Tuần 4

Sống Khiêm Nhường Trong Lời Cầu Nguyện

I. KHAI MẠC

Hát: Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đội ơn thiết tha, trong Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đời con.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường, chúng con cảm tạ Chúa vì lòng nhân hậu và khiêm nhường, Chúa đã dạy chúng con: “Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn sống khiêm nhường hiền lành với mọi người để tâm hồn chúng con luôn được bình an và gieo rắc tình yêu Chúa cho mọi người. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy cho chúng con cách cầu nguyện tốt nhất, thế nhưng chúng con vẫn thường “lải nhải” mỗi khi đến với Chúa. Chúa muốn chúng con hoàn toàn phó thác cho Chúa. Vì Lời Chúa Phán: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”. Chúng con phó dâng tất cả những ý nguyện đơn sơ, chân thành của chúng con trong giờ phút linh thánh này lên Chúa. Xin Chúa thương đón nhận và biến đổi tâm hồn chúng con thành những người luôn biết làm việc trong sự cầu nguyện, và cầu nguyện trong sự khiêm nhường.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con có thể đến với Chúa trong khiêm nhường và ăn năn, sẵn sàng để gặp gỡ Chúa trong tình yêu thương, và quay về đường lối của Chúa. Xin Chúa đón nhận tâm tình của chúng con, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con biết đem Chúa đến với mọi người chung quanh chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con giục lòng sám hối ăn năn vì những lần xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Tin tưởng vào ơn chữa lành từ tình yêu nơi Thánh Thể, xin Chúa tha thứ những lỗi phạm và thiếu sót của chúng con

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa .Chúa ơi dủ thương. Đừng minh xét bao tội tình

2. Một chiều xưa kia khắp đồi can vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy xa được ân xá bao tội đời

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 115 là lời kinh tạ ơn trong Đền Thờ; vịnh gia tuyên bố lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, và dâng lên Người lễ tế tạ ơn vì Người luôn phù trợ mình. Giờ đây chúng ta chúc tụng ngợi khen Đức Kitô đã cho chúng ta thông dự vào chén cứu cứu độ của Ngài khi cử hành thánh lễ và xin cho chúng ta cũng được cộng tác với Ngài, chấp nhận những đau khổ bằng đức tin.

 (A) Tôi đã tin cả khi mình đã nói :

"Ôi nhục nhã ê chề !" *

Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng :

"Mọi người đều giả dối !"

 

(B) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(A) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *

Ðối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

 

(B) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

 

(A) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

(B) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem !

 (A)+(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
        cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
        luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 18,9-14

Khi ấy, Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Cầu nguyện là một ơn huệ Chúa ban, nhất là cho một số người đặc biệt.

Ơn đặc biệt, vì khi cầu nguyện ta được Chúa tiếp nhận để tâm sự với Ngài. Đó là ơn cao quý. Vì không phải bất cứ người nào cũng có thể gọi dây nóng để nói bất cứ chuyện gì, chung hay riêng với các vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng phải là những người đã được các vị đó trao cho trách nhiệm quan trọng cần báo cáo lại trực tiếp với các ngài, hoặc phải là người thân tình. Thế mà khi ta cầu nguyện ta được nói với chính Thiên Chúa, Đấng toàn năng cao cả. Đặc biệt, vì bất cứ ở đâu, bất cứ ngày nào giờ nào ta đều có thể cầu nguyện, và Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng nghe ta.

Đặc biệt, vì số người được trực tiếp với các vị nguyên thủ quốc gia không phải nhiều. Nhưng với Chúa, tất cả chúng ta là con cái, và hễ thành tâm muốn gặp Chúa đều được Chúa lắng nghe.

Cũng chính vì những nét đặc biệt này mà khi ta cầu nguyện ta cũng phải theo đường lối đặc biệt. Nghĩa là: với tâm tình khiêm cung và thái độ cởi mở.

Người thu thuế, là hạng người bị đông đảo quần chúng coi là tội lỗi, nhưng người tội lỗi này ý thức được tội lỗi của mình, nên vào đền thờ với tâm tình khiêm nhường và thái độ sợ hãi nhưng tin tưởng. Vì khiêm nhường anh ta tự biết mình không đáng đến gần bàn thờ Chúa, nên đứng xa. Không dám ngước mắt nhìn lên nhưng tin tưởng vào lòng khoan nhân của Chúa đang nhìn mình và đấm ngực thưa: "Lạy Thiên Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con"... Đức Chúa Giêsu nói: Anh ta đã được tha thứ tất cả, được mặc áo công chính. Trái lại, người biệt phái vốn là hạng người được dân chúng coi là đạo đức, nhưng ông ta không được tha tội, vì ông ta đã đến trước mặt Chúa với tâm tình tự phụ tự mãn, đến để khoe công lành phúc đức chứ không xin tha tội, vì thế khi về ông ta không được nên công chính.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi : Hãy học cùng Ta vì Ta khiêm nhường và hiền lành. Xin Chúa cho chúng con ơn biết mình, tự thú nhận tội lỗi và sám hối. Lạy Chúa, Chúa đã dạy ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Xin Chúa thương cho chúng con ơn biết rằng mọi sự tốt lành chúng con có là do Thiên Chúa ban.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng dạy ai hạ mình sẽ được tôn lên. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn được sống khiêm nhường trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúa còn dạy: Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Xin cho chúng con được quyết tâm và quyết chí sống quên mình vì Chúa và vì anh chị em. Amen

Hát: Tình Ngài Yêu

1. Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya canh cho con giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.

 ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người, mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.

2. Đường trần con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan ân tình Ngàì nhắc nhở lo toan con an tâm vững dạ đi về. Vì Ngài luôn bênh đỡ, luôn phù trì.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu thương, sẵn sàng hy sinh, cộng tác và làm điều lành lánh xa điều dữ. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa giao phó và đem mọi người về với Chúa. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng nguồn tình yêu dạt dào của Chúa  

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét chia rẻ nhau, gây bao đau thương cho đồng loại. Xin cho mọi người biết thương yêu thông cảm, đoàn kết với nhau, để cùng nhau xây dựng nước Chúa ngày càng tươi đẹp hơn.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng nguồn tình yêu dạt dào của Chúa

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống xã hội ngày nay, nhiều người gây gương mù gương xấu cho kẻ khác, nhất là cho giới trẻ. Xin cho các Kitô hữu sống đạo đức lương thiện, nêu gương lành gương tốt cho mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng nguồn tình yêu dạt dào của Chúa  

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người giàu có khó vào thiên đàng, nhất là những kẻ làm giàu do tham nhũng, bất công bóc lột người khác. Xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con biết thương yêu giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng nguồn tình yêu dạt dào của Chúa  

KINH ĐỨC MẸ THÁNH THỂ

Lạy Mẹ Maria,/ Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ./ Thiên Chúa đã muốn Mẹ trở nên hiền mẫu Chúa Kitô/ và cộng tác viên của Người,/ vì Mẹ hằng thuận theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa vào tâm hồn trong trắng,/ nên đã được phúc cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể trong thân xác khiết trinh,/ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Con Một Chúa Cha/ khi chịu khổ hình thập giá,/ đã đặt Mẹ làm hiền mẫu chúng con./ Khi các Tông Đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần tại phòng Tiệc Ly,/ Mẹ đã hiệp lời cầu nguyện với các ngài,/ và đã nên gương mẫu của Hội Thánh trong đời sống cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria,/ chúng con đặc biệt kêu van Mẹ bằng danh hiệu Đức Mẹ Thánh Thể,/ xin cầu cho chúng con biết ngày ngày đón nhận/ và tôn thờ Chúa Giêsu Con Mẹ/ là Ngôi Lời vẫn làm người và ở giữa trần gian nơi Nhiệm Tích Thánh Thể/ Bánh ban sự sống và Chén trường sinh/ mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Amen.

X. Lạy Đức Mẹ Thánh Thể.

Đ. Xin cầu cho chúng con.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

     Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Nữ Vương Mân Côi

ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng nhành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi, Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.

Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép mân côi từ đây, này con thành tâm mến yêu cậy tin, ca dao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập