Tuần 1

SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT

I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái, qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự sống lại và là sự sống, chúng con thật hạnh phúc khi được gần bên Chúa trong giây phút này - để thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể - Nơi bí tích tình yêu Chúa vẫn hiến mình vì chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã khóc trước cái chết của người bạn là anh Lazarô, Chúa đã cho anh Lazarô sống lại để minh chứng cho chúng con về niềm hy vọng sự sống lại và sự sống đời đời. Chúa sẵn sàng chúc phúc cho chúng con bằng ân sủng và tình yêu của Chúa, Chúa luôn khao khát chúng con trở về với Chúa là nguồn sống của mọi sức sống, là tình yêu của mọi trái tim và là ánh sáng của mọi tâm hồn nhân thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống trong Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, xin ban ơn Thánh Thần soi dẫn chúng con, để chúng con biết từ bỏ chính mình vì Chúa và vì anh chị em. Xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ mặc lấy con người mới là Đức Kitô, để chúng con được sống lại trong vinh quang với Ngài. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA  

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 62 diễn tả tâm hồn khao khát Thiên Chúa; một ước muốn cháy bỏng kiếm tìm Thượng Đế, như mảnh đất khô cằn mong nguồn nước. 

(A)  Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

 

(B)  Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

(A)  Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

(B)  Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

 

(A)  Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

(B)  Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

 (A)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
        cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B)  Tự muôn đời và chính hiện nay
        luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Giờ đây, trong Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay thánh, trước nhan Chúa, chúng con lần nữa muốn bày tỏ lòng sám hối, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm cho chúng con, chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình để tỏ lòng thống hối của chúng con.<