Tuần 1

Thánh Thể

Ân sũng của tình yêu

I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái, qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và đã trao ban chính Mình Máu Chúa là nguồn mạnh sự sống cho chúng con và là tình yêu trọn hảo. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Chúa cho chúng con Thịt Máu Chúa làm của ăn, của uống làm thần lương nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian. 

Lạy Chúa Thánh Thể, xin Chúa gia tăng nơi chúng con lòng mến yêu Thánh Thể Chúa, để chúng con luôn biết tìm đến bên Chúa, kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào nơi Thánh Thể. Xin cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi chúng con rước Chúa trong tâm hồn, để được kết hiệp với Chúa, sống sung mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể. Xin tình yêu nơi Thánh Thể luôn lôi kéo chúng con đến với Chúa, để bên Chúa chúng con trở thành những tấm bánh đơn sơ bẻ ra cho muôn người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con hạnh phúc được quây quần bên Chúa, được nghe lời yêu thương dạy bảo của Chúa, được chiêm ngắm chính Mình Máu Thánh Chúa, của ăn nuôi dưỡng đời sống chúng con, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

-        Kinh Ăn Năn Tội

Xướng : Lạy Chúa xin thương xót chúng con

Đáp : Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa

Xướng : Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con

Đáp : Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Xướng : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Đáp: Amen.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 115 là lời kinh tạ ơn trong Đền Thờ; vịnh gia tuyên bố lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, và dâng lên Người lễ tế tạ ơn vì Người luôn phù trợ mình. Chén cứu độ trở thành máu thánh của Đức Kitô hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly, nhờ đó mầu nhiệm cứu chuộc được hoàn thành và đời sống Kitô hữu được canh tân. Giờ đây chúng ta chúc tụng ngợi khen Đức Kitô đã cho chúng ta thông dự vào chén cứu cứu độ của Ngài khi cử hành thánh lễ và xin chúng ta cũng được cộng tác với Ngài, chấp nhận những đau khổ bằng đức tin.

 (A) Tôi đã tin cả khi mình đã nói :

"Ôi nhục nhã ê chề !" *

Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng :

"Mọi người đều giả dối !"

 

(B) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(A) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *

Ðối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

 

(B) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

 

(A) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(B) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem !

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Cho Con Biết Lắng Nghe. Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bối cảnh của lễ Vượt Qua của người Do Thái, một đại lễ lớn nhất của dân tộc. Đại lễ này tưởng niệm lại hành động can thiệp đầy quyền năng của Thiên Chúa trong việc dẫn dắt dân Người thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Bữa ăn Vượt Qua là một nghi lễ long trọng. Bữa ăn tưởng niệm lại một việc trong quá khứ, và đang khi cử hành việc tưởng niệm đó thì quyền năng của Thiên Chúa lại được tái hiện.

Chúa Giêsu nói: “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”. Mỗi khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể thì quyền năng và tình yêu của Chúa Giêsu lại được tái hiện. Nhưng không chỉ như thế, chính Chúa Giêsu lại hiện diện thật sự ở giữa chúng ta.

Trong khi đó, nhiều người Công Giáo lại không ý thức đủ. Họ đi tham dự thánh lễ mà lại đến trễ, về sớm. Vài người lại nói chuyện với nhau hay chỉ nhìn ngắm kẻ khác. Nhiều người vào trong nhà thờ mà không tỏ sự tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong Nhà Tạm. Nhiều người không rước lễ và hầu như không còn để ý đến việc đó nữa. Nhiều người ăn vận trang phục bất xứng, thứ trang phục mà họ không dám mặc khi đến thăm một người bạn. Trong khi xếp hàng lên rước Mình Thánh Chúa Giêsu, một số người thay vì tập trung vào việc chuẩn bị đón Chúa ngự vào tâm hồn mình thì lại đưa mắt nhìn quanh khắp cả nhà thờ.

