Tuần 4

Lệnh Truyền Của Chúa 

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh. Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua. Khúc ca ân ái còn trầm hòa: nguồn yêu mến không bờ bến. Đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong. Sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền. Quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính Thịt Máu  mình. Làm Thần Lương truyền ban sức thiêng. Ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình thương vô biên Chúa đã nhập thể làm người, tử nạn, phục sinh và thiết lập Hội Thánh để cứu rỗi mọi linh hồn. Và trước khi về trời Chúa đã trao cho dân Chúa một sứ mệnh hết sức cao quý là sứ mệnh truyền giáo và phán rằng: "Chúng con hãy đi khắp thế gian truyền rao phúc âm cho hết mọi người”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn luôn nhiệt thành xây dựng nước Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng việc tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, bằng hy sinh, bằng gương sáng đời sống đức tin rạng ngời, bằng công cuộc bác ái xã hội, để nước Chúa được vinh quang, để chúng con và anh chị em được hạnh phúc thật muôn đời.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin Chúa ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, thêm đức tin và lòng mến cho chúng con, xin dạy chúng con biết yêu mến các linh hồn, ý thức nhiệm vụ truyền giáo và nhiệt thành tích cực hoạt động tông đồ, để làm vinh danh Chúa và xây dựng nước Chúa trong tình hiệp nhất yêu thương. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh vịnh 95 là bài ca chúc tụng Đức Chúa là vua và thẩm phán toàn cầu; vịnh gia hối thúc tất cả các thụ tạo hãy tôn vinh vương quyền của Thiên Chúa, và mời gọi mọi người hãy tiến dâng lễ vật lên Người.

Trong  thánh vịnh này, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa, từ Cựu Ước, đã hướng dẫn tộc Israel về với Đức Kitô là Thiên Chúa làm người; toàn thể lịch sử của dân ưu tuyển được tóm lược nơi Người.

Được đổi mới nhờ Đức Kitô phục sinh, và đón nhận lời mời gọi của thánh vịnh 95 này, chúng ta hãy dâng lên Chúa bài ca mới, và hân hoan chờ đón Đức Vua của chúng ta.

(A) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

 

 (B) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

 

(A) Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần, *

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.

 

(B) Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

(A) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

 

(B) Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 

(A) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

(B) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

(A) Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

vì Người ngự đến,

Người ngự đến xét xử trần gian.

 

(B) Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 (A Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Thứ bốn: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 Suy niệm: “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7). Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội Thánh.

 (Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh) 

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Các tư tế, luật sĩ và Pharisiêu nhất quyết loại Chúa Giêsu khỏi đời sống: Họ mời những người trong chính quyền Hêrôđê đi với họ, gài bẫy để chính những người trong chính quyền mắt thấy tai nghe Chúa bảo dân không nộp thuế cho nhà vua, như vậy là họ bắt quả tang một kẻ phản loạn.

 Thời Chúa Giêsu còn tại thế, người Do Thái bắt buộc phải tiêu tiền của Rôma. Đó là thứ tiền đúc có 2 mặt, một mặt có huy hiệu đế quốc Rôma, mặt kia có hình ảnh hoàng đế Rôma.

Để nuôi tinh thần quốc gia, cũng là tinh thần tôn giáo, thì trong khu vực đền thờ người ta phải tiêu tiền của đền thờ.

Trước mặt các cán bộ chính quyền Hêrôđê, họ hỏi Đức Chúa Giêsu có nên nộp thuế cho Rôma không? Để nếu Chúa nói nên hay phải thì họ sẽ nói ầm lên trước công chúng là Chúa không có tinh thần yêu nước và yêu quý tôn giáo quốc gia dân tộc. Nếu Chúa nói không thì có cán bộ chính quyền nghe tận tai và Chúa bị gán tội cấm nộp thuế cho Rôma, tức tội phản động.

Nhưng Chúa đã biết lòng nham hiểm của họ, nên hỏi: Cho tôi xem một đồng tiền thuế. Họ đưa Ngài một đồng tiền Rôma. Ngài coi rồi hỏi ký hiệu trên đồng tiền và hình ảnh trên đồng tiền là của ai. Họ đáp: Ký hiệu của đế quốc Rôma và hình ảnh hoàng đế Rôma.

Chúa bảo của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa, của hoàng đế thì trả cho hoàng đế. Họ chưng hửng vì mưu mô mà họ cho là tuyệt hay đã bị vỡ và không làm gì được Chúa.

Nhưng chúng ta cũng cần hiểu thêm ý nghĩa của câu chuyện này là: Trước hết Chúa dạy ta phải yêu quê hương, nhưng đừng vì yêu quá khích mà bỏ bê luật Thiên Chúa, giữ luật tự nhiên là phải làm tử tế những điều hay lẽ phải mà lương tâm dạy bảo. Và những điều luật mà Chúa đã công bố, nhất là luật mến Chúa và yêu người, cùng với luật Hội Thánh dạy như kim chỉ nam giúp ta sống công minh và thánh thiện.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa đã cho chúng con một quê hương. Xin giúp chúng con biết yêu mến quê hương và tôn trọng thuần phong mỹ tục của xứ sở chúng con. Chúng con muốn sống trong một đất nước thanh bình, nơi mà người ta đối xử với nhau bằng tình thương chứ không phải hận thù ghen ghét, nơi mà công bằng được thực thi. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các nhà lãnh đạo đất nước của chúng con. Xin Chúa giúp cho họ luôn ý thức về vai trò và vị trí của mình. Xin cho họ luôn lấy sự phục vụ làm đầu để có thể đưa đời sống của xã hội và đất nước mình hướng về nguồn chân thiện mỹ là chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Nhật 29 thường niên năm nay cũng là ngày khánh nhật truyền giáo. Lời Chúa bảo chúng con: Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28, 19). Xin cho chúng con sức mạnh Lời Chúa, để chúng con sẵn sàng gánh chịu mọi nỗi buồn vui cuộc đời, xin dạy chúng con biết tìm ơn cứu rỗi cho mình bằng cách góp phần vào việc cứu rỗi tha nhân, bắt đầu từ những người ruột thịt và những người gần gũi nhất bên chúng con. Vì Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống, Ngài vẫn ở bên chúng con  mọi ngày cho đến tận thế. Amen.


Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu

1. Xin cho con lòng mến thương để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẩu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn dìu dắt con vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến yêu vô bờ con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, luôn thực thi sứ mạng truyền giáo bằng lời cầu nguyện, bằng việc rao giảng và việc bác ái hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho nhiều người nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện nay nhiều nơi đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và rao truyền Lời Chúa. Xin Chúa kêu gọi và ban ơn cho các bạn trẻ, biết hiến dâng hiến chính mình, dấn thân cho việc rao truyền Tin Mừng Chúa, giúp đưa Hội Thánh Chúa ngày càng rộng lan khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán rằng: “Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” Xin Chúa ban ơn cho chúng con, luôn nhiệt thành mang Tin Mừng Chúa đến với những người chưa nhận biết Chúa. Để ơn cứu độ của Chúa phủ kín trên trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Tràng Hoa Mân Côi

ĐK: Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400