Tuần 1

Đổi Mới Đền Thờ - Từ Tâm Hồn

 

I. KHAI MẠC

Hát: Ôi Nhiệm Mầu

ĐK: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và chiều chiều, sáng sáng con nguyện xin.

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế. Và ngày ngày, Chúa với con cùng đi. Và từng chiều có Chúa con ngại chi.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Xin mở rộng tâm hồn, khai sáng con mắt đức tin của chúng con để chúng con nhận thấy ánh sáng tình yêu của Chúa và đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa, là biết sám hối ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Chay Giáo Hội mời gọi chúng con biết dành giờ cho Chúa để cầu nguyện, sám hối, nhìn lại chính mình, để được ơn hoán cải và đổi mới tâm hồn. Giáo Hội cũng tăng nhiều cuộc tĩnh tâm, mời gọi chúng con lắng đọng tâm hồn, để Thánh Thần Chúa hoạt động thanh tẩy tâm hồn chúng con, khi chúng con thống hối trở về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban tràn đầy thần khí Chúa biến đổi chúng con, để chúng con biết cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, bí tích của sự tha thứ, bí tích của sự phục sinh. Xin cho mỗi hội viên chúng con biết mở lòng đón nhận sự hoạt động của Chúa để được Chúa biến đổi. Amen 

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Thánh vịnh 24 là một thánh vịnh van xin của một tín hữu gặp đau khổ xin Chúa thứ tha và cứu giúp. Tâm tình nổi bật trong thánh vịnh là lòng tin tưởng cậy trông nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo Hội biết mình là cộng đoàn gồm những người nghèo và tội lỗi đang trên đường lữ thứ trần gian. Giờ đây chúng ta hãy mượn tâm tình thánh vịnh này để bày tỏ lòng sám hối của chúng ta và xin Chúa thương tha thứ

 (A) Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, *

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

 

(B) Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, *

chỉ người nào tự dưng phản phúc

mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

(A) Lạy Chúa,

đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. *

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ.

 

(B) vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. *

Sớm hôm con những cậy trông Ngài,

bởi vì Ngài nhân ái.

 

(A) Lạy Chúa, xin nhớ lại, nghĩa nặng với ân sâu

Ngài đã từng biểu lộ, từ muôn thuở muôn đời.

 

(B) Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi,

xin Ngài đừng nhớ đến, *

nhưng xin lấy tình thương

mà nhớ đến con cùng.

 

(A) Chúa là Ðấng nhân từ chính trực,

chỉ lối cho tội nhân,

dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,

dạy cho biết đường lối của Người.

 

(B) Tất cả đường lối Chúa

đều là yêu thương và thành tín *

đối với những kẻ nào

giữ giao ước và lề luật Chúa.

 

(A) Lạy Chúa, tội con thật nặng nề,

vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

 

(B) Phàm ai kính sợ Chúa,

Người chỉ cho thấy đường phải chọn. *

Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,

và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

 

(A) Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa,

và cho họ biết giao ước của Người.

(B) Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi

vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. *

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,

vì thân này bơ vơ khổ cực.

 

(A) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,

và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. *

Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực

và tha thứ hết mọi tội con.

 

(B) Xin Chúa thấy cho : thù địch con đông vô kể,

chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

 

(A) Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, *

đừng để con tủi nhục,

bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

 

(B) Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng

che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

 

(A) Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Israel

 thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

-  Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 (Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ lời Chúa sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Người Do Thái nói: "Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? " Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Cứ mỗi lần có lễ hội tại đền thánh Giêrusalem thì người ta từ các phố thị và từ vùng sâu vùng xa hành hương về Giêrusalem rất đông. Vật dâng tiến để sát tế thì không mang theo được. Bọn lái buôn lại đưa chiên bò vào đền thánh Giêrusalem để bán. Có những người hoặc là bà con với các vị tư tế, hoặc đút lót để xin được đưa hàng vào bày trong khuôn viên đền thờ. Dĩ nhiên là rác rưởi và phân súc vật làm mất cảnh quan, gây ô nhiễm và không xứng đáng với nơi thờ phượng.

Chúa Giêsu nhặt mấy sợi dây người ta để ngổn ngang đó đây chắp lại làm roi đuổi chiên bò và cả người buôn bán ra khỏi khuôn viên Đền Thánh. Ngài nói: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà các người biến thành hang trộm cướp sao”?

