Tuần 1

ĐI TÌM CHÚA HÔM NAY

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa Hài Nhi thơ bé mà các nhà chiêm tinh tìm gặp qua dấu chỉ ánh sao, đang hiện diện trước mặt chúng con dưới hình Bánh. Chúng con xin hợp với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các mục đồng, cùng ba nhà chiêm tinh xin cung kính thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ để dẫn đưa các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa. Ngày nay xin Chúa dùng ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, để chúng con biết tìm gặp Chúa nơi những người thân cận. Xin Chúa ban thêm lửa mến yêu cho chúng con, để chúng con biết yêu thương, phục vụ tha nhân. Đó cũng là những lễ vật nhỏ bé của mỗi người chúng con tiến dâng Chúa Hài Đồng. Amen. 

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài xuống thế làm người để cứu độ chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy thân xác con người và sống giữa chúng con. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân được thấy ơn cứu độ của Chúa. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 99 mời gọi những người bước vào đền thánh hãy hân hoan. Thánh vịnh được hát trong lúc dâng hy lễ tạ ơn, khuyến khích tất cả mọi dân tộc hãy ca ngợi Chúa. Lòng nhân hậu mà Thiên Chúa đã tỏ lộ cho Israel, được biểu lộ cách rõ ràng nơi Đức Kitô, Đấng đã mở cửa Giáo Hội cho hết mọi dân tộc. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của thánh vịnh mà phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

(A)  Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

(B)  Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

(A)  Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

(B)  Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

(A)+(B)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
               cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

          Tự muôn đời và chính hiện nay
          luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời."

      Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

  Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Khi vừa mới sinh ra Con Thiên Chúa làm người đã dành ưu tiên cho người nghèo. Thiên sứ đã được sai đến với những người phải làm thuê làm mướn kiếm sống, tiêu biểu là các mục đồng. Họ phải thức đêm canh giữ đoàn chiên cừu cho các người giàu.

Sau đó là khi Đức Maria và Thánh Giuse đưa người vào đền thờ Giêrusalem để tiến dâng Ngài cho Thiên Chúa, Ngài đã tỏ mình ra cho các người lãnh đạo tinh thần dân Do Thái, tiêu biểu là cụ già Simeon, cụ cũng là một tư tế. Cũng có cụ bà Anna tiêu biểu cho những người đạo đức chuyên cần cầu nguyện và sống theo luật Chúa.

Rồi cho toàn thể những người có thiện tâm thiện chí không phải là Do Thái, tiêu biểu là các đạo sĩ. Các ngài là tù trưởng các bộ lạc ở phương Đông. Các ngài có đời sống thanh cao, khiết tịnh, ưa chiêm ngưỡng các tầng trời và đọc sách thánh. Có thể các ngài đã đọc sách Sáng Thế Ký, trong đó có câu truyện thầy phù thủy Balaam được vua Moab thuê chúc dữ cho dân Do Thái. Vì họ đã là cớ làm điêu đứng đế quốc Ai Cập khi họ bỏ Ai Cập tìm về Đất Hứa. Trên đường, gặp dân tộc nào chống đối họ, bị họ tàn sát và đốt phá tan hoang.

Nhưng khi Balaam được vua Moab thuê, đứng trên núi cao nhìn xuống chỗ dân Do Thái đóng trại, thay vì chúc dữ cho họ thì ông đã chúc lành và tiên báo từ mồ Giacob, tổ phụ dân Do Thái sẽ có một ngôi sao và một vương trượng sẽ phát xuất từ dân tộc này.

Khi thấy một ngôi sao lạ, các ngài nghĩ đến lời Balaam tiên báo, và vì lòng các ngài vốn mong đợi một vị cứu tinh xuất hiện để sửa đổi lại đời sống đang xuống dốc của nhân loại, nên nghĩ ngay là vị cứu tinh ấy đã xuất hiện, nên không ai bảo ai mà cùng hướng về Giêrusalem, thủ đô của dân Do Thái để đến triều yết vị vua mới sinh.

Các ngài đã gặp nhau gần Giêrusalem, cùng hỏi thăm tin tức và đường đi.

Vua Hêrôđê và cả dân thành hoảng sợ, nhưng đã lấy Thánh Kinh để chỉ dẫn cho các ngài là Đấng Cứu Thế đã sinh ra tại Bethlehem vì có lời Kinh Thánh rằng :

"Hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi nhỏ bé gì đâu, vì tại nơi đây vị lãnh tụ chăn dắt Israel sẽ ra đời" (Mt.2,5-6).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Vị Cứu tinh Thiên Chúa đã hứa cho loài người, và Chúa đã sinh ra khó nghèo, nằm nơi máng cỏ. Lạy Chúa, khi sinh ra Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của chúng con, để chúng con được nhờ Chúa mà trở nên con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì sinh ra làm người trong cảnh cơ hàn, Chúa đã mở cho chúng con con đường tiến tới vinh quang hạnh phúc. Chúng con thờ lạy Chúa. Amen.


Hát: Lễ Hiển Linh

ĐK: Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, nào ta đi, tìm Hài Nhi sinh cho ta, tìm Hài Nhi đã sinh cho đời. 

1. Kìa Ba Vua từ Phương Đông đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng Người bao vật quý và hương ngát thơm. Kìa Ba Vua tìm Bê Lem đến mà xem nơi hang đá hèn, Chúa Trời nay sinh xuống giữa cảnh lầm than. 

2. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa Trời, trên đời nay đã thấy ngàn hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm mầu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thắm sâu. 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1.   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thiết lập Hội Thánh và sai đi đến với mọi người, xin ban cho Hội Thánh Chúa trở thành ánh sáng hướng dẫn muôn dân tìm đến ơn cứu độ của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết đi tìm Chúa hôm nay, để được ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con.

2.   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban quyền cho các nhà lãnh đạo trong xã hội, xin Chúa hướng dẫn họ thi hành quyền đối với mọi người theo lẽ công bằng, theo sự thật và luôn tôn trọng nhân phẩm của mỗi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết đi tìm Chúa hôm nay, để được ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con.

3.   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn cứu độ hết thảy nhân loại. Xin cho những người chưa biết Chúa, những người từ chối Chúa, những người chống đối Chúa, sớm nhận ra ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết đi tìm Chúa hôm nay, để được ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con.

4.   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên là ánh sáng cho đời. Xin cho mỗi hội viên chúng con, luôn sống đúng với Tin Mừng của Chúa. Để trở nên ánh sao dẫn đường cho người chung quanh trở về với Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết đi tìm Chúa hôm nay, để được ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Chúa Thương Loài Người

Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra ở nơi nào biết không.

ĐK. Chúa thương loài người Chúa thương loài người, Belem là nơi Chúa sinh, Chúa thương loài người Chúa thương loài người Belem là nơi Chúa sinh.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập