Tuần 5

CHỨNG NHÂN CHO ĐẤNG PHỤC SINH

I. KHAI MẠC

Hát: Còn Tình Yêu Nào  

ĐK: Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu Người liều mạng sống vì người mình yêu

1. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con.

2. Cam chịu muôn khổ đau. Sẵn sàng chịu chết chỉ vì tình yêu, vì Chúa yêu con nên chết vì con.

II. TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiên diện trước mặt chúng con. Chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng con. Chúa chính là Đấng đã chịu bắt bớ, chịu đóng đinh trên thập giá, chịu chết và mai táng trong mồ, nhưng ngày thứ ba đã sống lại, để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa đã khai mở con mắt đức tin cho họ và họ đã trở lại làm chứng cho Chúa là Đấng đã phục sinh. Xin cho chúng con cũng biết nhận ra Chúa, biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Xin ở lại với chúng con vì đêm đã xuống rồi, đêm thời gian và đêm cuộc đời, chúng con cần có Chúa để vững tâm bước đi trong đêm tối. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con, khai mở con mắt đức tin cho chúng con để nhận ra Chúa là Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Ước gì chúng con cũng nhận ra lòng mình bừng cháy khi tâm sự với Chúa. Chúng con mời Chúa ở lại với chúng con, để như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng con cũng nhận ra Chúa hiến tế chính mình, bẻ bánh nuôi dưỡng chúng con. Amen.

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

 Người dẫn: Thánh vịnh 96 là lời mời gọi toàn cõi đất hát lên bài ca mới. Qua việc cứu dân thoát cảnh lưu đày, Thiên Chúa biểu lộ ơn cứu độ, đức công bình và vinh quang Ngài trước mặt muôn dân. Điều đó chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa thật và các thần khác chỉ là hư vô.

 

  (A) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, 

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

 

 (B)  Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

 (A)  Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, 

khả tôn khả uý hơn chư thần, *

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, 

 

 (B)   Còn Ðức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

 (A)  Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, 

        dâng Chúa quyền lực và vinh quang. *

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

 

 (B)  Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 

 (A)  Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị, 

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, * 

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

 (B)  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, 

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

 (A)  Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. 

 

 (B)  Người xét xử địa cầu theo đường công chính, 

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 (A)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
         cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 (B)  tự muôn đời và chính hiện nay
         luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV.  SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa

ĐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la. Allêluia!

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Thấy các môn đệ vừa đau buồn vừa chán nản, Đức Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông nhiều lần để giải độc cho tư tưởng của các ông và giúp cho niềm tin của các ông khỏi suy sụp.

Có hai môn đệ đã đợi đến trưa ngày thứ ba, tức ngày Chúa Nhật, sau khi Chúa Giêsu tắt thở trên khổ giá mà chẳng thấy gì như Chúa đã tiên báo. Các ông vừa buồn vừa sợ vạ lây vì các tư tế và luật sĩ như muốn nhổ tận gốc những ảnh hưởng của Chúa Giêsu. Các ông sợ giáo quyền Do Thái sẽ có cuộc truy bắt chăng? nên bỏ Giêrusalem về miền quê tránh nguy hiểm và tiếp tục công việc làm ăn.

Nhưng như Kinh Thánh nói, Chúa yêu các môn đệ và yêu đến cùng nên đã ẩn mình làm khách bộ hành cô đơn, đến nhập bọn với hai ông khi hai ông đang đi trên đường về quê. Đức Giêsu gợi truyện để giải thích cho các ông về biến cố mới xảy ra tại Giêrusalem là cuộc tử nạn phục sinh của Chúa. Ngài đã trưng Kinh Thánh và lời các tiên tri để cho các ông thấy đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa và cũng là kế hoạch tình yêu Thiên Chúa thương loài người.

Đấng Cứu Thế phải chịu khổ cực rồi mới sống lại vinh quang. Cuộc tử nạn của Đấng Cứu Thế bị coi như thất bại, nhưng lại là đòn chí tử đập tan vương quốc Satan mà Satan không ngờ. Sự phục sinh của Chúa là chiến thắng vẻ vang và vĩnh viễn loại Satan ra khỏi vòng chiến. Nó sẽ còn bám sát Hội Thánh để phá phách công trình của Chúa và lôi kéo nhiều linh hồn xa Thiên Chúa.

Nhưng chính sự phá phách của Satan lại là cách Chúa cảnh giác Hội Thánh và để con cái Chúa phải luôn luôn đề phòng. Vì nếu không có cám dỗ, không có thử thách, không có khổ đau, Hội Thánh không có kinh nghiệm để tiến, các linh hồn không có cơ hội để nói lên niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Kitô. Đường lối của Chúa phải khổ đau vì luôn chiến đấu với chính mình và với ma quỷ để trung thành với Chúa. Chúng ta chọn theo Chúa vì chúng ta tin Chúa yêu chúng ta, chúng ta kính mến Chúa và muốn được đời đời thuộc về Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc đời nhiều khó khăn thử thách, gánh nặng của bổn phận, cám dỗ của trần gian. Có lúc thập giá ra như quá nặng trên đôi vai chúng con, khiến chúng con những muốn gục ngã và bỏ cuộc.

Lạy Chúa, có những lúc trong cuộc sống đức tin, chúng con bước đi với lòng buồn sầu thất vọng vì tưởng mình cô đơn, thiếu vắng sự nâng đỡ của Thiên Chúa, nhất là trong những khi gặp đau khổ và thử thách. Xin dạy chúng con biết “đồng hành” với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin mở mắt, để chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện bên chúng con. Xin mở tai để chúng con nhận ra tiếng của Chúa qua những người chúng con gặp gỡ.

Dù cuộc sống của chúng con có lỗi lầm, cũng xin Chúa soi dẫn, để chúng con biết giúp người khác nhận ra Chúa trong cuộc đời của họ, để đời chúng con luôn tràn ngập tiếng ngợi ca “Alleluia! Alleluia! Chúa sống lại thật rồi”. Amen. 


Hát: Chứng Nhân Tình Yêu

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

2. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương sớm mai cơn mê đã tan rồi.

(Thinh lặng) 

V. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con Chúa đã tự hiến mình, để chết thay cho chúng con được sống lại vinh quang với Chúa.

Cộng đoàn Hát: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chết vì chúng con. Chúa đã chết đau khổ, tủi nhục để chúng con được sống trong vinh quang và hưởng tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn Hát: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa kêu mời chúng con từ bỏ những mặc cảm tội lỗi quá khứ, vì Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu Chúa.

Cộng đoàn Hát: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, rất nhiều lần trong đời sống, vì sợ hãi và ích kỷ, chúng con đã rời xa Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe Chúa qua những người chúng con gặp gỡ trên đường đời và nhận ra họ mang hình ảnh của Chúa để hết lòng phục vụ, yêu thương. 

Cộng đoàn Hát: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời tình trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

VI.  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Nào Ta Hãy

ĐK. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Halêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và máu thánh xóa hết tội đời, Halêluia.

Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập