là chính Đức Kitô.” (Presbyterorum Ordinis). Vì nhờ Bí Tích Thánh Thể mà lời hứa khi xưa của Chúa Giêsu được thực hiện : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Bữa tiệc cao điểm chính là Bữa Tiệc Ly, Chúa lập Phép Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể được cử hành bây giờ trên trần thế là dự báo cho bàn tiệc mới nơi Vương Quốc của Thiên Chúa ở ngày cánh chung (Mt 26, 29). Khi các tông đồ muốn trốn tránh trách nhiệm với vai trò là những mục tử phải nuôi nấng đoàn chiên của mình : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các lành mạc nông trai quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng” (Lc 9, 12). Chúa Giêsu đã ra chỉ thị cho các ông : “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13). Qua chỉ thị này Chúa Giêsu đã trao phó vai trò tìm kiếm thức ăn, dọn tiệc và cử hành bàn tiệc Thánh Thể cho Giáo Hội.

Chia sẻ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và chia sẻ lương thực với nhau trong tình huynh đệ, là ý nghĩa đầy đủ của bàn tiệc Thánh Thể. Qua bàn tiệc Thánh Thể con người kết hợp với Thiên Chúa và liên kết với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người (Sacrosanctum Concilium). Vì thế, việc cử hành bàn tiệc Thánh Thể là một dấu chỉ của sự loan báo Vương Quốc Tình Yêu. Bàn Tiệc Thiên Quốc (Lc 22, 16; GLCG # 1344). Chúa Giêsu luôn thôi thúc và mời gọi chúng ta dâng hiến trọn vẹn, chấp nhận chia sẻ tất cả, quảng đại cho đi, nhiệt thành thực thi công bằng xã hội, gia tăng việc bác ái yêu thương và sống hoà thuận với nhau (2 Cr 8, 7; Cv 4, 32-34).

Cầu nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thế giới, xã hội và con người ngày nay đã và đang nô lệ về tiền tài, danh vọng và quyền bính theo nghĩa của vật chất trần gian, tuy nhiên tất cả những thứ đó không mang lại cho con người sự sống đời đời. Chỉ có Thánh Thể Chúa mới là lương thực trường tồn và cứu cánh cho đời sống tâm linh của mỗi người chúng con.

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, đó là bảo chứng sự hiện diện của Chúa. Chúng con thật hạnh phúc khi được chiêm ngắm và kín múc nguồn ơn vô giá nơi Thánh Thể Chúa, để đời sống đức tin của chúng con được bình an. Đồng thời, chúng con cũng biết chia sẻ Thánh Thể Chúa cho anh chị em bằng đời sống yêu thương, chia sẻ, phục vụ và hiệp nhất, đó là dấu chỉ mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy : “Anh em hãy có lòng yêu thương nhau”. Amen.


(Thinh lặng)

 

Hát: Lương Thực Của Con

1. Lương thực của con là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm, lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng, Chúa đã dìu dân riêng từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man na khắp vùng mưa tin yêu xuống lòng mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Giêsu ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đường.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con Chúa đã ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể, để năng nhận lãnh mỗi ngày như của ăn linh hồn không thể thiếu trong cuộc sống chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép Mình Thánh, Chúa là Bánh đích thực nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn sống thiêng liêng là Mình Máu Chúa, để được sống muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng chia sẻ sự khó nghèo của chúng con, Chính Chúa đón nhận chúng con khi chúng con rước Chúa vào lòng.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, cùng nhau dấn thân, hy sinh phục vụ chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đang gặp khó khăn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lấy Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn dân Người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng tham dự thánh lễ, rước Mình và Máu Thánh Chúa.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH 

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen. 

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể  

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Hát kết: Trong Trái Tim Chúa

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biến khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người cha mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập