Tuần 4

THÁNH THỂ

CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA BA NGÔI

I. KHAI MẠC

Hát: Tình Yêu Chúa Cao Vời

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ trần gian. Và nên nhân chứng tình yêu, truyền rao chân lý Ngài ban, gieo rắc lời vang khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới hình Bánh đơn sơ bé nhỏ, chúng con tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con của Chúa Cha hằng hữu, cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa tối cao chí thánh, Chúa đã nhập thể làm người để ở cùng chúng con, xin Chúa đến ở trong chúng con, cho chúng con được kết hiệp với Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời chúng con gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết dùng đời sống thánh thiện và các nhân đức, để trang hoàng thật đẹp cho ngôi đền thờ tâm hồn, xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Xin ân sủng của Ba Ngôi luôn tuôn tràn trên chúng con mọi ngày trong suốt cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng con mới hiểu và cảm nếm được tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cách trọn hảo. Xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn và soi sáng, giúp chúng con nhận ra mầu nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ 4 thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đưa Đức Maria về trời để đời đời hưởng kiến Chúa. Cuộc đời Mẹ hoàn toàn tinh sạch, không vươn chút tì ố, tội lỗi. Tâm hồn Mẹ luôn trong sáng kết hợp với Chúa cách trọn vẹn. Mẹ được phần thưởng trọng đại như vậy vì Mẹ đã khiêm nhường vâng theo mọi ý muốn Thiên Chúa và cùng chịu khổ nạn với Chúa Kitô. Chúng con muốn theo chân Mẹ về trời. Xin tẩy trừ khỏi lòng chúng con mọi thành kiến cố hữu, để chúng con đừng tìm Chúa bằng cặp mắt trần gian, đừng tìm Chúa theo sở thích của mình, nhưng biết tìm Chúa dưới ánh sáng mạc khải của Ngài.

Chúng con xin Mẹ giúp chúng con can đảm lướt thắng mọi thử thách trên trần gian này, để được chết trong vòng tay Mẹ và sau này được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu và Mẹ trên quê trời.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 32 ca ngợi sự quan phòng của Thiên Chúa, được biểu lộ qua công trình tạo dựng, qua việc điều khiển mọi diễn biến trên thế giới, qua việc bảo vệ những người lương thiện và sự cứu độ các tín hữu. Cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta nhớ đến Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện và tiếp tục công trình của Người qua Đức Kitô, bởi vì “nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành”  Chúng ta hãy ca ngợi T