Không phải vì rác rưởi làm Chúa nổi giận mà chính là những điều gian ác người ta phạm đến luật thờ phượng và đức công bằng:

-        Lỗi thờ phượng, vì các tư tế nhận tiền hối lộ mà cho bọn lái buôn đưa súc vật vào khuôn viên thánh điện.

-        Lỗi công bằng, vì bọn lái buôn lợi dụng nhu cầu của khách hành hương mà bán giá cắt cổ có khi một thành hai. Nhất là bọn đổi tiền gian lận. Vì tự ái dân tộc, các tư tế không cho mua bán gì trong khuôn viên Đền Thánh bằng tiền Rôma, tức tiền được lưu thông rộng rãi trong đế quốc Rôma thời ấy. Nước Do Thái bị Rôma bảo hộ, vì thế người ta đưa tiền nhà nước đổi lấy tiền đền thờ. Bọn đổi tiền có nhiều mánh khóe gian lận bóc lột các người từ xa đến một cách không chỉ trắng trợn mà còn độc ác. Nhiều người vì thế khi về phải nhịn ăn do không đủ tiền.

Thấy Chúa phản ứng mạnh, các tư tế bực tức, vì mất món lợi, cho là Chúa Giêsu phá đám, thách thức Chúa : Ông hãy làm một dấu lạ để tỏ ra ông có quyền làm như vậy. Nhân cơ hội Chúa Giêsu tiên báo: Các ông phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Nói vậy, Chúa có ý tiên báo : Họ sẽ giết Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, nhưng nội trong ba ngày Chúa lại phục sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Phaolô dạy chúng con rằng : “thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Việc Chúa thanh tẩy đền thờ mời gọi chúng con hãy nhìn thật sâu vào nội tâm kín ẩn của mình để nhận ra “giá trị của thân xác, thân xác chúng con được mua chuộc bằng Máu Thánh Chúa, là đền thờ Chúa Ba Ngôi, và sẽ vinh hiển muôn đời”. Trước những tệ đoan xã hội do nền văn minh sự chết gây ra, truyền thông xã hội làm cho con người ra ô uế như loài vật: khêu gợi thú tính, đầu độc bằng những món ăn dơ bẩn hơn súc vật... Bao phen chúng con cũng bị lung lạc và tiếp tay cho sự dữ. Xin Chúa ban cho chúng con đức khiêm nhường để luôn biết nương tựa vào quyền năng Chúa và sự che chở của Mẹ Maria, trong khi đương đầu với mọi quyến rũ và cám dỗ về thân xác; và xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con thuộc về Chúa để sống kết hợp với Chúa trong mọi sự, ở mọi nơi và mọi lúc trong cuộc đời chúng con. Amen.


Hát: Con Đường Chúa Đã Đi Qua

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

(Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người Xướng: Hội Thánh là đền thờ của Thiên Chúa, nơi mọi người hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau.

Cộng đoàn: Xin Chúa cho mỗi thành phần trong Hội Thánh, biết loại bỏ những thái độ giả hình, kiêu căng, chia rẽ, kỳ thị để kiến tạo tình hiệp thông giữa anh chị em.

Người Xướng: Thế giới và các quốc gia là đại gia đình của nhân loại, nhưng luôn trở thành chiến trường về kinh tế và chính trị.

Cộng đoàn: Xin cho các nhà cầm quyền biết loại trừ tất cả mọi hình thức xâm lăng và bóc lột nhau, để các nước tôn trọng và giúp đỡ nhau phát triển không ngừng.

Người Xướng: Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng nhiều người đã khiến nó trở thành hình ảnh dễ sợ của ma quỷ.

Cộng đoàn: Xin Chúa cho chúng con ý thức sự ghê tởm đó, để bắt tay vào việc sám hối và thanh tẩy để nên giống Đức Kitô hơn.

Người Xướng: Mỗi người Kitô hữu là đền thờ sống động của Thiên Chúa,

Cộng đoàn: Xin cho các hội viên trong huynh đoàn chúng con, không ngừng thanh tẩy mình khỏi mọi tội lỗi nhất là các tội nặng, để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ của Thánh Thần

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Hát kết: Khi Chiều Dần Lắng Buông

ĐK. Khi chiều dần lắng buôn, con quỳ ở bên ngai Mẹ nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Mối tình nở hoa thắm xinh. Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu, lòng con không thiếu. Có Mẹ khi bóng chiều rơi.

Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình. Nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông, khi đời cô đơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập