Tuần 2

     MUỐI CHO ĐỜI

ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

I. KHAI MẠC

Hát: Ngắm Mình Thánh

1. Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này, nói gì cho thoả tấm lòng yêu mến. Đây Chúa Thiên cung, xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến, lãng quên thời gian.

ĐK: Ôi Giêsu Chúa hiển vinh. Con mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

2. Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào, tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu thương, Chúa đã xuống thế làm người để ở với chúng con. Chúa là Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân phận con người để chia sẻ cuộc sống với chúng con. Hơn nữa, Chúa còn muốn chúng con trở nên men muốn cho trần gian. Chúng con thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến sứ mạng thừa sai của các đồ đệ Chúa Kitô giữa thế giới. Họ là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Là muối, họ hủy mình đi và thấm vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, để làm cho xã hội họ đang sống có đủ sức mạnh tâm linh và luân lý mà chiến thắng những thế lực sự ác, đồng thời để làm dấu chỉ cho sự vững chắc và trường tồn của giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là ánh sáng, họ chiếu soi vào trần gian ánh sáng của Thiên Chúa, đồng thời họ trở thành dấu hiệu của sự hiện diện và của vinh quang của chính Thiên Chúa giữa thế gian này.

Ước gì trong đời sống Kitô hữu, chúng con ý thức được vai trò làm muối và ánh sáng như lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Để chu toàn trách nhiệm và bổn phận, xin Chúa thắp sáng lên trong chúng con tình yêu của Chúa. Nếu không có tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng con chẳng làm được gì. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Giờ đây, trong tâm tình sám hối, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiết sót. Chúng ta đặt mình trước Chúa, cầu xin Chúa thanh tẩy, để chúng ta được xứng đáng đến với Chúa.

Cộng đoàn đọc: Tôi thú nhận ... 

Người dẫn: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

Người dẫn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

 

Người dẫn hát : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô  thương xót chúng con

 

Người dẫn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

(Thinh lặng)

IV.  TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

-    Người dẫn: Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

-    Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát:  Lời Ngài Sáng Ngời

ĐK: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian,…

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 5,13-16

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

     Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Muối là một khoáng chất có vị mặn và có công dụng rất phong phú không chỉ cho con người mà cho cả súc vật nữa. Muối làm cho thức ăn ngon hơn và cũng giữ cho thức ăn lâu hư. Muối giúp tiêu hóa và cũng giữ gìn sức khỏe cho ta.

Ánh sáng mặt trời cần cho thực vật phát triển và làm cho cảnh vật vui tươi. Sông dài, biển rộng, núi cao... công viên lớp lang thứ tự, với bông kiểng muôn sắc muôn màu mà không có ánh sáng thì ai thấy gì ?

Ánh sáng còn khử trùng và làm cho không khí lành mạnh. Đã là ánh sáng thì từ bó đuốc hay một ngọn đèn tỏa ra cũng soi đường cho ta khỏi lạc bước, và làm cho cảnh gia đình sum họp thêm ấm cúng.

Chúa dạy chúng ta phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, là Chúa bảo chúng ta phải có đức hạnh, có hảo tâm, có bác ái để ta đến đâu, ở đâu ta có thể giữ cho thuần phong mỹ tục khỏi mất giá, và làm cho đời sống nơi đó được lành mạnh, tốt đẹp, như muối ướp cho thịt cá không hư, muối làm cho thức ăn ngon miệng, muối sát trùng và giữ gìn sức khỏe cho ta.

Chúa cũng dạy chúng ta phải là ánh sáng cho trần gian, vì như người ta cần ánh sáng để sinh hoạt, để nhận ra cảnh sắc núi đồi, sông biển... hoa lá, cỏ cây vui mắt, đẹp lòng..., thì chúng ta cũng phải sống thế nào để cho người ta nhận ra Thiên Chúa và vũ trụ bao la là công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà biết ơn, kính mến và nhìn ra Thiên Chúa là Cha nhân ái. Và cũng nhờ nhận ra Thiên Chúa là Cha mà nhận ra tha nhân là anh em con một Cha, tôi một Chúa.

Nhưng như Chúa nói: Nếu muối lạt thì làm sao cho mặn lại. Nếu thắp đèn mà để dưới gầm giường hay lấy thúng úp lại thì ích gì?

Muối lạt khó mặn lại, nhưng nếu đạo đức suy đồi thì con người tốt có thể giúp đồng loại sống tốt trở lại. Cây đèn bị úp lại không giãi sáng được, nhưng con người dù có bị tội lỗi làm đen tối, vẫn có ơn Chúa giúp và được thanh tẩy để lại tỏa sáng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã đến và ở với chúng con, để chúng con được ở với Chúa, và trở nên con cái của Cha Trên Trời. Chúa đã nói “chính anh em là ánh sáng thế gian”, Chúa đã cho chúng con thông phần với Chúa, và mời gọi chúng con trở thành gương sáng cho tha nhân. Xin Chúa giúp con ý thức rõ hơn sứ mạng này, để sống cho xứng đáng với ân sủng ấy. Xin ánh sáng của Chúa chiếu toả trong tâm hồn chúng con, để bóng tối trong chúng con bị đẩy lui. Xin Chúa soi dẫn tâm hồn chúng con, để chúng con bước đi theo ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con và biết vâng theo những soi sáng của Chúa. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Amen.


Hát: Chúa Cất Tiếng Gọi Con

1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời.

ĐK. Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân Nước Trời. Phút thánh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay.

2. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu, đời con có gì dâng Chúa đâu. Đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán dạy rằng: Chính anh em là muối cho đời, và là ánh sáng cho trần gian.” Chúng con hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh tiếp tục làm theo lời Chúa dạy, để công việc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh được nhiều kết quả. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đất nước chúng con còn nghèo khó, rất nhiều người chưa có công ăn việc làm xứng đáng để nuôi sống gia đình. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị lãnh đạo đất nước, có những đường lối chính sách đem lại công ăn việc làm cho mọi người, để cuộc sống được thêm ấm no hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiệp lời cầu xin cho những ai thất nghiệp và những người vì hoàn cảnh bó buộc phải làm những công việc không xứng với nhân phẩm của mình, sớm thoát khỏi tình trạng khốn khổ hiện tại. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con, biết siêng năng làm việc và dấn thân phục vụ, trở nên men muối cho đời, để góp phần xây dựng Giáo Hội ngày thêm phồn thịnh hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

LỜI KINH CẦU CHO NGƯỜI TRẺ

Lạy Chúa / bởi vì Chúa đặt hy vọng nơi người trẻ / để canh tân nhân loại /nên chúng con cầu xin Chúa cho họ.

Xin cho sức mạnh mới mẻ mà Chúa đổ tràn vào lòng  các bạn trẻ,/ có thể làm cho họ giương rộng đôi cánh / để nỗ lực biến đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn.

Xin cho ước muốn xây dựng một xã hội huynh đệ / và chân thực của các bạn trẻ được trở thành hiện thực.

Xin cho lòng quảng đại / và lý tưởng không hề phai nhạt của các bạn trẻ / vẫn mãi mãi trung trinh mặc dầu có biết bao chua cay đắng đót.

Xin cho mỗi người trong họ biết đáp lại lời Chúa kêu mời / đi trên con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho họ, / và xin Chúa thực hiện giấc mơ của Chúa trên chính cuộc đời của họ.

Xin cho các bạn trẻ đặt lứa tuổi thanh niên của mình / trên ân sủng ngàn đời tươi trẻ của Chúa / và xin cho họ biết gắn bó / với một Thiên Chúa mãi mãi vẫn là mùa xuân tươi mát.

Nhờ sức hăng say không bao giờ phai nhạt, / xin cho các bạn trẻ biết làm cho niềm hy vọng / của những người đi trước lại được chấp cánh bay cao / và cộng tác vào việc nâng dậy những hy vọng đã một lần ngã quỵ.

Xin cho các bạn trẻ giữ gìn được ý chí trao ban phục vụ/ và xin cho họ không bao giờ ngã quỵ / dưới những nanh vuốt của lòng ích kỷ.

Xin cho khát vọng yêu thương của các bạn trẻ không bao giờ ngưng đọng / và xin cho con tim của họ/ ngày càng mở ra với mọi người anh em như chính Chúa vậy. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ     

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Hát kết: Tạ Ơn Chúa với Mẹ

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập