Tuần 2

Lời chứng về Đấng Mêsia

I. KHAI MẠC

Hát: Lòng Chúa ái tuất

1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Ðem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ÐK. Con xin kính tin, sấp mình thờ lạy Chúa, Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, Ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

2. Trong hình bánh, Chúa hiến ban chính mình. Con dù không thấy, luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con Chúa đã đến cứu chuộc chúng con, chúng con cảm tạ Chúa. xin ban thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con biết sống theo lời Chúa dạy, để chúng con được ơn cứu độ và  mọi người nhìn vào cuộc sống của chúng con, họ cũng nhận biết và tin vào Chúa là Đấng cứu độ để họ cũng được cứu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Xin ban cho chúng con niềm vui và hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết phó thác thân phận làm người, làm Kitô hữu cho Đấng Cứu Độ, chắc chắn chúng con sẽ được Người thanh tẩy và dẫn chúng con vào nhà Cha chí ái trên trời. Amen

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu nhiệm Năm Sự Sáng

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3, 16-17).

Lạy Chúa Giêsu, qua tiếng phán từ trời cao, chúng con nhận ra sứ mạng của Chúa là sứ mạng tha thứ, yêu thương và hòa giải, Ngài đến không phải để kết án mà để biện hộ, không phải để tiêu diệt mà để chữa lành. không tìm người công chính mà đến vì kẻ tội lỗi. Ngài đến đưa muôn dân về hiệp nhất với Cha trên trời. Xin cho chúng con tin tưởng đến với Chúa, để được đón nhận ơn hòa giải và thứ tha. Vì Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng,1 kinh Sáng Danh)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Đức Giêsu là Đấng vô tội nhưng lại đứng chung với các tội nhân để chờ Gioan ban phép rửa. Chúa muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yếu đuối như chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta mượn lời thánh vịnh 2 cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen.

(A)   Sao chư dân lại ồn ào náo động ?

Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông ?

 

(B)   Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *

chống lại Đức Chúa,

chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.

 

(A)   Chúng bảo nhau :

Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *

gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !

 

 

(B)   Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

 

(A)   Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *

rằng : "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn

lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

 

(B)   Tân vương lên tiếng :

Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,

Người phán bảo tôi rằng : *

"Con là con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

 

(A)   "Con cứ xin rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

 

(B)   "Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

 

(A)   Vậy giờ đây,

hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !

 

(B)   Ðem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,

hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !

 

(A)   Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.

 

(B)   Còn những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao !

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia! Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Trong tâm tình mùa vọng, Phụng vụ Giáo hội thường nhắc đến hình ảnh Gioan Tẩy Giả. Ông đóng vai trò trong việc tiên báo cho dân chúng biết Đấng Cứu Thế sẽ đến, và kêu gọi họ phải chuẩn bị tâm hồn qua việc ăn năn sám hối.

Hình ảnh Gioan tiền hô lại được xuất hiện trong ngày lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Ông lại được nhắc đến như một vị tiền hô đi trước và nói với dân chúng biết: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người…”. Phép rửa mà Gioan tiền hô thực hiện cho dân chúng chỉ mang tính chất bên ngoài để giúp cho họ chuẩn bị tâm hồn đón nhận một phép rửa quan trọng hơn đến từ Đấng Mêsia : “Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”. Con người mang thân phận yếu hèn và tội lỗi trong kiếp sống, vì vậy tẩy rửa tội lỗi và sinh lại thành người mới, đó là hiệu quả của phép Thánh tẩy Kitô giáo.

Được rửa trong Thánh Thần và lửa: Lửa là hình ảnh tẩy rửa, thiêu hủy những gì là cũ kỹ nhơ bẩn và Thánh Thần là Đấng ban nguồn sống mới cho con người. Rửa trong Thánh Thần và lửa không chỉ người Kitô hữu được dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu để xóa sạch tội lỗi và đi vào cuộc phục sinh vinh hiển của Chúa để đón nhận sự sống mới thần linh, mà còn được mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, gắn bó và nên một với Người : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Từ nay, người Kitô hữa sẽ sống cuộc đời mới hoàn toàn, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, và cùng với Chúa Kitô chết cho tội lỗi, cho trần gian, cho con người cũ, cho tính xác thịt. Một khi chúng ta chết cho con người cũ là chôn vùi con người ích kỷ, đam mê và tội lỗi. Vậy tôi và bạn đã chết cho tội lỗi và tật xấu chưa và chết tới mức nào?. Cởi bỏ con người cũ là từ bỏ những ràng buộc trần gian, là khước từ những ham muốn vô độ. Như vậy, được rửa trong Thánh Thần và lửa, chúng ta được mời gọi hướng về sự sống mới nơi Đức Giêsu Kitô. Sống sự sống mới của Chúa nghĩa là nên một với Chúa và để cho Thần Khí Thiên Chúa chi phối chứ không để xác thịt điều khiển. Sống sự sống mới là kết hợp nên một với Chúa và ai kết hợp nên một với Chúa thì sinh nhiều hoa trái là hoa trái của Thần Khí : “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Mỗi người hãy tự xét xem mình đã sinh ra những hoa quả Thần Khí chưa và là những hoa quả nào?

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, năm xưa Chúa đã đến với Gioan để xin đón nhận nghi thức thanh tẩy. Điều này muốn nói lên rằng Chúa muốn đồng hóa mình với dân, muốn chia sẻ những lo âu và hy vọng của dân. Chúa muốn trở nên một trong họ và như họ, để xóa sạch tội lỗi cho nhân loại và sinh lại họ thành người mới, thành con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ ngày chúng con chịu phép Rửa Tội, chúng con đã trở thành con cái Chúa. Chúa mời gọi mỗi người chúng con luôn sống xứng đáng với danh nghĩa cao quý ấy. Đồng thời, Chúa muốn chúng con chết đi cho tính ích kỷ, đam mê và tội lỗi, để mỗi người chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và yêu thương nhau. Amen.


(Thinh lặng)

Hát: Chứng Nhân Tình Yêu

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay nghe thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân nước trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người. 

2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng cho quên đi những sầu vương Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết sống ơn Bí Tích Rửa Tội, để chúng con xứng đáng được làm con yêu dấu của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mặc lấy thân phận tội lỗi của nhân loại để cứu độ chúng con, chúng con tri ân cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho tha nhân qua cuộc sống của chúng con.

 Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ xuống trên chúng con ân sủng của Thánh Thần, để Thánh Thần đổi mới chúng con và nhờ Ngài chúng con trở nên chứng nhân của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy chúa, xin đổi mới và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn sống kết hiệp với Chúa, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết năng kết hiệp với Chúa nơi Thánh Thể, để chúng con thuộc trọn về Chúa.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                                   

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Thần Khí Chúa

 ÐK: Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi , sai tôi đi Ngài sai tôi đi.

 Sai tôi đến với người nghèo khổ, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập