Tuần 2

Thần Khí Chúa - Đã Sai Tôi Đi

I. KHAI MẠC

Hát: Nhìn lên nhan Chúa từ nhân

 ÐK. Nhìn lên nhan Chúa từ nhân, hồn con tha thiết cầu khấn. Xin xuống muôn ân giúp con luôn vững tin giữa trần gian. Giờ đây hạnh phúc triền miên, tựa nương bên Chúa trìu mến. Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền.

 1. Giờ phút êm đềm con sướng vui. Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian. Nghỉ yên trong Chúa từ ái.

 2. Này Chúa ban mình nuôi dưỡng con. Cùng con bước đi trên đời, hồn con vui sướng thảnh thơi. Nguyện luôn trung tín cùng Chúa.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con đây, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến trong nhân loại chúng con, Chúa đã từ bỏ vinh quang mà đi vào trần gian mặc lấy thân phận con người như chúng con, Chúa cũng chịu chung một phép rửa như chúng con, xin cho chúng con nhớ lại ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, để chúng con ý thức rằng chúng con là con cái Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa.  Xin ban cho chúng con nhận thức sâu sắc về hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi chúng con lắng nghe tiếng Chúa và thực hành theo ý Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cầu xin Chúa thánh hóa và hướng dẫn chúng con trên con đường lữ thứ trần gian, xin giúp chúng con siêng năng học hỏi và lắng nghe tiếng Chúa, là Đấng Cứu Chuộc của chúng con.  Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn:  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

      Đọc chung:  Kinh Thú Nhận

 IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

  Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng:

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3, 16-17).

Lời phán ấy chính là âm vang câu mở đầu bài ca người tôi trung Giavê trong sách Isaia. “Đức Chúa muốn Người hiến thân làm lễ vật đền tội… Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. (Is 53, 10-11). Phép rửa tại sông Giođan báo trước hiến tế trên thập giá và cuộc Phục Sinh của Ngài. “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12, 50).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua tiếng phán từ trời cao, chúng con nhận ra sứ mạng của Chúa là sứ mạng tha thứ, yêu thương và hòa giải, Ngài đến không phải để kết án mà để biện hộ, không phải để tiêu diệt mà để chữa lành. Không tìm người công chính mà đến vì kẻ tội lỗi. Ngài đến đưa muôn dân về hiệp nhất với Cha trên trời.

Xin cho chúng con tin tưởng đến với Chúa, để được đón nhận ơn hòa giải và thứ tha. Vì Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng,1 kinh Sáng Danh)

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát:  Lời Ngài Sáng Ngời

ĐK: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian,…

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

    Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Thánh không chỉ không tỳ vết mà còn là vinh quang đời đời cho các thánh.

Nhưng Chúa đã đến sông Giođan nơi thánh Gioan Tiền Hô đang rao giảng sự sám hối và làm phép rửa, để ai nhận biết tội lỗi mình và cầu mong ơn Thiên Chúa thứ tha, thì đến cùng thánh Gioan với lòng chân thành sám hối, quyết tâm sửa sai và chịu phép rửa của thánh Gioan.

Nhưng thánh Gioan đã được linh hứng nhận ra Ngài là Đấng thiên hạ đợi trông. Đấng sẽ thanh tẩy mọi người bằng nước và Thánh Thần, làm cho mọi người được sạch tội và nên thân tình với Thiên Chúa, được Thiên Chúa coi như con và được gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng thánh nhân tự biết và thú nhận mình chỉ đáng xách dép cho Chúa và mong được Chúa ban phép rửa cho mình, chứ mình đâu dám làm phép rửa cho Chúa.

Đức Giêsu đã trấn an thánh Gioan rằng: Bây giờ cứ làm như đức công chính đòi hỏi. Nghĩa là như chương trình Thiên Chúa Cha đã hoạch định, thánh Gioan đã làm như Chúa Giêsu xin.

Việc Đức Giêsu đến hòa mình cùng đám đông dân chúng, để nghe thánh Gioan giảng dạy và xin thánh nhân làm phép rửa cho mình là cử chỉ tự xóa mình đi trước nhan Thiên Chúa và đại chúng. Làm như vậy Đức Giêsu đã mở cánh cửa thiên đàng ra, và cả triều thần thánh bỡ ngỡ, thấy con Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa mà lại lắng nghe và khiêm nhường xin tạo vật của mình làm phép rửa cho mình. Đấng xóa tội trần gian lại hòa mình cùng đám đông tội lỗi, xin con cháu Adam tội lỗi thanh tẩy mình!

Phép rửa thánh Gioan là cử chỉ thay lời kêu gọi người ta sám hối và can đảm công khai thú nhận mình là kẻ tội lỗi, cần được Thiên Chúa thứ tha, là hình ảnh tiên báo Nhiệm Tích Thánh Tẩy Chúa Giêsu lập để xóa tội nguyên tổ, ban lại thiên chức làm con cái Thiên Chúa cho những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cha sai đến để đưa người ta trở về cùng Thiên Chúa Cha.

Vì Đức Chúa Giêsu đã tự hạ và gánh tội trần gian, nên Thiên Chúa Cha đã công khai tôn vinh Ngài và đã phán: "Đây là Con Ta yêu dấu làm đẹp lòng Ta".

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi bắt đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi, Chúa đã xin thánh Gioan làm phép rửa cho Chúa, nhưng chính Chúa là Đấng xóa tội cho chúng con và là Đấng Cứu độ trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với sứ mạng cứu độ trần gian, Chúa đã sai các môn đệ đi khắp hoàn cầu, tiếp tục sứ mạng rao giảng sự sám hối để đưa mọi người vào tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian, và cũng là Bánh trường sinh, Bánh bổ dưỡng và thánh hóa chúng con. Amen


Hát: Tình Yêu Chúa Cao Vời

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi.

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình đời con dám mơ gì hơn.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết sống ơn Bí Tích Rửa Tội như Chúa, để chúng con xứng đáng được làm con yêu dấu của Đức Chúa Cha.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mặc lấy thân phận tội lỗi của nhân loại để cứu độ chúng con, chúng con tri ân cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho tha nhân qua cuộc sống của chúng con.

 Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho tha nhân qua cuộc sống của chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tràn đổ Thánh Thần trên chúng con, đổi mới chúng con, nhờ Ngài chúng con trở nên chứng nhân của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổi mới chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con luôn sống kết hiệp với Chúa, để được nghe Chúa phán: “Con là Con của Ta, Ta hài lòng về Con”.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết năng kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Thần Khí Chúa

 ÐK: Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.

 Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400