Tuần 4

Yêu Thương Thay Cho Hận Thù

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Yêu Con

1. Giêsu Chúa con ơi yêu thương phút giây này, Ngài đến viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn, tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.

ĐK. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa, cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi. 

2. Giêsu Chúa con ơi cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng phôi phai con xin yêu Ngài luôn. Con mong bước chân vui đi loan báo danh Ngài tình yêu Chúa khôn vơi. Chúa tín trung muôn đời.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khao khát được Chúa ngự đến tâm hồn. Chúng con cũng khao khao được trở nên giống Chúa trong yêu thương mọi người. Chúa cho mưa thuận gió hoà trên kẻ lành người dữ. Xin giúp chúng con cũng đối xử tốt với tất cả mọi người. Xin sửa dạy chúng con khỏi tính hẹp hòi, ích kỷ để chúng con sống quảng đại và luôn sẵn lòng giúp đỡ anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại, một quả tim tràn đầy yêu thương, một cái nhìn khoan dung nhân hậu, để chúng con luôn biết cảm thông thay cho chấp nhất lẫn nhau; tha thứ thay cho kết án; yêu thương thay cho hận thù; đem niềm vui nâng đỡ thay cho thái độ hạ bệ và kết án anh chị em. Xin dạy chúng con biết xây dựng tình người, tình bằng hữu hơn là nóng giận phá đổ tình người. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm an bình từ những nghĩa cử yêu thương, vị tha của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết học nơi Chúa, luôn nói tốt, nghĩ tốt cho mọi người, ngay cả khi bị sỉ nhục, chúng con vẫn can đảm thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì chúng con thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu sự hồi tâm kiểm điểm lại chính mình mỗi ngày, nên tội lỗi đã làm cản trở chúng con đến lãnh nhận các ơn thánh của Chúa - Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa, trong Bí Tích Thánh Thể Chúa tuôn đỗ muôn ơn lành và ban ơn tha thứ cho chúng con, nhưng chúng con vẫn chưa ý thức được ơn cao trọng này để siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa - Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì thiếu lòng yêu mến Chúa và thiếu lòng quảng đại với tha nhân, nên chúng con thường có cái nhìn xa cách với những ai đã gây buồn phiền cho chúng con - Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thực hiện bao việc kỳ diệu trong công cuộc Sáng Tạo, trong Lịch Sử Ơn Cứu Độ và trong đời sống chúng ta. 

Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì do lòng nhân hậu bao la, Chúa đã dựng nên thế giới tốt lành xinh đẹp, và cho mọi loài được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa. 

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì do tình thương bao la, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và trao phó cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ này. 

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa xót thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Rỗi cho mọi người.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập giao ước với loài người, và đã không ngừng mời gọi chúng con đến sống cuộc sống ân tình với Chúa.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì thương xót nhân loại yếu đuối lầm lạc, Chúa đã tỏ mình ra cho loài người, và không ngừng sai các ngôn sứ đến, để dạy dỗ loài người vững tâm tin tưởng, và kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì quá yêu thương thế gian, nên khi tới giờ đã định, Chúa đã sai Con Một đến, mặc lấy xác phàm, sống trọn kiếp con người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn Tỳ Nữ Chúa là Đức Maria, và đã chọn người làm mẹ con một Chúa.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã gìn giữ Đức Maria khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để người trở nên cung điện xứng đáng cho con một Chúa khi Ngài sinh xuống trần gian.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã sai Con Một đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho người bị tù đày, đem lại niềm vui cho những ai bị sầu khổ, và công bố thời kì của Chúa cho muôn dân.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã phó nộp Con Một vô cùng yêu quí của Chúa cho quyền lực ác thần, Người đã tự hiến mình chịu chết để tiêu diệt sự chết, và đã sống lại để khơi nguồn sự sống mới cho trần gian.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la bền vững, Chúa đã thiết lập Hội Thánh, Dân Riêng Mới của Chúa, để tiếp tục công cuộc Cứu Rỗi nơi trần gian cho đến tận thế.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm và tột đỉnh cho đời sống Kitô hữu, để luôn hiện diện và đồng hành với dân Chúa trong cuộc lữ hành trần gian này.

Người dẫn: Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và mọi tốt lành thánh thiện. Người luôn rộng tay ban phát muôn ơn lành cho mọi loài thụ tạo. Giờ đây, thay cho muôn loài muôn vật, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa.

Cộng đoàn:

“Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ,

 xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. (Tv.118:28-29)

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, …

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 5,38-48

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Luật Môsê xưa là chỉ nam để giáo hóa dân Do Thái biết sống công bằng với tha nhân, nên rất khắt khe. Vì thế Thánh Phaolô nói luật đã gây ra tội khi người ta không giữ luật.

Vì chủ trương công bình, nên luật dạy : "Mắt đền mắt, răng đền răng. Ai giết người thì phải chết" Nhưng Chúa Giêsu đã dạy : "Ta đến không để phá luật nhưng để kiện toàn". Chúa kiện toàn luật mà không hủy bỏ. Chúa đã nêu lên những phương thế bảo toàn được tính công bình của luật mà còn làm cho luật trở nên nhẹ nhàng, khác nào người bỏ đường vào chanh để làm nước giải khát dinh dưỡng nhiều.

Đức ái là mến Chúa và yêu người như chất xúc tác làm dịu đi sự khe khắt của Đức công bình để công bình nuôi dưỡng tư tưởng hòa nhã, cảm thông. Những tư tưởng đó đưa người ta lại gần nhau. Sự gần gũi nhau, giúp hiểu nhau. Hiểu nhau làm tan đi những hận thù, ngăn chặn những lời cay đắng, mỉa mai.

Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương, tha thứ cho nhau, nhịn nhục nhau mà còn hiến Thịt Máu Mình trong Nhiệm tích Thánh Thể làm điểm quy tụ chúng ta, bồi dưỡng chúng ta bằng tiệc thánh để chúng ta có thể sát cánh gần lòng nhau.

Vì thế, nếu chúng ta thấy mình bị xúc phạm bất công mà khó tha thứ, hãy cứ đến viếng thăm, tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lòng chúng ta sẽ mở ra, tâm trí chúng ta sẽ nhờ Ngài mà trở nên quảng đại.

Nếu chúng ta dự lễ và nhất là rước lễ, chúng ta nên nhớ rằng Chúa tự hiến mình làm tiệc thánh, để bồi dưỡng chúng ta, thêm lửa kính mến cho ta để ai kính mến Chúa sẽ thấy rằng Chúa giang tay chờ đợi chúng ta và tất cả mọi người không phân biệt. Vì hễ ai thành tâm đến với Chúa thì lòng sẽ được thư thái, không có chỗ cho hận thù gặm nhấm.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xưa Chúa đã dạy:“Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình” (Lv 19,18), đã là điều khó. Nay Chúa còn bảo: “Hãy yêu thương kẻ thù địch” (Mt 5, 44), lại càng khó hơn! Nhưng đó là con đường trọn lành mới mà Chúa muốn chúng con người bước vào. Chúa đã làm gương cho chúng con khi xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ngự trong chúng con, để chúng con nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin giúp chúng con “chớ khá quên mọi ân huệ của Người”; để từ rày về sau, chúng con dốc lòng từ bỏ tính ích kỷ hẹp hòi, noi gương Chúa trong mọi lời nói việc làm, luôn biểu hiện đức hiền hoà dễ mến và lòng độ lượng vị tha như Chúa vậy. Amen


Hát: Bao La Tình Chúa

1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Chúa đã dạy chúng con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Xin cho chúng con biết xóa mình đi mỗi khi bị xúc phạm và rộng lòng tha thứ, đón nhận và yêu thương tha nhân.

Cộng đoàn Hát: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

Người dẫn: Chúa đã làm gương cho chúng con vì Chúa đã xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những người làm khổ đau cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu thương kẻ thù như Lời Chúa dạy.

Cộng đoàn Hát: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

Người dẫn: Chúng con nhận biết mình dễ nóng nảy, tự ái và tự kiêu nên hay làm mất lòng tha nhân. Xin Chúa cho chúng con khi đã lỗi lầm biết hạ mình làm hòa với tha nhân.

Cộng đoàn Hát: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

Người dẫn: Trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa đã hoàn toàn xóa mình đi, để dù vốn là Con Thiên Chúa cao quý, Chúa đã đến, đã ở với chúng con trong dạng bánh nhỏ bé, mong manh. Xin Chúa cho chúng con được đức tin mạnh mẽ để luôn khao khát Chúa và đến với Chúa như con thảo để an ủi Chúa.

Cộng đoàn Hát: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

LỜI KINH CẦU CHO NGƯỜI TRẺ

Lạy Chúa / bởi vì Chúa đặt hy vọng nơi người trẻ / để canh tân nhân loại /nên chúng con cầu xin Chúa cho họ.

Xin cho sức mạnh mới mẻ mà Chúa đổ tràn vào lòng  các bạn trẻ,/ có thể làm cho họ giương rộng đôi cánh / để nỗ lực biến đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn.

Xin cho ước muốn xây dựng một xã hội huynh đệ / và chân thực của các bạn trẻ được trở thành hiện thực.

Xin cho lòng quảng đại / và lý tưởng không hề phai nhạt của các bạn trẻ / vẫn mãi mãi trung trinh mặc dầu có biết bao chua cay đắng đót.

Xin cho mỗi người trong họ biết đáp lại lời Chúa kêu mời / đi trên con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho họ, / và xin Chúa thực hiện giấc mơ của Chúa trên chính cuộc đời của họ.

Xin cho các bạn trẻ đặt lứa tuổi thanh niên của mình / trên ân sủng ngàn đời tươi trẻ của Chúa / và xin cho họ biết gắn bó / với một Thiên Chúa mãi mãi vẫn là mùa xuân tươi mát.

Nhờ sức hăng say không bao giờ phai nhạt, / xin cho các bạn trẻ biết làm cho niềm hy vọng / của những người đi trước lại được chấp cánh bay cao / và cộng tác vào việc nâng dậy những hy vọng đã một lần ngã quỵ.

Xin cho các bạn trẻ giữ gìn được ý chí trao ban phục vụ/ và xin cho họ không bao giờ ngã quỵ / dưới những nanh vuốt của lòng ích kỷ.

Xin cho khát vọng yêu thương của các bạn trẻ không bao giờ ngưng đọng / và xin cho con tim của họ/ ngày càng mở ra với mọi người anh em như chính Chúa vậy. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ     

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Hát kết: Kinh Hòa Bình

ĐK: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa, trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đêm an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nguy nan. Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con. Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.


Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400