Tuần 3

ĐẤNG BẢO TRỢ

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK. Chúa là tình yêu cao vời trên ngàn mây xanh ấm lòng cho người lữ hành Chúa là tình yêu.

1. Trên đường đời lâu dài cho mưa nắng sờn vai, nhưng Chúa là tình yêu thì con vui bước bên Người.

2. Như phượng hoàng bay lượn giương đôi cánh ủ con. Ôi Chúa là tình yêu chở che con những đêm ngày.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa, trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa liên kết chúng con nên một trong Chúa. Sự sống của Chúa được lưu chảy trong chúng con, và thẩm thấu vào cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa, bằng việc siêng năng lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Vì Chúa đã hứa sẽ ban Thánh Thần đến bảo vệ chúng con, không để chúng con mồ côi. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là tình yêu, là sức sống của mỗi người chúng con. Chúa đã hứa ban Thần Khí cho các tông đồ, để các ngài ra đi đến tận cùng trái đất làm chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần cho chúng con, để Thần Khí Sự Sống tăng thêm sức mạnh và thánh hóa chúng con, để cho mọi người thấy rằng: Ngài thật sự là Đấng đang hiện diện và tác động trong chúng con, Ngài chính là lẽ sống mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con, Ngài là sức mạnh để chúng con tiếp tục chiến đấu, Ngài là niềm hy vọng để chúng con tiếp tục tiến bước.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nói nếu chúng con yêu mến Chúa thì sẽ giữ các điều răn của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết thể hiện tình yêu của mình một cách thiết thực, yêu Chúa, yêu tha nhân bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống. Đồng thời xin Chúa ban cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con, biết hiệp nhất với nhau qua việc yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Amen

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 117 là một ca khúc của niềm vui chiến thắng, là thánh vịnh tưởng nhớ lại những việc Chúa làm để giải thoát dân tộc Do Thái khỏi Ai Cập và khỏi hết mọi địch thù. Khi nói đến viên đá mà những người thợ xây loại bỏ nhưng lại trở nên đá tảng góc tường, Giáo Hội nhận thấy thánh vịnh 117 tiên báo các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô; vì vậy Giáo Hội đọc thánh vịnh này trong mỗi thánh lễ của tuần bát nhật Phục Sinh. Là đoàn dân mới, đoàn dân được tuyển chọn, chúng ta hãy khám phá nơi thánh vịnh này những lời diễn tả việc khẩn nguyện, lòng tín thác vào Chúa, niềm hy vọng, tâm tình biết ơn và tạ ơn.

(A)  Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(B)  Israen hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

(A)  Nhà Aharon hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

(B)  Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

(A)  Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

(B)  Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

hỏi người đời làm chi tôi được ?

 

(A)  Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

(B)  Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 

(A)  Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

(B)  Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 

(A)  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

(B)  Ðó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

(A)  Ðây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ra hãy vui mừng hoan hỷ.

 

(B)  Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

(A)  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

(B)  Đức Chúa là Thượng Ðế,

Người giãi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

(A)  Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

(B)  Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ 3 thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa Giêsu về trời. Chúa Thánh Thần chính là sự sống, là linh hồn của nhân loại, không có Chúa Thánh Thần, sự sống không có trong nhân loại, Hội Thánh cũng sẽ tàn lụi vì không có Tình Yêu thánh hoá của Chúa Thánh Thần. Mầu Nhiệm này thật quan trọng khi chúng con suy đến sự sống của linh hồn. Chúa Thánh Thần là Đấng tác thành trong sự đổi mới, tẩy rửa và thánh hóa linh hồn nhân loại. Sự sống của Hội Thánh Chúa Kitô và sự sống của linh hồn nhân loại tồn tại, là do chính Chúa Thánh Thần.

Trong tâm tình đó - Chúng con xin Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần, bạn Tình Chí Ái của Mẹ, tái sinh và thánh hoá toàn diện con người chúng con và toàn thể nhân loại.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ÐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Trên thánh giá trước khi thở hơi cuối cùng, Đức Giêsu đã tuyên bố: "Mọi sự đã hoàn tất". Mọi sự đã hoàn tất có nghĩa là sứ mạng Thiên Sai của Đức Giêsu đã được Ngài thực thi đầy đủ. Đầy đủ về phương diện loan báo Tin Mừng:"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để giải thoát ta...", Chúa Giêsu cũng đã minh chứng điều ấy bằng cả cuộc đời Ngài: sống và chết cho vinh danh Thiên Chúa và phúc lợi cho cả loài người.

Về phương diện linh đạo, Chúa dạy: Anh em yêu thương nhau là chu toàn mọi lề luật, mọi giới răn và lời các ngôn sứ.

Về phương diện giải phóng, Chúa đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tàn bạo của ác thần Satan. Và đó là cuộc giải phóng cam go. Đức Kitô là Con Thiên Chúa vinh quang đã phải mặc lấy thân nô lệ như Thánh Phaolô nói: "Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự". (Pl 2,6-8)

  Nhưng dù đã hoàn tất sứ mạng, Đức Giêsu vẫn tiếp tục lo cho chúng ta là chiên của Ngài, và vì đoàn chiên này Ngài đã hy sinh mạng sống của mình. Như Ngài đã hứa, Ngài sẽ xin Thiên Chúa Cha sai Đấng Bảo Trợ để bảo quản hạnh phúc và dẫn đưa ta đến sự sống đời đời. Đấng Bảo Trợ ấy chính là Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình Thương, là Đấng An Ủi, là Đấng Soi Sáng và cũng là Đấng Thánh Hóa ta, để ta được đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã đoái thương ngự vào lòng chúng con. Chúa đã hứa với các môn đệ sẽ xin Cha ban một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với các ông luôn mãi. Nhưng điều kiện để nhận được Thánh Thần là tuân giữ lời Ngài: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.

Mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin, nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay, nói giỏi, đọc kinh nhiều; còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm. Chúa nhắc bảo với chúng con: Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Xin đổ đầy trong tâm hồn chúng con ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con hăng say thi hành sứ mệnh tông đồ, làm cho nhiều người tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không cần nói, Chúa cũng quá rõ tình trạng linh hồn chúng con. Xin Chúa hãy nói, hãy làm trong chúng con như Chúa quen nói và làm cho các bạn nghĩa thiết của Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra những gì giả dối nơi con người mình, và biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen


Hát: Tình Yêu Thiên Chúa

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn gội sạch tội đời, ôi tình yêu Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.

1. Người đã thương tôi từ thưở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu, sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.

2. Ngày tháng hôm nay, và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống, dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan. Môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.

(Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Chúa Giêsu nói: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng con cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy. 

Cộng đoàn Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

2. Chúa Giêsu nói: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Chúng con cầu xin Chúa ban cho hết thảy mọi người, luôn biết ngoan ngoãn lắng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện trong giáo huấn của Hội Thánh.

Cộng đoàn Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

3. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Chúng con cầu xin Chúa ban cho mỗi hội viên chúng con, gia đình chúng con, luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, như Chúa Giêsu luôn tìm làm đẹp lòng Chúa Cha. 

Cộng đoàn Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

4. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Chúng con cầu xin Chúa ban cho mọi người trong giáo xứ chúng con, luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha.

Cộng đoàn Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

    

     KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Ngàn Hoa Đẹp Tươi 

ĐK: Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương. Con dâng lên Nữ Vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân, ôi Mẹ Chúa thiên đường.

1. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến. Chỉ biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400