Tuần 3

TÌNH YÊU – PHÓ THÁC 

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm Thờ Kính 

Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK:  Một tình yêu bao la, tháng năm dần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa: Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng rất nhân hậu và giàu lòng khoan dung. Chúa đã sống thân phận con người như chúng con, để nâng dậy những ai vấp ngã, để tha thứ cho những ai đến với Ngài. Xin nâng đỡ chúng con những khi yếu đuối và chữa lành những vết thương lỗi lầm cho chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu thương tha nhân như Chúa yêu, để chúng con luôn nhận ra hình ảnh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết từ bỏ con người củ mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Xin Chúa mở con mắt tâm hồn chúng con để chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin hãy tỏ lộ tình yêu Chúa cho chúng con, biến đổi tâm hồn chúng con, sửa sai những lỗi lầm thiếu sót, để trong giờ thánh này chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa đang chờ đợi chúng con. Amen.

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

(Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn HÁT: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn HÁT: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn HÁT: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thực hiện bao việc kỳ diệu trong công cuộc Sáng Tạo, trong Lịch Sử Ơn Cứu Độ và trong đời sống chúng ta.

Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì do lòng nhân hậu bao la, Chúa đã dựng nên thế giới tốt lành xinh đẹp, và cho mọi loài được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì do tình thương bao la, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và trao phó cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ này.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa xót thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Rỗi cho mọi người.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập giao ước với loài người, và đã không ngừng mời gọi chúng con đến sống cuộc sống ân tình với Chúa.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì thương xót nhân loại yếu đuối lầm lạc, Chúa đã tỏ mình ra cho loài người, và không ngừng sai các ngôn sứ đến, để dạy dỗ loài người vững tâm tin tưởng, và kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì quá yêu thương thế gian, nên khi tới giờ đã định, Chúa đã sai Con Một đến, mặc lấy xác phàm, sống trọn kiếp con người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn Tỳ Nữ Chúa là Đức Maria, và đã chọn người làm mẹ con một Chúa.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã gìn giữ Đức Maria khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để người trở nên cung điện xứng đáng cho con một Chúa khi Ngài sinh xuống trần gian.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã sai Con Một đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho người bị tù đày, đem lại niềm vui cho những ai bị sầu khổ, và công bố thời kì của Chúa cho muôn dân.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã phó nộp Con Một vô cùng yêu quí của Chúa cho quyền lực ác thần, Người đã tự hiến mình chịu chết để tiêu diệt sự chết, và đã sống lại để khơi nguồn sự sống mới cho trần gian.

Bè 1: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la bền vững, Chúa đã thiết lập Hội Thánh, Dân Riêng Mới của Chúa, để tiếp tục công cuộc Cứu Rỗi nơi trần gian cho đến tận thế.

Bè 2: Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm và tột đỉnh cho đời sống Kitô hữu, để luôn hiện diện và đồng hành với dân Chúa trong cuộc lữ hành trần gian này.

Người dẫn: Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và mọi tốt lành thánh thiện. Người luôn rộng tay ban phát muôn ơn lành cho mọi loài thụ tạo. Giờ đây, thay cho muôn loài muôn vật, chúng ta hãy cùng nhâu dâng lời cảm tạ Chúa.

Cộng đoàn:

“Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ,

 xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. (Tv.118:28-29)

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con, nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philípphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philípphê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

    "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm! " Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" Đức Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Chúa Giêsu nói với ông Philipphê và Anrê : "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi. Có chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác". Loài người chúng ta vì tội lỗi mà mất tình yêu Thiên Chúa, nên dù linh hồn bất tử, nhưng cũng như chết, vì không có khả năng đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, mặc dầu Thiên Chúa không muốn bỏ người tội lỗi.

Chính vì muốn đưa loài người trở về cùng Thiên Chúa, mà Ngôi Lời Thiên Chúa tức Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính và tự hiến tế nhân tính để xin Thiên Chúa Cha tha tội cho loài người. Và những ai thành tâm muốn trở về cùng Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn hạnh phúc thì đều được phục hồi thiên chức con cái Thiên Chúa với quyền thừa kế nước trời nhờ Đức Kitô.

Để thực hiện cuộc đổi mới này, cũng có thể nói là cuộc cải tử hoàn sinh cho nhân loại, Chúa Giêsu đã muốn và dự định trao nộp thân xác của Ngài cho thế gian hành hạ và giết chết. Để nhờ cái chết khổ đau và nhục nhã của Chúa mà Thiên Chúa được thỏa lòng mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại, và cho nhân loại phục hồi thiên chức con cái Thiên Chúa để được đời đời vinh quang. Và vinh quang mà Đức Kitô đem lại cho thế gian là một chiến thắng làm cho nhân loại được hưởng vinh quang Thiên Chúa, nên Thiên Chúa cũng làm vinh quang cho Chúa Giêsu.

Vì thế, vì vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã chịu đau khổ nhục nhằn cho đến chết, để cái chết của Ngài đem lại vinh quang cho Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Cha làm vinh quang cho Ngài và nhờ Ngài nhân loại được lại quyền hưởng vinh quang, nên thay vì sợ hãi, Chúa Giêsu tuyên bố: Đã đến giờ Con Người được vinh quang. Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh, Chúa cũng cho chúng ta được tôn vinh Ngài. Ngài nói: Khi tôi được giương cao, tức được chiến thắng trên thập giá, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

 Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải mục nát rồi mới vươn lên, sinh hoa kết quả:“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. Và chính Chúa cũng đã sống như thế. Phần chúng con, dường như lối sống hưởng thụ đã che khuất mắt tâm hồn chúng con. Đời sống vật chất đã làm lu mờ đi sự sống thiêng liêng. Chúng con đã đánh mất dần giá trị sống của mình, khi không dám quên mình vì người khác, hy sinh mình cho tha nhân...

Chúa cảnh báo chúng con: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”. Xin cho chúng con can đảm đón nhận khổ đau mà Chúa gửi đến, để chúng con biết sẻ chia, đồng cảm với nỗi đau của người khác. Xin giúp chúng con sẵn sàng quên mình để phục vụ lợi ích tha nhân, như Chúa đã từng làm. Và mỗi ngày, chúng con biết cách sống đời mình như hạt lúa vùi chôn trong lòng đất. Amen.


Hát: Sống Trong Niềm Vui

1. Một đời lần trong đêm tối, Tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập trang bao lỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao, đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu. Nỗi vui từ nay thắm mầu.

(Thinh lặng)

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán dạy rằng: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh trong lòng thế giới, không khép kín để tự vệ, nhưng biết sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.

Cộng đoàn HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

2.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán dạy rằng: “Khi Tôi được treo lên, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các thủ lãnh trên thế giới, đừng ai từ chối hoặc chống lại công trình cứu độ do tình thương của Chúa.

Cộng đoàn HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán dạy rằng: “Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh nhiều hạt khác”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người tàn tật ốm đau, già yếu, bị tù đày, biết dùng đau khổ mình đang chịu để sinh ích lợi cho nhiều người khác.

Cộng đoàn HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán dạy rằng: “Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên chúng con, luôn ý thức Thánh Thể Chúa đang chờ đợi chúng con đến ở với Người, luôn biết chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình và trong giáo xứ. 

Cộng đoàn HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

 KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Kinh Chay

1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay Thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này. 

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, khứng ban muôn tâm tình thánh thiện. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400