Tuần 1

QUÀ TẶNG CỦA TÌNH YÊU

I. KHAI MẠC

Hát: Tình Yêu Chúa

ĐK: Tình yêu thương của Chúa ôi cao vời khôn ví, dành cho ai đến nương nhờ và tặng ai tôn sợ Chúa, Chúa dấu họ núp bóng thánh nhan, cứu thoát khỏi âm mưu quân thù, tình yêu thương của Chúa quá vĩ đại và vững bền.

1. Ôi cao quang là bao vĩ đại là bao ân tình muôn đời của Chúa. Ngài khoan dung với con đây mà nên như vòng chiến luỹ giữ gìn hồn con bấy nay.

2. Trong gian truân sầu đau con đã nhủ tâm: Tuy bị xa lìa mặt Chúa. Ngài không quên tiếng con van và luôn nghe lời khấn vái với lòng thành tin thiết tha.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình thương yêu vô bờ bến, Chúa đã nhập thể làm người, sinh ra trong một gia đình nhân loại để cảm thông và nêu gương cho chúng con. Nơi Thánh Gia Nazareth, Chúa dạy chúng con cách làm người và làm con Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương quy tụ chúng con trong đại gia đình Eymard, được sống như anh chị em một nhà trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những năm tháng sống trong bầu khí yêu thương dưới mái nhà Nazareth, Chúa đã cùng với thánh Giuse và Mẹ Maria luôn mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sốt sắng cầu nguyện, chuyên chăm lao động, âm thầm chu toàn bổn phận và chân thành yêu thương nhau. Xin Ba Đấng làm cho gia đình chúng con thực sự trở thành trường học của Phúc Âm, nơi chúng con học cách sống theo Lời Chúa,

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi đến với Chúa, xin cho chúng con nhận được ánh sáng từ Tin Mừng và sức mạnh từ Thánh Thể Chúa, để khi trở về cuộc sống thường ngày, chúng con sẽ góp phần làm cho gia đình và huynh đoàn ngày càng thấm đẫm tinh thần Phúc Âm và chiếu toả ánh sáng Tin Mừng cho mọi người chung quanh chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. SUY NIỆM MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Thứ Bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 Suy niệm: “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7). Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội Thánh.

(Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Phần thứ nhất của thánh vịnh 144 là lời ngợi khen Thiên Chúa uy linh; vịnh gia chúc tụng Thiên Chúa vì Người nhân từ, chậm giận và giàu ân huệ: và vương quốc của Người vinh hiển.

Phần thứ hai của thánh vịnh 144 loan báo rằng triều đại Thiên Chúa là một triều đại vĩnh cửu; vịnh gia nhắc nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín và quan phòng, công bằng và yêu thương; vì thế cần phải ngợi khen Người không ngừng.

Thánh vịnh này mang lại cho tâm hồn chúng ta niềm an bình; thực vậy thánh vịnh nhắc đến lòng thành tín, sự quan phòng và lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với ai đang gặp túng quẫn.

(A) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

(B) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn dò khôn thấu.

 

(A) Ðời nọ tới đời kia,

thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài, *

tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,

 

(B) bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay ! *

Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

 

(A) Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương, *

Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

 

(B) Lạy Chúa,

muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *

nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Ðấng quyền năng,

 

(A) để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *

Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

(B) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *

Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

 

(A) Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,

và chính Ngài đúng bữa cho ăn. *

Khi Ngài rộng mở tay ban,

là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

 

(B) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *

Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

 

(A) Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu. *

Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

 

(B) Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, *

chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh

đến muôn thuở muôn đời !

 

(A)+(B)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
               cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

          Tự muôn đời và chính hiện nay
          luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 2,22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

  Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Tin Mừng vừa gửi đến cho chúng ta mầu nhiệm Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng vào đền thánh, đưa chúng ta đi từ Mầu Nhiệm Nhập Thể đến Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Đấng Cứu Thế. Ngôi Lời, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra và sống trong xã hội loài người, bị luật lệ loài người chi phối, theo luật Môisen: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (x. Xh 13, 11-13;Lc 2, 23 ) đó là lý do Hài Nhi Giêsu được dâng cho Thiên Chúa. Ông Simêon người công chính và mộ đạo, được Thánh Thần linh báo cho biết, ông sẽ không thấy cái chết trước khi gặp Đức Kitô. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục theo luật đã truyền, được Thần Khí thúc đẩy, hôm đó ông lên đền thánh, gặp gỡ Hài Nhi, ẵm Hài Nhi trên tay và chào là “Ánh Sáng muôn dân” (Lc 2, 32). Việc Đức Giêsu được dâng lên cho Thiên Chúa trước sự vui mừng và hạnh phúc của cụ già Simêon và nữ tiên tri Anna đã làm toát lên ý nghĩa của sự khao khát đợi trông của dân Israel về Đấng Cứu Thế. Hôm nay, Ngài đến, Ngài đã trở thành Ánh Sáng chiếu soi nhân loại, trở thành trung tâm điểm của mọi tâm hồn.

Ngoài việc tập trung vào Chúa Giêsu như là Ánh Sáng soi chiếu muôn dân, Giáo Hội còn mời gọi con cái mình hướng về Mẹ Maria và thánh Giuse như là những mẫu gương công chính và thánh thiện. Thật ra, Đức Maria và thánh Giuse không buộc phải tuân theo nghi thức này, vì các ngài cũng thừa hiểu rằng: Người Con mà mình sắp dâng cho Thiên Chúa đây chính là Thiên Chúa làm người. Ngài là Chúa tể trời đất. Là Ánh Sáng cho muôn dân. Tuy nhiên, vì muốn trung thành với luật và thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa, nên các ngài đã sẵn sàng tiến lên đền thờ để thi hành bổn phận như mọi người, qua đó để cho nhân loại noi theo mà tuân giữ luật Chúa

Khi suy niệm mầu nhiệm Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thờ, mỗi người chúng ta được mời gọi nhớ lại Bí Tích Rửa Tội chúng ta đã lãnh nhận. Ngày đó, mỗi chúng ta đã được thuộc trọn về Chúa. Khi đã thuộc về Chúa và đi theo Ánh Sáng là chính Ngài, chúng ta được mời gọi thực thi Lời Chúa cách yêu mến và trung thành như Mẹ Maria và thánh Giuse đã trung thành giữ luật trong lòng mến. Được trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đón nhận Ánh Sáng Chúa Kitô trong cuộc đời của mình, đồng thời có sứ mạng lan tỏa Ánh Sáng ấy đến cho mọi người.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến và ở giữa chúng con như một con người. Chúa là Ánh Sáng chiếu soi trần gian. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết mở rộng đôi mắt đức tin để nhìn ra Chúa; biết mở rộng tâm trí mình ra để chấp nhận Chúa; biết mở rộng lòng mình ra để đón nhận Chúa; biết mở rộng con tim của mình ra để yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trung thành và yêu mến Luật Chúa như Mẹ Maria và thánh cả Giuse, để luôn được đi trong Ánh Sáng của Ngài. Amen.


Hát: Cao Vời Khôn Ví 

ĐK: Cao vời khôn ví [Cao vời khôn ví]. Tình yêu của Chúa cao vời khôn ví. Tình yêu cao vời. Con lấy gì, Chúa ơi. Đền đáp cho cân? Chúa ơi, con lấy gì đền đáp cho cân, đền đáp cho cân?

1. Thương con thuở rất xa vời [ là vời ]. Từ khi chưa có [í-a] mặt trời, mặt trời trăng, mặt trăng. Khi chưa tạo tác [í –a] gian trần Người luôn ấp ủ [í –a] một niềm, một niềm son sắt son.

2. Dâng lên Chúa đoá hoa lòng [là lòng] Toả hương thơm ngát [í –a] đượm nồng, đượm nồng yêu tình yêu. Tim con chỉ ước [í –a] một điều: được trong thánh điện [í –a] sớm chiều là chiều tin mến tin.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là ánh sáng cho muôn dân. Chúng con hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn được Chúa Thánh Thần đổi mới không ngừng, để Hội Thánh  luôn chu toàn sứ vụ loan truyền Phúc Âm và công bố ơn cứu độ cho muôn người.

Cộng đoàn Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca, và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trở thành trẻ thơ cho người ta nâng niu và ôm ẵm, Chúa đã cảm nhận tình yêu chia sẻ của con người. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người biết mở rộng vòng tay đón nhận và tôn trọng nhau, nhất là các trẻ thơ vô tội.

 Cộng đoàn Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca, và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Thiên Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình chúng con biết sống theo mẫu gương Thánh Gia, truyền giáo bằng chính sự hiện diện thấm nhuần Tin Mừng của mình giữa cộng đoàn.

Cộng đoàn Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca, và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng thuật lại rằng: “và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.” Chúng con hiệp lời cầu xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng con, luôn được lớn lên trong ân sủng và bình an của Chúa.

Cộng đoàn Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca, và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

 

LỜI KINH CẦU CHO NGƯỜI TRẺ

Lạy Chúa / bởi vì Chúa đặt hy vọng nơi người trẻ / để canh tân nhân loại /nên chúng con cầu xin Chúa cho họ.

Xin cho sức mạnh mới mẻ mà Chúa đổ tràn vào lòng  các bạn trẻ,/ có thể làm cho họ giương rộng đôi cánh / để nỗ lực biến đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn.

Xin cho ước muốn xây dựng một xã hội huynh đệ / và chân thực của các bạn trẻ được trở thành hiện thực.

Xin cho lòng quảng đại / và lý tưởng không hề phai nhạt của các bạn trẻ / vẫn mãi mãi trung trinh mặc dầu có biết bao chua cay đắng đót.

Xin cho mỗi người trong họ biết đáp lại lời Chúa kêu mời / đi trên con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho họ, / và xin Chúa thực hiện giấc mơ của Chúa trên chính cuộc đời của họ.

Xin cho các bạn trẻ đặt lứa tuổi thanh niên của mình / trên ân sủng ngàn đời tươi trẻ của Chúa / và xin cho họ biết gắn bó / với một Thiên Chúa mãi mãi vẫn là mùa xuân tươi mát.

Nhờ sức hăng say không bao giờ phai nhạt, / xin cho các bạn trẻ biết làm cho niềm hy vọng / của những người đi trước lại được chấp cánh bay cao / và cộng tác vào việc nâng dậy những hy vọng đã một lần ngã quỵ.

Xin cho các bạn trẻ giữ gìn được ý chí trao ban phục vụ/ và xin cho họ không bao giờ ngã quỵ / dưới những nanh vuốt của lòng ích kỷ.

Xin cho khát vọng yêu thương của các bạn trẻ không bao giờ ngưng đọng / và xin cho con tim của họ/ ngày càng mở ra với mọi người anh em như chính Chúa vậy. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ      

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền, Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đợi.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu, ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập