THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG

   I.      KHAI MẠC

  Hát: Bánh Nhiệm Mầu

  1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là Thần Lương ban cho con cái qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con nơi nhà nguyện đơn sơ này. Trong bầu khí linh thiêng trước Thánh Thể Chúa giờ đây, tâm hôn chúng con ngập tràn ân sủng, sự bình an đích thực phát xuất từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống lôi kéo chúng con bằng rất nhiều ngã rẽ hào hoa, nhìn có vẻ rất thênh thang rộng mở. Nhiều lúc chúng con muốn buông mình bỏ Chúa để đi vào những ngã rẽ ấy, nhưng Chúa vẫn  yêu thương, chờ xem chúng con và sẵn sàng dẫn chúng con về mỗi khi chúng con mỏi bước trên đường đời.

Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin quy hướng chúng con về bên Thánh Tâm Chúa, vì chỉ nơi Chúa mới có “những lời mang lại sự sống đời đời”. Amen.

(Thinh lặng)

II.           TÂM TÌNH SÁM HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để tỏ lòng biết ơn và để đền bù những lầm lỗi chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Chúng con xin tận hiến toàn thân cho rất thánh Trái Tim Chúa, chúng con dốc quyết từ đây với ơn Chúa giúp, chúng con không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa.

Hát Quỳ bên cung thánh

ĐK: Qùy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thắm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ, vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi can vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy xa được ân xá bao tội đời.

III.      SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Mời cộng đoàn đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì t