I.  KHAI MẠC

Hát: Phút Linh Thiêng  

1. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao, linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm, nhan Thánh Chúa trí nhân quyền uy. 

ĐK: Này đây Ta ban cho thân xác ta làm của ăn Máu Ta Ta ban cho làm của uống Này ai ai ăn Ta uống máu Ta trong tin yêu Thì sẽ sống sẽ sống mãi muôn đời liền.

2. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian. Mình Máu Thánh nên nguồi sống tuôn ngày đêm. 

TÂM TÌNH ĐẦU:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chúng con tin Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình Yêu này. Xin chúc tụng và ca ngợi tình yêu của Chúa. Xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người dạy chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin dâng lên Chúa giờ phút này để được hoàn toàn thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với con mà thôi. Xin cho chúng con cảm nghiệm rằng: “Chúa đang ở đây, Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con nói và đang yêu thương chúng con. Xin sưởi ấm chúng con bằng Lời của Chúa. 

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể rất đáng yêu mến, xin mở tai con, để con biết lắng nghe Lời của Chúa và để con nghe được tiếng gọi êm dịu của Chúa. Xin mở môi con để cùng với cộng đoàn dân Chúa nơi đây, chúng con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong giờ này thêm tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen

 (Thinh lặng)

II. KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng,/ Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra,/ đã để mình trong phép mầu nhiệm này / cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết / khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa;/ khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này,/ đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn./ Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng / mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người,/ cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật;/ vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy,/ thì phải có đức tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền / thay vì con mắt chúng con xem thấy,/ chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha,/ Đức Chúa Con,/ Đức Chúa Thánh Thần,/ cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng Amen.

III. KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giê-su,/ con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh,/ con kính mến Chúa trên hết mọi sự,/ cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con./ Song lẽ,/ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được,/ thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,/ chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật,/ thì con xin ẵm lấy/ cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn./ Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

(Mời cộng đoàn ngồi)

IV. CHÚC TỤNG VÀ TÔN THỜ

Người dẫn: chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ. 

Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật/ hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời. 

Bè 2: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa là Đấng uy linh cao cả/ ngự trong ánh sáng siêu phàm/ uy phong Chúa vượt quá trời cao. 

Bè 1: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí/ đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống/ thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo/ đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật/ và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa luôn diều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu/ và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng/ chúc tụng và thờ lạy Chúa/ vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẽo đường/ nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành/ hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa/ Đấng ngự trên các thần hộ giá!/ Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh/ Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính/ hãy reo hò mừng Chúa;/ kẻ ngay lành/ nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa/ hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang/ chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian/ và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc/ chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa/ Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh/ Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Hằng Sống

 1. Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Ðó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Chúng ta thường bảo: Không ai có thể sống cô độc lẻ loi một mình, như một hòn đảo giữa biển khơi, hay như một pháo đài biệt lập. Trái lại, chúng ta sống là sống với người khác, trong một cộng đồng, trong một xã hội. Và để cuộc sống chung này được tốt đẹp, chúng ta cần phải tạo lấy những mối liên hệ đầy yêu thương và cảm thông. Tuy nhiên, muốn tạo được những mối liên hệ đầy yêu thương và cảm thông, chúng ta cần phải nói cho nhau nghe, cũng như cần phải nghe nhau nói.

Nói và nghe

Trước hết là hãy nói cho nhau nghe. Ngôn ngữ và tiếng nói chính là phương tiện Chúa đã trao ban để chúng ta truyền đạt những ý nghĩ, những tư tưởng, những ước muốn cho người khác, nhờ đó họ sẽ hiểu chúng ta và cảm thông với chúng ta hơn. Thế nhưng, chúng ta không phải chỉ biết nói, mà còn phải biết nghe. Có biết nghe người khác nói, chúng ta mới ghi nhận được những ý kiến và đóng góp của họ. Bằng không, chúng ta chỉ là những kẻ độc thoại, nói một mình mà chẳng biết có ai lưu tâm đến hay không. Chính vì thế, việc biết nghe nhau nói cũng quan trọng không kém việc biết nói cho nhau nghe. Nói và nghe là những phương tiện, những khả năng giúp chúng ta liên hệ với người khác, nhờ đó tạo được một sự cảm thông chân thành. Nếu không có những phương tiện này, nếu không có những khả năng này, chúng ta sẽ phải mãi mãi sống trong sự cô độc lẻ loi và bị loại trừ.

Người câm điếc qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, đã lâm vào một tình cảnh bi đát. Anh ta đau khổ biết bao vì không được nói với ai, cũng như chẳng được nghe ai nói với mình. Anh ta không thể hiểu người khác và người khác cũng khó mà hiểu được anh ta. Cảm thông tình cảnh bi đát ấy, Chúa Giêsu đã chữa anh ta khỏi câm và điếc, để anh được trở lại với cuộc sống xã hội, cuộc sống với người khác. Kể từ nay, anh ta có thể liên hệ với mọi người mà không còn tự ti mặc cảm nữa.

Sống với Chúa và với anh em.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta không thể sống cô độc lẻ loi, trái lại, chúng ta còn sống với Chúa và với anh em. Vì thế, rất có thể lúc này, mặc dù chúng ta không câm điếc về phần xác nhưng biết đâu chúng ta lại câm điếc về phần hồn, một sự câm điếc thiêng liêng. Chúng ta câm điếc khi chìm đắm trong tội lỗi, không còn lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua lương tâm, qua thiên nhiên, cũng như qua những biến cố xảy đến trong cuộc sống. Chúng ta câm điếc khi không còn dâng lên Chúa lời chúc tụng và cảm tạ tình thương Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta câm điếc khi con tim đã trở nên chai đá, không còn biết rung động trước nỗi khổ đau của người khác. Chúng ta câm điếc khi không còn lắng nghe, cũng như không còn nói được những lời an ủi và khích lệ người khác. Chúng ta câm điếc khi tự coi mình là một ốc đảo, chỉ biết sống cho riêng mình và tệ hơn nữa, coi người khác là như hỏa ngục, là như một sự quấy rầy và phiền nhiễu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!!!

Xin Chúa hãy mở miệng và mở tai con, để con biết lắng nghe và loan truyền Lời Chúa, cũng như biết chia sẻ nỗi khổ đau với những người chung quanh. Chính Chúa đã chữa lành và băng bó các thương tích tâm hồn và thể xác của con. Chúa luôn tha thứ mỗi khi chúng con lỗi phạm và biết quay trở về. Xin Chúa hãy nắm lấy tay con, mở rộng lòng con ra để con có thể đến với Chúa, đến với anh em và những người kém may mắn. Xin Chúa cũng hãy ở với con và dẫn dắt con đi và đừng để con lạc xa Chúa nữa. Con xin trao vào tay Chúa tất cả mọi lo lắng, sợ hãi và thất vọng của con. Xin đưa con vào trung tâm điểm của Trái Tim Thánh Thể Chúa; nơi đó, con được nếm sự ngọt ngào, ngây ngất trong tình yêu của Chúa. Con sẽ yên tâm, bình an và hạnh phúc trong cung lòng Chúa Giêsu Thánh Thể, để mãi mãi miệng lưỡi con hằng cất tiếng ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.

Hát: Muôn Tạo Vật Ơi

 ÐK. Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài. Ca mừng Thượng Ðế quyền uy tác sinh muôn loài. Hỡi người công chính hãy cất cao lên muôn lời. Ngợi khen Chúa Trời chan hòa ngàn tiếng nơi nơi.

 1. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài. Trời mây tinh tú trong mát suối reo rừng sâu. Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao hồng ân.

 2. Ngài ban cho tôi ruộng nương lúa thơm bao mùa. Ngàn muôn hoa lá khoe sắc thắm tươi bình minh. Ðàn chim hót vang trời, đàn bươm bướm bay lượn, xanh màu thời gian ôi biết bao nhiêu tình thương.

(Thinh lặng)

 VI. LỜI NGUYỆN (Mời cộng đoàn đứng)

Người dẫn:

1. Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật phần hồn phần xác. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. "Các con là môn đệ Thầy, nếu các con thương yêu nhau". Xin cho các Kitô hữu nhiệt tình thương giúp tha nhân, để mọi người nhận ra tình thương vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Câm điếc thiêng liêng còn nguy hại hơn câm điếc thể xác. Xin Chúa thương cứu chữa các tín hữu khỏi câm điếc thiêng liêng, để họ có thể nghe Lời Chúa và ca tụng tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. "Chúa Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa: làm việc lành điều tốt hằng ngày, để mọi người nhận biết Cha trên trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giờ đây trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

(Mời cộng đoàn qùy)

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Tận Hiến Cho Mẹ

1. Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

ĐK. Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.

2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn. Trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ. Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400