Tại sao lại xảy ra tình trạng đáng buồn như vậy? Thật là tốt đẹp khi Giáo hội khuyến khích các tín hữu thường xuyên rước lễ và tạo điều kiện dễ dàng cho việc này. Nhưng cũng vì thế mà xảy ra tình trạng người giáo dân ơ hờ, trễ nải đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô hàng năm giúp mọi tín hữu Công giáo ý thức hơn về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, từ đó canh tân tâm tình biết ơn của chúng ta đối với quà tặng vô giá mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là chính Thịt Máu Chúa. Càng ý thức hơn về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta càng có thêm sức mạnh để tiến bước trên hành trình đức tin của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì quà tặng vĩ đại Chúa đã ban cho chúng con là Bí Tích Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này và hết lòng tôn sùng mến yêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã muốn ở với và ở trong chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, để chúng con được ở với Chúa, được nuôi dưỡng và cứu độ, nhờ sự sống trường sinh của Chúa. Nhiều khi chúng con đến với thánh lễ như một bổn phận qua loa, như một sự lặp lại nhàm chán, mà không nhìn ra khía cạnh yêu thương sống động và ân sủng lớn lao từ thánh lễ. Chúng con đang đánh rơi quà tặng Chúa ban, để hướng lòng hay theo đuổi nhiều hấp dẫn khác. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm cách sâu xa bí tích tình yêu nơi bàn tiệc thánh, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sống của Chúa qua việc rước lấy Mình và Máu Chúa, dưới hình thức bánh và rượu đơn sơ.  Xin Chúa sống trong chúng con để chúng con được sự sống của Chúa nuôi dưỡng, để chúng con được chữa lành những đau yếu, được bổ sức khi mệt mỏi và để chúng con được chia sẻ sự sống đời đời với Chúa. Amen 


Hát: Lương Thực Của Con

1. Lương thực của con là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm, lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng, Chúa đã dìu dân riêng từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man na khắp vùng mưa tin yêu xuống lòng mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Giêsu ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đường.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

(A). “Người đã nuôi các ngươi bằng Manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới

(B). Xin Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh, bổ dưỡng và nâng đỡ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các linh mục, để giữa muôn vàn gian khổ và thử thách, các ngài vẫn kiên trì làm tròn sứ vụ Chúa trao phó.

(A). “Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể

(B). Xin cho các Kitô hữu siêng năng và sốt sắng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa để kết hợp ngày một hơn với Chúa Ba Ngôi và thông cảm với anh em đồng loại.

(A). “Thịt Ta là thật của ăn, Máu Ta là thật của uống

(B). Xin cho các linh mục luôn ý thức đến ân huệ cao trọng Chúa đã thương ban, hầu biết thánh hóa mình qua việc chu toàn bổn phận với tinh thần hy sinh, yêu mến Chúa và các linh hồn.

(A). “Bánh Ta ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống

(B). Xin cho mọi người trong huynh đoàn chúng con, hằng ngày được phúc đón nhận Bí Tích Tình Yêu, biết sẵn sàng hiến thân từng giây phút, và được nghiền nát để nên tấm bánh tiến dâng Chúa.

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu/ đã thương chúng con vô cùng,/ ai kể cho xiết/ được những ơn Trái Tim cực thánh/ đã ban cho chúng con,/ từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra/ thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn,/ mọi việc Người làm,/ Người đã làm vì chúng con./ Người đã chịu đau đớn,/ đã chịu nạn,/ đã chịu chết,/ Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con./ Chúng con mê muội bấy lâu nay,/ chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên./ Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội./ Chúng con là kẻ khốn khó/ chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng./ Lạy ơn trên trời soi sáng/ thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng,/ thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng,/ trong mình những thấy tội lỗi/  chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh./ Chúng con xấu hổ lắm,/ sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng,/ chúng con hợp ý cùng bề trên/ mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu./ Chúng con dâng linh hồn,/ xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội,/ chúng con dâng xác,/ xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời./ Mọi sự bề trong bề ngoài,/ mọi việc chúng con làm,/ sự sống, sự chết,/ tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy,/ dù khi chúng con được sự gì lành,/ dù khi phải sự gì khốn khó/ thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng,/ xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành./ Ớ Trái Tim cực thánh/ hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ,/ xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời,/ xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề,/ xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu,/ xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời,/ cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng con cho nên./ Lạy Trái Tim hay thương vô cùng,/ hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con,/ hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này,/ hãy đưa chúng con lên thiên đàng/ hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết:  Đến Muôn Đời

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập