Tuần 4

Đức Giêsu Kitô Vua Tình Yêu 

I. KHAI MẠC

Hát: Đến Dự Tiệc Thánh

ĐK: Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa. Chúa ơi! Vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời đến với Ngài nhận lãnh Nước Trời

Đây là tiệc thánh Chúa thương ban tặng cho thế giới, thật hạnh phúc cho con một đời, được hưởng nếm hương hoa tình ái. Này thịt và máu Chúa nên lương thần nuôi con cái, dự tiệc thánh no say tràn đầy, lòng con sướng vui luôn từ đây

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Vua các vua, Chúa các chúa, Vua của vũ hoàn. Chúng con cùng với muôn loài thụ tạo cung chúc tôn thờ và cảm tạ Vua Tình Yêu. Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính sự sống mình, Chúa đã thể hiện vương quyền bằng yêu thương đến nỗi chết để cứu độ chúng con, Xin thương xót chúng con, xin cho đời chúng con thành lời ca ngợi, luôn làm theo ý Vua, nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, Hội Thánh mừng đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Xin Chúa hãy ngự trị và làm vua trong tâm hồn chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi những đam mê thấp hèn, đừng để những sự gian dối của xã hội hôm nay thống trị chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trên đường nên thánh, để chúng con luôn hăng say chiến đấu chống lại sự ác, chiến thắng các tật xấu bằng những hy sinh hãm mình và bằng cuộc sống bác ái yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Vua tình yêu, chúng con tôn nhận Chúa là vua của cõi lòng mỗi người chúng con. Xin Chúa thương chúc phúc và trợ lực cho chúng con, ngõ hầu chúng con được chung hưởng hạnh phúc quê trời trong vinh quang của Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn. Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh ca Khải Huyền là bài vinh tụng ca long trọng cuối cùng của sách Khải Huyền, bài thánh ca của niềm vui tiếp theo cuộc chiến thắng của Đức Kitô sau khi chiến thắng quyền lực của sự dữ. Trong bài thánh ca chúc tụng này, Giáo Hội kết hợp với Đức Kitô, hưởng nếm trước niềm hạnh phúc trên thiên quốc được vị lang quân thần linh dọn sẵn cho mình.

Là những người tôi tớ của Thiên Chúa còn đang trên hành trình hướng về cùng đích, chúng ta hãy chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô trong bài thánh ca này và tưởng đến vinh quang thiên quốc được dọn sẵn cho chúng ta.

(A) Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,

Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

(B) Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

(A) Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đã lên ngôi hiển trị : *

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

(B) Halêluia. Vì nay đã tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

       đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia. 

 (A)+(B)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
        cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
         luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 23,35-43

  Khi ấy, Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do Thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Đó là lời Chúa 

Suy niệm:

Đức Chúa Giêsu bị trói đứng trước Philatô, đại diện toàn quyền của Rôma, một đế quốc hùng mạnh thời Chúa Giêsu còn tại thế. Vì giáo quyền Do Thái cáo gian Đức Chúa Giêsu gây rối loạn, nên ông Philatô hỏi Ngài : "Ông có phải là vua Do Thái không?".

Đức Chúa Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc thế gian này". Ông Philatô lại hỏi tiếp: "Thế ông là vua sao?". Chúa Giêsu trả lời: "Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật". Ông Philatô không phải là hạng người biết nghe và hay nghe sự thật, nhưng ông cũng biết rõ các tư tế và kỳ hào Do Thái bắt Ngài nộp cho chính quyền Rôma và vu cáo Ngài đã xưng mình là vua, để nhờ tay chính quyền Rôma giết Người. Ông cũng biết rõ Chúa Giêsu là người vô tội bị cáo gian nên tìm cách phóng thích Chúa.

Chính hội đồng tối cao Do Thái âm mưu giết Chúa Giêsu với bất cứ giá nào. Nhưng bà vợ ông Philatô đã mơ thấy Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nên can chồng đừng nhúng tay vào vụ xét xử Đấng vô tội.

Nhưng vì ông Philatô sợ dân Do Thái vu cáo ông nơi triều đình Rôma nên ông trao Chúa Giêsu cho lính đánh đòn. Vì các chức sắc Do Thái sợ quan Philatô cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi tha Ngài, nên xúi lý hình đánh làm sao để có được tha thì Chúa Giêsu cũng đã thành phế nhân. Vì thế, trận đòn mà ý ông Philatô là chỉ làm cho Chúa mang thân hình đáng thương, thì bọn lý hình không chỉ đánh đòn Chúa một cách thậm tệ mà còn bắt Chúa Giêsu đội vương miện tết bằng gai và chế diễu Ngài là vua giả.

Philatô thấy thương Chúa và nghĩ khi người Do Thái thấy hình tượng Chúa như vậy thì cũng không đòi đóng đanh Chúa nữa, nên đưa Chúa lên nơi cao cho mọi người thấy và nói: "Đây là người ấy". Nhưng dân Do Thái bị các tư tế và luật sĩ kích thích gào lên: "Đóng đinh nó đi !".

Ôi! Chúa Giêsu là vua thật trời đất lại bị dân mình coi là vua giả, bị hành hạ tối đa và giết đi.

Để đền tội ấy ta hãy suy tôn Chúa Giêsu là vua lòng ta và là vua cao cả chí thánh.

Cầu nguyện:

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa làm vua Hội Thánh và dùng Hội Thánh Chúa chinh phục muôn dân cho họ nhận biết Chúa là Vua trên hết các vua. Xin Chúa làm vua các gia đình, giáo xứ, giáo phận chúng con. Amen


Hát: Vinh Quang Chúa

1. Trời xanh ơi, hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK. Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc, những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vàn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho chúng con luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng Chúa trao, là làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình. 

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

2. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho các dân các nước, nhận biết Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc Loài Người là Vua nhân ái và an bình, để mọi thành phần dân Chúa được hiệp nhất trong tình yêu thương của Ngài.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin thêm sức mạnh cho chúng con, xin tha thứ mọi tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Ngài và đến tha nhân. Cúi xin Vua Giêsu hướng dẫn cuộc đời chúng con đi trên con đường Chúa đã đi qua.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

4. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được hiển trị dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con được sống trong tình yêu Chúa, để sau cuộc đời này, chúng con được vào Vương Quốc của Chúa trên trời.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

   KINH CHÚA KITÔ VUA

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ con nhìn nhận Chúa là Vua vũ trụ, / hết mọi sự đã tạo thành đều chúc tụng tôn vinh Chúa,/ xin Chúa hãy thi hành hết quyền Chúa đối với con,/ con hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội,/ con bỏ Satan,/ bỏ các sự sang trọng của Satan và các công việc của nó./ Con lại sẽ sống đời một người công giáo tốt,/ con sẽ cam đoan riêng điều này:/ là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội Thánh đều được tôn trọng.

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu,/ con dâng cho Trái Tim Chúa,/ các công việc mọn hèn của con / để được ơn lành là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm,/ và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.

Giờ đây cộng đoàn chúng ta đọc một Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Vực Sâu để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng những anh chị em hội viên đã qua đời.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương) 

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

 ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập