Tuần 4

SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG

I. KHAI MẠC

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn lên Chúa tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều năm xưa, khắp đồi Can vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Ngài.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con mùa chay thánh này, để canh tân sám hối và sửa đổi đời sống mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thống hối về những lỗi phạm của chúng con. Xin thương thanh tẩy và giúp chúng con can đảm dứt bỏ những tật xấu, biết làm những việc lành phúc đức, để cho mọi người gặp thấy tình yêu của Chúa nơi chúng con. Xin thương giúp chúng con sửa đổi cuộc đời, thành tâm trở về cùng Chúa, để ngày càng khăng khít hơn với ân nghĩa Chúa, đền bù lại những tháng ngày bội nghĩa vong ân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Mùa Chay thánh này, xin giúp chúng con kiềm chế những ham muốn xấu, ban sức mạnh để thắng mình và thắng mọi sự dữ. Để nhờ đó, chúng con sẽ vui mừng tham dự mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới (Ep 4,23-24). Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình thống hối trong thánh vịnh 50 để xin Chúa dủ lòng thương chúng ta.

(A) Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(B) Vâng, con biết tội mình đã phạm,                                                             lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. * 

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, 

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

(A) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, 

liêm chính khi xét xử.

(B) Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

 

(A) Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền; *

xin rửa con cho sạch,

con sẽ trắng hơn tuyết.

 

(B) Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát

được nhảy múa tưng bừng.

 

(A) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,

và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

(B) Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

 

(A) Xin đừng nỡ đuổi con

không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con

thần khí thánh của Ngài.

 

(B) Xin ban lại cho con

niềm vui vì được Ngài cứu độ, *

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

 

(A) Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

 

(B) Lạy Thiên Chúa con thờ

là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.

 

(A) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

(B) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

 

(A) Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *

một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

(B) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xion,

thành lũy Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.

 

(A) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ

dâng trên bàn thờ Chúa.

 

(A)-(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

 IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã cho chúng con cơ hội hán cải lối sống mình, và Chúa đã dạy cho chúng con đường lối dẫn đến sự sống.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa hiện diện cách bí nhiệm trong đời sống chúng con, Chúa đã đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca 13,1-9

Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Ông ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Thiên Chúa Cha là Đấng công minh, đã tạo dựng muôn loài với mục đích riêng cho từng loại, nhưng tất cả muôn vật đều cùng có một đích chung là tôn vinh Thiên Chúa tùy cách của mỗi vật. Như bụi hoa thì có hoa làm rực rỡ vườn xuân; cây ăn trái thì có trái chín làm vui mắt, làm ngọt miệng; con chim để bay nhảy, để ca hót làm vui làm đẹp cho vũ trụ, con người để yêu thương nhau, giúp nhau nhận ra Thiên Chúa là Cha và cùng nhau kính mến Thiên Chúa.

Những người khởi loạn bị giết thảm thương. Những người bị tháp Silôác đổ đè chết đều là những sự việc cảnh cáo chúng ta phải luôn sám hối, nếu không sẽ bị loại ra khỏi đời sống cách này hay cách khác.

Và cũng như cây vả theo luật thiên nhiên là phải có trái, mà không có trái là thiếu sót và đáng phải loại đi, nhưng nhờ sự can thiệp của người làm vườn, cây vả được để lại thêm một năm để được chăm bón với hy vọng có trái thơm ngon.

Là con người, hoa trái của chúng ta là công lành phúc đức. Công lành phúc đức chỉ có thể được thực hiện với tâm tình kính mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Như cây ăn trái mà không có trái phải là cây già cỗi, hay là thân cây bị sâu đục khoét làm hư nhựa sống. Con người không biết yêu người và mến Chúa là con người ích kỷ, bị hận thù, bị dục tình làm mất sức sống siêu nhiên, không những không có hoa trái mà còn là thân tàn đáng loại.

Chính vì để cứu chúng ta khỏi bị loại khỏi sự sống vinh quang đời đời mà Đức Chúa Giêsu lấy cây vả không trái làm ví dụ để dạy ta đã là cây ăn trái thì phải có trái, nếu không sẽ bị hạ xuống.

Vậy có thể mùa chay này là mùa cuối cùng, chúng ta được Hội Thánh là người làm vườn xin giữ chúng ta lại chăm bón cho. Nếu chúng ta không lợi dụng các ơn Chúa mà sửa sai và canh tân nếp sống thì e rằng chúng ta sẽ chịu số phận như cây vả không trái.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được sống đúng mục đích Thiên Chúa đã tạo dựng chúng con, là mãi mãi thuộc về Thiên Chúa, để đời đời con được là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa bồi dưỡng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn được dồi dào nhựa sống là ơn Chúa mà sinh hoa kết trái. Xin thăng tiến chúng con trong ơn nghĩa với Thiên Chúa. Xin làm cho Hội Thánh Chúa được đổi mới nhờ Thần Khí của Chúa soi sáng và cải tạo từng ngày. Amen.


(Thinh lặng)

Hát: Tình Ca Vô Tận

1. Tình Ngài như mạch sống, chan chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển Đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi.

ĐK: Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai. Mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.

2. Tình Ngài như mạch đất, tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con, như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ ôm con lạc bơ vơ môi say niềm nhung nhớ.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Chúa là Ðấng thi ân giáng phúc cho toàn thể nhân loại, xin cho chúng con hằng quan tâm đến lợi ích chung của mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, cây vả không sinh trái nên bị chặt bỏ, xin Chúa giúp chúng con luôn hăng say trong công việc nhà Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhạy bén để nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống chúng con, để chúng con biết làm trổ sinh hoa trái dồi dào.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                 

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích(Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Chúa Nhân Từ

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van, Lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400