Tuần 1

Chúa Là Tình Yêu 

I. KHAI MẠC

Hát: Từ Muôn Thuở

ĐK: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên. 

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. 

2. Con dâng trọn cả xác hồn, trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc nặng u sầu, nguyện mến Chúa trung kiên.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì giữa muôn ngàn khó khăn vất vả của cuộc sống, chúng con lại được giây phút nghỉ ngơi bên Chúa, chúng con sấp mình và thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể và hiện diện giữa chúng con đây.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ cuộc sống với chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã hy sinh chính mạng sống của mình để cứu chuộc chúng con. Và hơn thế nữa, Chúa còn hiến mình trong Bí Tích Thánh Thể để trở nên thần lương nuôi sống chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thể, Chúa mong muốn chúng con ở bên Chúa trong giây phút này. Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin dẫn chúng con về bên Chúa để chúng con được đến ở với Ngài.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con để Ngài thanh tẩy chúng con và giúp chúng con biết lắng nghe và thực thi những điều Chúa dạy.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

 Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho sống lại thật về phần linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khi suy niệm mầu nhiệm này chúng con hiểu rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Xác thịt, sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng con. Sự sống lại của Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria khi thụ thai Chúa Giêsu cũng bởi phép Chúa Thánh Thần, vậy sự sống của chúng con cũng bởi Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần Chúa đang thánh hóa, hướng dẫn Giáo Hội và mọi người chúng con. Chúng con cùng liên kết đau khổ với Chúa Giêsu trên Thập Giá, chắc chắn chúng con sẽ cùng phục sinh vinh quang như Chúa Giêsu đã sống lại.

Chúng con xin Mẹ Maria giúp chúng con thật sự hoán cải, sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình để làm vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 97 loan báo cuộc toàn thắng của Thiên Chúa. Truyền thống Kitô giáo nhận ra trong thánh vịnh 97, không những là lời tiên báo về việc Đức Kitô đến trong Giáo Hội của Người, mà còn tiên báo tất cả các dân tộc đều được kêu gọi đến đức tin. Thánh vịnh tán dương những kỳ công của Chúa đã dệt nên lịch sử thánh; những điều này cũng đang tái diễn trong linh hồn chúng ta, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

(A) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

(B) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;*

Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

dành cho nhà Israel.

 

(A) Toàn cõi đất này đã xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo hò đàn hát.

 

(B) Ðàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,

nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen lẫn tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương !

 

 

(A) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư ! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

(B) Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

 

 (A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng) 

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Lời Chúa

ĐK: Allêluia, Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia, Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Đó là lời Chúa 

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:  

Vì yêu thương ta, Đức Giêsu đã chịu khổ đau và đã chết vì yêu ta. Điều Chúa mong muốn nơi ta là: Ta phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu ta, đã lập Nhiệm Tích Thánh Thể, để thông ban tình yêu siêu nhiên cho ta.

Vì có yêu thương nhau ta mới được ở lại trong tình Chúa yêu ta. Đức Giêsu nói: Nếu anh em giữ lời Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy vâng giữ lời Thiên Chúa Cha và ở lại trong tình Cha yêu thương Thầy.

 Yêu thương nhau, chúng ta được Đức Giêsu coi ta là bạn hữu của Ngài: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em yêu thương nhau”. Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng vì chúng ta yêu Chúa trước nên Đức Giêsu mới yêu ta. Không đâu! Chính vì Đức Giêsu yêu thương ta mà Người đã liều mạng sống để giải thoát ta khỏi vương quốc Satan mà đưa ta về cùng Thiên Chúa Cha.

Tuy vậy chúng ta cũng chưa được là bạn hữu của Đức Giêsu nếu chúng ta chưa là bạn hữu của nhau. Chúa nói: Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi sinh nhiều hoa trái, và hoa trái anh em sẽ tồn tại.

Điều Thầy truyền cho anh em là anh em hãy yêu thương nhau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa, để niềm vui chúng con được trọn vẹn. Chúa còn muốn chúng con trung thành thực thi lệnh truyền của Chúa: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. “Yêu như Thầy đã yêu” là dám hy sinh cả tính mạng mình vì người mình yêu. Đó là tình yêu hoàn toàn nhưng không và trọn vẹn.  

Lạy Chúa, có những ngày vì kiêu hãnh, tự mãn và yếu đuối, việc đón nhận và yêu thương người khác là điều vượt quá sức của chúng con. Trong những lúc khó khăn đó, xin nhắc chúng con nhớ rằng: Tất cả chúng con đều là con cái Chúa; và đừng để chúng con quên lệnh truyền của Chúa. Xin cho tình yêu mà Chúa đã dạy cho chúng con được lan tỏa tới hết mọi người, để ai cũng biết yêu và được yêu “như Thầy đã yêu”. Amen

 (Thinh lặng)

 

Hát: Luật Yêu Thương

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một đời dấu yêu con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chứng nhân.

ĐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương là cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Vững tin nơi tình thương và lòng nhân hậu bao la của Chúa, chúng ta hãy xin Ngài lắng nghe lời nguyện cầu của dân Chúa dâng lên để cầu cho mọi nhu cầu của toàn thể nhân loại và của mọi người.

Người dẫn: Sau khi con người phạm tội bất phục tùng, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Độ.

Cộng đoàn: Xin cho mọi người vững tin nơi Chúa hứa, và kiên tâm chờ đợi ngày Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ.

Người dẫn: Lạy Chúa thế giới chúng con đang rên xiết dưới ách thống trị của tội lỗi và gian ác.

Cộng đoàn: Xin giải thoát muôn dân khỏi quyền lực thần chết, và cho mọi người được vui hưởng cuộc sống tự do trong ân tình với Chúa. 

Người dẫn: Lạy Chúa, nhờ Ngôi Lời nhập thể, Chúa đã nối kết đất trời nên một, và nhờ Máu Ngài đổ ra trên thập giá, Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất cũng như trên trời.

Cộng đoàn: Xin dập tắt lửa chiến tranh, xóa bỏ hận thù, và tiêu diệt mọi bạo động đang tàn phá thế giới chúng con.

Người dẫn: Chúa đã sai Con Một đến để giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than. “Người sẽ xé bỏ tấm khăn liệm phủ khắp muôn dân, sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, và sẽ lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt” (Is. 25: 7-8).

Cộng đoàn: Xin ủi an những ai sầu khổ, ban lương thực cho những người nghèo đói, chửa lành những người đau yếu, bênh vực những người bị xã hội ruồng bỏ, và giải thoát những ai đang sống dưới ách nô lệ của mọi đam mê và các thói hư tật xấu.

Người dẫn: Vì không biết phải cầu nguyện thế nào và phải xin ơn gì hợp với ý Chúa. Vì thế, các môn đệ đã xin Chúa Kitô: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Giờ đây theo thể thức Chúa Kitô truyền dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

 VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Ngàn Hoa Đẹp Tươi 

ĐK: Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương. Con dâng lên Nữ Vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân, ôi Mẹ Chúa thiên đường.

1. Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần thắm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng.

2. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến. Chỉ biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập