Tuần 3

ĐÁP LỜI MỜI GỌI

I. KHAI MẠC

Hát: Đến Dự Tiệc Thánh

ĐK: Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa. Chúa ơi! Vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời đến với Ngài nhận lãnh Nước Trời

1. Đây là tiệc thánh Chúa thương ban tặng cho thế giới, thật hạnh phúc cho con một đời được hưởng nếm hương hoa tình ái. Này thịt và máu Chúa nên lương thần nuôi con cái, dự tiệc thánh no say tràn đầy lòng con sướng vui luôn từ đây

2. Đây là tiệc thánh chứa chan ân tình và ân phúc, vì tình Chúa yêu thương đời đời, Ngài dọn sẵn cho ai nghèo đói. Đây là giòng suối mát giữa sa mạc hoang khô cháy, này là bóng cây giữa hành trình cành nặng trĩu trái ngon trường sinh

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương chúng con. Sau khi loài người phạm tội, Chúa đã hứa ban Con Một để cứu độ chúng con. Chúa mang đến cho chúng con Tin Mừng thực sự đó là Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương, Tin Mừng cứu độ và giải thoát.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Từ hôm nay chúng con xin xác tín Chúa là Thiên Chúa chúng con, và quyết tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin cho chúng con ý thức sứ mạng làm chứng cho Chúa, biết siêng năng tham dự thánh lễ, chu toàn bổn phận như đi thăm viếng anh em, chia sẻ cho người nghèo khó, khiêm tốn phục vụ những người neo đơn bệnh tật, an ủi động viên những người đau khổ bất hạnh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhiệt tâm cộng tác với các vị chủ chăn và những anh chị em thiện chí để đưa nhiều chiên lạc về với Chúa. Vì chúng con xác tín rằng: chỉ có Chúa mới thực sự là niềm vui và là hạnh phúc cuộc đời của chúng con. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu độ chúng con. Chúng con thờ lạy và tin yêu Chúa. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoán hát: Xin Chúa thương xót chúng con

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hiến thân làm lễ hy sinh để đền tội thay cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. (Hát)  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Cộng đoán hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã ban thịt máu mình để nuôi dưỡng chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. (Hát)  Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoán hát: Xin Chúa thương xót chúng con

 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 134 là lời ca tụng Thiên Chúa vì đã làm những công trình vĩ đại. Phần thứ nhất của thánh vịnh 134 mời gọi ngợi khen Chúa là Đấng thực hiện kỳ công. Người không chỉ làm chủ vạn vật nhưng còn giải thoát dân Israel khỏi Aicập và đem họ vào chiếm cứ đất Canan. Nhưng công việc vĩ đại nhất của Thiên Chúa là cuộc Nhập thể của Ngôi Lời và công trình cứu chuộc nhân loại nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sống lại của Đức Kitô. Cầu nguyện với phần một của thánh vịnh này, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm sự cao c