Tuần 4

“Ai yêu mến Thầy

   thì sẽ giữ lời Thầy”

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Giêsu, Giêsu yêu thương nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ. 

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Có Chúa cùng đồng hành chúng con sẽ an vui và quên hết ưu phiền. Đó chính là hồng ân cao quý mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.

Còn gì hạnh phúc và êm đềm hơn khi có Chúa cùng đi với chúng con qua những thăng trầm của cuộc đời. Còn gì vui sướng khi có Chúa là thành luỹ che chở cuộc đời chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn và ngợi khen tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất Chúa là cùng đích cuộc đời chỉ vì những vinh hoa phú quý trần gian.

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thành xuống trên chúng con, xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Chúa Thánh Thần để sự sống, ân sủng và Lời của Chúa mãi tuôn trào trong cuộc sống chúng con. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thực hiện trọn vẹn lời Chúa nói: "không có tình yêu nào lớn lao hơn kẻ hiến mạng sống mình" (Ga 13:15).  Bánh mà Chúa ban cho, chính là Mình Chúa hiến dâng cho nhân loại.

Cộng đoàn: Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Người dẫn: Trước khi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, chính Chúa đã nói với các môn đệ: "Thầy sẽ ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế." (Mt. 28:20) Chúa thực hiện lời hứa đó cụ thể trong Bí Tích Thánh Thể.

Cộng đoàn: Chúng con cảm tạ Chúa về tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể.

Người dẫn:  Chúa không bỏ chúng con mồ côi. Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng Bánh bởi trời. Chúa ở với chúng con một cách đặc biệt: "Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy." (Gn. 6:57)

Cộng đoàn: Chúng con cảm tạ Chúa đã đón nhận chúng con trong "thân thể huyền nhiệm" của Chúa.

Người dẫn:   Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa hiện diện cách bí nhiệm trong đời sống chúng con, Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường trần gian.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen Chúa.

Hát : Hồng Ân Chúa Bao La

ÐK: Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. 

1. Chính tay Ngài đã dựng nên con, Thần Khí Ngài làm cho con sống, tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, Lời Ngài dẫn dắt con trên đường. 

2. Muôn ơn Ngài vẫn hằng ban cho. Con lấy gì đền đáp cho xứng. Chỉ dâng Ngài đời con bé nhỏ. Ðời hồng ân chứa chan vui mừng.

3. Con sống nhưng đâu phải con sống, Thần Khí Ngài làm cho con sống. Thịt máu này bởi Con của Ngài đã trở nên của nuôi loài người. 

(Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu nhiệm mừng vui : Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

Suy niệm: Nhờ công nghiệp thập giá của Đức Kitô, Thiên Chúa đã ân thưởng Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu, Trinh Nữ Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội  được cả hồn và xác lên trời. Phần chúng ta, chúng ta cũng được cứu chuộc nhờ cây thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng có thể chiêm ngắm Đức Maria, hình ảnh hoàn hảo của Giáo Hội, phần tử đầu tiên được cứu chuộc, dưỡng nuôi niềm hy vọng của chúng ta trên hành trình dương thế. Chúng ta xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho mọi Kitô hữu là những người đang lao tác nơi trần gian, cũng biết hướng về trời cao, nơi mà chúng ta phải đạt tới sau cuộc hành trình dương thế này.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 14,23-29

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Dấu hiệu Chúa đòi hỏi nơi các môn đệ để chứng minh lòng các ông yêu mến Chúa là giữ lời Chúa dạy. Phần thưởng trọng đại Chúa hứa cho những ai tuân giữ Lời Chúa là Thiên Chúa Cha sẽ cùng Chúa Giêsu đến và ở lại với người ấy.

Đối với những người con thảo và có giáo dục thì hân hạnh, cũng như hạnh phúc cho họ là được phụng dưỡng cha mẹ và được đón cha mẹ về ở với mình. Những ai tuân giữ Lời Chúa thì được Thiên Chúa Cha cùng với Đức Giêsu đến ở với họ, không phải để được họ phụng thờ cho bằng chính Thiên Chúa, qua Đức Giêsu yêu thương săn sóc, bao bọc họ.

Nhưng đâu là Lời Đức Giêsu dạy? Nếu nói sách Tin Mừng là sách ghi lại những điều cốt lõi trong giáo huấn của Chúa thì làm sao ta đem ra thực hành hết được. Như vậy, có thể ta không được Chúa yêu thương chăng? Không phải thế. Chúa không đòi ta phải thực hành mọi điều Chúa dạy, mà chỉ đòi hỏi ta luôn luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, mà thánh ý Chúa là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần như Chúa đã nói : Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em, để tùy lúc, tùy thời, tùy việc anh em sẽ đem áp dụng và thực hành, với mục đích là vinh danh Thiên Chúa, phúc lợi cho tha nhân và thánh hóa ta. Đức Giêsu lo lắng cho chúng ta như người cha lo cho con cái mọi điều cần khi mình không còn ở với môn đệ. Chúa Thánh Thần chính là vị gia sư mà khi về trời Chúa đã gửi đến cho ta.

 Vì thế, muốn giữ Lời Đức Giêsu, chúng ta phải luôn lắng nghe Chúa Thánh Thần nói trong chính thâm tâm của ta, tức là lương tri và lương tâm ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu Chúa là nguồn mạch phát sinh mọi sự: nhờ tình yêu Chúa, chúng con được đưa vào đời; nhờ tình yêu Chúa, chúng con được gọi và chọn làm môn đệ; trong tình yêu Chúa, chúng con được sống và sống dồi dào. Chúng con ước ao mình luôn được ở lại trong tình yêu Chúa để chúng con được học biết về tình yêu đích thực được sống cuộc sống hạnh phúc của một người biết yêu và được yêu. Ước gì mỗi khi chiêm ngắm Chúa nơi Nhiệm Tích Thánh Thể, chúng con càng ngày càng gần Chúa hơn, để tình yêu Chúa triển nở sâu đậm trong tâm hồn chúng con.

Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa nung nấu trong chúng con ngọn lửa mến, để mỗi người chúng con cũng có thể trở nên một ngọn lửa tình yêu lan tỏa cho nhiều người khác. Xin cũng đổ tràn trên con cái của Giáo Hội ngày nay những ân huệ của Thánh Thần, để mọi tín hữu đều được thánh hóa và cứu độ trong Tin Mừng của Đức Giêsu Phục Sinh. Amen


(Thinh lặng)

Hát: Niềm Tâm Sự

ĐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

1. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

2. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con để cho thế gian hiểu biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gửi đến cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con nên một ý một lòng với nhau.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa Thánh Thần, / Xin ngự đến trần gian,/ Tự trời cao gởi xuống, / Nguồn ánh sáng tỏa lan./ Hỡi hào quang linh diệu, / Xin chiếu giãi ánh hồng,/ Vào tâm hồn tín hữu, / Cho rực rỡ trinh trong.

2. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khát khao và sẵn sàng thực thi điều Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa hướng dẫn chúng con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa Thánh Thần, / Xin ngự đến trần gian, / Tự trời cao gởi xuống, / Nguồn ánh sáng tỏa lan./ / Đấng ủi an tuyệt diệu / Thượng khách của tâm hồn, / Ôi ngọt ngào êm dịu, / Dòng suối mát chảy tuôn!

3. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn biết từ bỏ ý riêng của mình, để mau mắn thực thi những gì Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa Thánh Thần, / Xin ngự đến trần gian, / Tự trời cao gởi xuống, / Nguồn ánh sáng tỏa lan./ Xin rửa cho sạch trong,/ Hết những gì nhơ bẩn, /Tưới gội nơi khô cạn, / Chữa lành mọi vết thương.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và sống theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa Thánh Thần, / Xin ngự đến trần gian, / Tự trời cao gởi xuống, / Nguồn ánh sáng tỏa lan./ Cứng cỏi uốn cho mềm,/ Lạnh lùng xin sưởi ấm,/ Những đường nẻo sai lầm,/ Sửa sang cho ngay thẳng.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                               

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Như Một Vầng Trăng

ĐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu Mẹ ơi, con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria trinh vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu, xin Mẹ chở che, lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400