Tuần 3

BA NGÔI – HIỆP NHẤT

I. KHAI MẠC

Hát: Tình Yêu Chúa Cao Vời

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ trần gian. Và nên nhân chứng tình yêu, truyền rao chân lý Ngài ban, gieo rắc lời vang khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới hình Bánh đơn sơ bé nhỏ, chúng con tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con của Chúa Cha hằng hữu, cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa tối cao chí thánh, Chúa đã nhập thể làm người để ở cùng chúng con, xin Chúa đến ở trong chúng con, cho chúng con được kết hiệp với Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời chúng con gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết dùng đời sống thánh thiện và các nhân đức, để trang hoàng thật đẹp cho ngôi đền thờ tâm hồn, xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Xin ân sủng của Ba Ngôi luôn tuôn tràn trên chúng con mọi ngày trong suốt cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng con mới hiểu và cảm nếm được tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cách trọn hảo. Xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn và soi sáng, giúp chúng con nhận ra mầu nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống có lúc vì kiêu ngạo và tự mãn, chúng con đã làm tổn thương người khác, gây bất hòa chia rẽ cho những người chung quanh.

Cộng đoàn: (Hát) Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi  Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đôi khi những bận rộn lo toan của cuộc sống mà chúng con đã chểnh mảng với đời sống đức tin của mình, chúng con đã không dành thời gian cho Chúa và đã không chu toàn bổn phận Kitô hữu của mình.  

Cộng đoàn: (Hát) Xin tha thứ Chúa ơi …

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những biến cố xảy ra trong cuộc sống, đôi khi đã làm cho chúng con trở nên bực dọc, trách oán nhiều người và đôi khi chúng con trách oán Chúa.

Cộng đoàn: (Hát) Xin tha thứ Chúa ơi …

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi những lời chúc tụng tôn thờ. 

Bè 1: Lạy Chúa, Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời. 

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao. 

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài. 

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa. 

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẽo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2:  “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 16,12-15

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Khi nói về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì mầu nhiệm này nhắc nhở chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang hiện hữu, điều khiển và nâng đỡ từng giây phút của mọi sinh hoạt vạn vật và nhân sinh trên vũ trụ. Ngài là một thực tại giống như không khí chúng ta đang hít thở để bảo tồn sự sống. Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm giống như mầu nhiệm của sự sống. Bất kỳ sự sống nào không liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa đều vô nghĩa, và trống rỗng (Ga 15,4; 1Cr13,1-3).

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng : “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo và đời sống Kitô giáo. Đó là nguồn mạch của tất cả các mầu nhiệm khác của đức tin. Đó là giáo huấn căn bản nhất và chủ yếu nhất trong “phẩm trật các chân lý của đức tin”” (GLCG # 234).

Chúng ta gọi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là trung tâm, là nền tảng, vì tất cả các mầu nhiệm khác như nhập thể, cứu chuộc, sống lại, lên trời, hiện xuống đều phát xuất từ mầu nhiệm này. Hay nói khác đi, không có mầu nhiệm Ba Ngôi thì không có các mầu nhiệm khác, không có Kitô giáo, không có Giáo Hội Công Giáo.

   Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này, nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào hiểu biết được. Trong khoảng thời gian giảng dạy sứ vụ công khai, nhiều lần Chúa Giêsu dần dần vén lên bức màn của mầu nhiệm này, khi trực tiếp khi gián tiếp, khi gần khi xa, khi rõ ràng khi bóng gió. Ngài cho họ biết những điều bí mật về Thiên Chúa Cha, về chính Ngài là Thiên Chúa Con, và về Đức Chúa Thánh Thần.

-      Về Thiên Chúa Cha: chỉ có một Thiên Chúa duy nhất (Mk 12, 29). Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4, 6). Đức Chúa Cha chính là Thiên Chúa (Ga 6, 27). Đức Chúa Con cũng chính là Thiên Chúa (Ga 1, 1; 20, 28). Và sự liên hệ là : “Ta và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30). Ngài dạy họ cầu nguyện với Thiên Chúa Cha (Mt 6, 9).

-      Về chính Ngài là Chúa Con : chỉ sau khi Chúa Giêsu đã sống lại, các môn đệ mới hiểu rõ rằng Con Người đã cùng ăn uống với họ, đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại từ cõi chết chính là Con Thiên Chúa (Ga 1, 1; 20, 28). Họ tin tưởng một cách chắc chắn rằng Chúa Giêsu bằng một cách nào đó vừa là Thiên Chúa thật, vừa là Con Người thật. Ngài đến trần gian để làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha (Mt 6, 10).

-      Về Chúa Thánh Thần : Chúa Giêsu nói : “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13). Và cũng sau khi Chúa Giêsu sống lại các tông đồ mới bắt đầu hiểu rõ rằng Thần Khí Sự Thật cũng là Thiên Chúa (Mc 3, 29), cũng ngang hàng với Thiên Chúa Cha, và với Chúa Con (Mt 28, 19).

Chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, được Ngài mời gọi để chia sẻ sự sống và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả cuộc sống Kitô hữu là sự liên đới và hiệp thông với mỗi ngôi vị của Ba Ngôi, không có tách biệt Ba Ngôi (GLCG # 250). Mỗi người Kitô hữu là ngôi nhà cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).

Cầu nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con tham dự vào cuộc sống của Ngài, cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, một cuộc sống của tình yêu thương. Nghĩa là Chúa kêu gọi chúng con hãy sống hi sinh và hiến thân cho anh chị em chúng con, đừng sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng hãy mở rộng đôi tay, mở rộng tầm nhìn, nối dài đôi chân, và mở rộng tấm lòng đến với mọi người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng cách sống yêu thương nhau. Và sống yêu thương nhau là chúng con tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, và mỗi khi chúng con làm dấu Thánh Giá là chúng con tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vậy. Amen


Hát: Vinh Quang Chúa

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang  của Chúa. Từng không vút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn lời, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vàn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã bày tỏ tình yêu vinh quang và quyền năng vô biên của Thiên Chúa qua Nhiệm Tích Thánh Thể, xin ban ơn thiêng nâng đở chúng con để chúng con được thông phần vào sự sống của Chúa Ba Ngôi.

Cộng đoàn: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con để Chúa chính là lẽ sống và là nguồn hạnh phúc của chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thắp lửa tin yêu trong lòng chúng con, làm chúng con được vững tin và kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi, để Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường đời, xin cho chúng con cảm nhận niềm khao khát và yêu mến Chúa Ba Ngôi khi ở kề bên Nhan Thánh Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH 

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Hát kết: Đâu Có Tình Yêu Thương

 ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 

Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập