Tuần 3

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

I. KHAI MẠC

Hát: Dự Tiệc Thánh

ÐK: Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau tới. Chính Cha là bánh thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

 1. Này đây bánh từ chốn thánh trên trời được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Ðây Mana chân chính nuôi sống muôn đời, Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

2. Nào ai khát này máu thánh tuôn tràn, là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Cha hân hoan ban xuống ân phúc chan hòa. Cha cho con chết và được sống cùng Cha.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng tôn thờ Chúa vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở giữa chúng con.

Trong niềm vui hân hoan mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôn nay, chúng con cảm tạ Chúa Là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà quý giá là Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động cùng với chúng con, củng cố đức tin, đức cậy và đức mến cho chúng con, xin ban sức sống thúc đẩy cảm hứng và canh tân cuộc sống chúng con. Xin cho cuộc sống mỡi người Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin ban Thần Khí Chúa xuống tràn ngập tâm hồn chúng con để nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng con biết hăng say can đảm làm chứng cho Chúa nơi cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen 

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Ngắm năm sự mừng

Thứ 3 thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa Giêsu về trời. Chúa Thánh Thần chính là sự sống, là linh hồn của nhân loại, không có Chúa Thánh Thần, sự sống không có trong nhân loại, Hội Thánh cũng sẽ tàn lụi vì không có Tình Yêu thánh hoá của Chúa Thánh Thần. Mầu Nhiệm này thật quan trọng khi chúng ta suy đến sự sống của linh hồn. Chúa Thánh Thần là Đấng tác thành trong sự đổi mới, tẩy rửa và thánh hóa linh hồn nhân loại. Sự sống của Hội Thánh Chúa Kitô và sự sống của linh hồn nhân loại tồn tại, là do chính Chúa Thánh Thần.

Trong tâm tình đó - Chúng con xin Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần, tái sinh và thánh hoá toàn diện con người chúng con và toàn thể nhân loại.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa 

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài … 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Đó là Lời Chúa.  

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Trước khi rời xa các môn đệ, Đức Giêsu đã nói về một Đấng khác, Người sẽ đến an ủi và làm cho các môn đệ trở nên can đảm, vững mạnh rao giảng làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Tin Mừng Luca còn ghi lại lời dặn của Đức Giêsu rằng “anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49) Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc lại lời hứa của Đức Giêsu về một Đấng Bảo trợ khác, Người sẽ đến và ở với các môn đệ luôn mãi. “Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26)

Các môn đệ đã đón nhận tin mừng phục sinh, lòng đầy hoan hỷ và hy vọng. Nhưng các ông còn phải chờ thêm một chút nữa để lãnh nhận Thánh Thần, để được ban thêm lửa mến và ơn nói Lời Chúa. Khi còn ở với Đức Giêsu, các môn đệ đã có lúc không hiểu lời dạy của Thầy, đã có lần tranh cãi sôi nổi về địa vị giữa các ông với nhau, đã từng muốn sai lửa từ trời xuống thiêu đốt những ai không theo Đức Giêsu. Đi theo Chúa nhưng các môn đệ vẫn có lúc suy nghĩ và hành động kiểu con người. Chúa Thánh Thần đến để giúp các ông nhớ lại, soi sáng cho hiểu và ban sức mạnh để sống theo lời dạy của Thầy Giêsu.

Sách Công vụ tông đồ kể cho chúng ta biến cố Ngũ Tuần khi các tông đồ lãnh nhận ơn từ trời cao là Thánh Thần như lưỡi lửa đậu xuống trên từng người khiến “ai nấy đều được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói các thứ tiếng khác, theo như Thần Khí ban cho họ phát ngôn.” (Cv 2,4) Liền sau đó là bài giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô, ông loan báo về Đức Giêsu, cuộc thương khó và phục sinh của Người. Bài giảng đầu tiên này đem về ba ngàn người thống hối và chịu phép rửa. Tông đồ Phêrô giờ đây hoàn toàn khác xưa, không còn vẻ sợ hãi nhu nhược như trong đêm Đức Giêsu bị bắt, ông đã từng chối Thầy đến ba lần trước một vài người, nhưng giờ đây, ông mạnh dạn lên tiếng giữa toàn dân để loan báo về Chúa Giêsu. Chính Thánh Thần đã làm bùng lên ngọn lửa yêu mến nhiệt thành nơi tông đồ Phêrô để vì lòng yêu mến mà ông thi hành sứ vụ Chúa trao là luôn đi hàng đầu, chăn dắt và chăm lo cho đoàn chiên của Chúa.

Lễ Hiện Xuống làm mới lại ân sủng Thánh Thần chúng ta lãnh nhận nơi Bí Tích Thêm Sức, đó là Thần Khí khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, suy biết, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa. Tất cả ơn ban của Thánh Thần giúp ta biết sống và hành động theo lời Chúa dạy. Đối diện với thực tế, chúng ta cũng từng kinh nghiệm rằng không luôn luôn dễ dàng để hiểu biết và chọn Chúa trong cuộc sống thường ngày, dù là những lựa chọn bé nhỏ tầm thường. Để vượt thắng bản thân, chúng ta cần sức mạnh Chúa Thánh Thần và lòng yêu mến để kiên vững trong lựa chọn của mình.

Xin Chúa Thánh Thần làm mới tâm hồn và khơi lửa yêu mến nơi con tim chúng ta để giữa thế giới hôm nay, chúng ta cũng trở nên chứng nhân cho Chúa cách sống động. Ước gì nhờ ơn Chúa Thánh Thần và ngang qua cuộc sống, người khác cũng thấy ra nơi người tín hữu Công giáo dung mạo hiền từ, con tim đầy lòng nhân ái và tâm hồn thánh thiện. 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần  cho những ai kêu cầu Chúa. Xin đổ tràn tâm hồn chúng con, Lửa mến và Tình yêu của Chúa, để chúng con được biến đổi, trở thành chứng nhân cho Chúa, qua đời sống chính trực và bác ái.

 Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, chúng con đã được Chúa Thánh Thần ghi dấu bằng những ơn lành lớn lao, để sống làm con cái Cha Trên Trời. Xin giúp chúng con sống theo Thần Khí trong từng lựa chọn và quyết định, vì biết rằng Chúa luôn cho chúng con điều tốt nhất.

 Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng: chúng con là đền thờ Chúa Thánh Thần, để chúng con biết tôn trọng bản thân, và tất cả anh chị em đồng loại. Xin giúp chúng con biết quý trọng sự sống là quà tặng và ơn ban của Chúa Thánh Linh, để con người được sống trọn vẹn hạnh phúc, như ước mong của Chúa Giêsu Mục tử, và vinh quang của Chúa, là chúng con được sống dồi dào. Amen.


Hát: Lạy Chúa

ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới dương gian, đổi mới nhân trần..

1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.

2. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

3. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của lòng tin.

 IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn đứng)

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được ơn vững tin vào sự phục sinh của Chúa.

Cộng đoàn HÁT: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được nên chi thể lành mạnh của Chúa và được hăng say loan báo Tin Mừng: Chúa đã sống lại vinh quang.

Cộng đoàn HÁT: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho tất cả những ai tin Chúa đã phục sinh, củng được phục hồi sự sống siêu nhiên.

Cộng đoàn HÁT: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được ơn vững tin rằng, Nhiệm Tích Thánh Thể chính là nhiệm tích Chúa đã chết và sống lại để bảo đảm sự sống trường sinh cho chúng con.

Cộng đoàn HÁT: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

V. KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.


(Mời cộng đoàn đứng)

 Hát kết: Thần khí Chúa đã sai tôi đi

 ÐK: Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi , sai tôi đi Ngài sai tôi đi.

 1. Sai tôi đến với người nghèo khổ, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

 2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Ðem tin mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập