THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG

   I.      KHAI MẠC

  Hát: Bánh Nhiệm Mầu

  1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là Thần Lương ban cho con cái qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con nơi nhà nguyện đơn sơ này. Trong bầu khí linh thiêng trước Thánh Thể Chúa giờ đây, tâm hôn chúng con ngập tràn ân sủng, sự bình an đích thực phát xuất từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống lôi kéo chúng con bằng rất nhiều ngã rẽ hào hoa, nhìn có vẻ rất thênh thang rộng mở. Nhiều lúc chúng con muốn buông mình bỏ Chúa để đi vào những ngã rẽ ấy, nhưng Chúa vẫn  yêu thương, chờ xem chúng con và sẵn sàng dẫn chúng con về mỗi khi chúng con mỏi bước trên đường đời.

Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin quy hướng chúng con về bên Thánh Tâm Chúa, vì chỉ nơi Chúa mới có “những lời mang lại sự sống đời đời”. Amen.

(Thinh lặng)

II.           TÂM TÌNH SÁM HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để tỏ lòng biết ơn và để đền bù những lầm lỗi chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Chúng con xin tận hiến toàn thân cho rất thánh Trái Tim Chúa, chúng con dốc quyết từ đây với ơn Chúa giúp, chúng con không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa.

Hát Quỳ bên cung thánh

ĐK: Qùy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thắm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ, vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi can vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy xa được ân xá bao tội đời.

III.      SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Mời cộng đoàn đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm:

Kính thưa cộng đoàn! Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Mác-cô đã thuật lại bối cảnh những người phái Pha-ri-siêu đến chất vấn Đức Giê-su về việc các môn đệ của Ngài không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa. Đức Giê-su nói cho họ biết rằng: Sự ô uế không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong con người. Ngài còn cho họ biết nơi lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kêu ngạo, ngông cuồng, tất cả những thứ này làm cho con người ra ô uế.

Trong đạo Do Thái Giáo, có 10 giới răn quan trọng, ngoài ra còn có bộ Thánh Kinh trong đó còn ghi chép rất nhiều những truyền thống và tập tục của cha ông đã truyền lại. Cụ thể là luật Mô-sê có cả thảy 613 điều, trong đó 365 điều cấm và 248 điều buộc. Người Do Thái giữ luật rất tỉ mỉ, đặc biệt là luật ngày Sa-bát mà chúng ta thường thấy trong các sách Tin Mừng thuật lại.

Đức Giê-su cũng đã nhiều lần nói với những người Pha-ri-siêu rằng: họ chỉ là những người đạo đức giả, họ dạy những điều hay lẽ phải trong Kinh Thánh cũng như trong các lề luật của Mô-sê nhưng họ lại không thi hành điều mà họ đã dạy, hay nói cách khác họ nói mà không làm. Họ quên mất đi cái tinh thần của luật đó là: luật làm ra vì con người chứ con người không vì lề luật. Họ dùng luật để bắt bẻ người khác với mục đích để phục vụ lợi ích cho nhóm của họ để rồi gạt người khác ra một bên. Thánh Phao-lô trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô của Ngài cũng đã nói: “Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải là Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, nhưng còn Thần Khí mới ban sự sống” (2Cr 3,6). Điều cốt yếu của 10 giới răn trong Do Thái Giáo được tóm lại hai điều đó là: Mến Chúa và yêu người phải được thể hiện ngay ra trong cuộc sống. Thế mà những người Pha-ri-siêu lại làm ngược lại hai điều này, đến nỗi Đức Giê-su phải dùng lời tuyên sấm của Ngôn sứ I-sai-a nói cho họ biết: “Ông I-sai-a đã tuyên sấm rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, như có lời chép: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta cũng là vô ích, vì giáo huấn chúng dạy chỉ là mệnh lệnh của người phàm”.

Mỗi người chúng ta hôm này cũng cần phải ngồi lại trong tĩnh lặng để suy xét xem chúng ta có rơi vào tình trạng giống như những người Pha-ri-siêu trong Tin Mừng này hay không? Chắc hẳn có những lúc chúng ta cũng đi vào vết bánh xe xa lầy của họ. Trong việc cử hành phụng vụ của Giáo Hội là rất cần thiết, bởi vì khi chúng ta cử hành phụng vụ là hành vi tôn thờ Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta kín múc được nguồn ân sủng đến từ Thiên Chúa một cách nhưng không. Qua các việc cử hành phụng vụ như: Cử hành thánh lễ, Chầu Thánh Thể, các giờ kinh nguyện ngắm…, giúp gia tăng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Thật vậy, trong truyền thống của Giáo Hội các nghi lễ trong phụng vụ làm cho chúng ta ngày càng kết hiệp với Thiên Chúa, qua đó Ngài sẽ ban ân sủng cho chúng ta. Thế nhưng, các nghi lễ trở nên phản tác dụng đối với chúng ta, một khi chúng ta cử hành một cách vụ lợi, nặng hình thức…, cũng như chúng ta có đạo mà không sống đạo, không thực thi công bằng, bác ái, yêu thương như lời Chúa dạy thì e rằng mỗi người chúng ta cũng đã trở thành những người Pha-ri-siêu mà Đức Giê-su đã nói tới trong Tin Mừng hôm nay: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Ngày hôm nay việc sống đạo của chúng con còn gặp nhiều thách đố. Một cách nào đó chúng con chưa đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của chúng con. Bởi vì, nơi chúng con còn mang nhiều những ích kỷ, những cái nhìn thành kiến đối với người khác…, chúng con chưa dám sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa qua việc cử hành Thánh Thể cũng như qua những giờ chầu Thánh Thể, để Chúa luôn hướng dẫn chúng con giúp chúng con sống đúng như Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa! Xin ban ơn Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con, giúp chúng con có được những hoa trái của Thánh Thần, ngõ hầu xua đuổi những những gì là ô uế trong lòng chúng con, để trong lòng chúng con luôn phát xuất ra những hoa trái của Chúa Thánh Thần: Bác ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ và trong sạch, giúp chúng con ngày càng yêu mến Chúa và tha nhân một cách hữu hiệu hơn Amen!   

Phanxicô Xaviê Trần Anh Tú,sss

Hát: Lấy Gì Đáp Lại Cho Cân

ĐK. Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài, dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.

1. Ngài đã ban đâu là mình Ngài nuôi sống đoàn chiên. Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ dịu hiền. Ngài đã ban lương thực hằng ngày no ấm dư đầy. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.

IV.       CẦU NGUYỆN

Người dẫn: Nhờ ăn man-na mà dân Do Thái đã đi đến đất Chúa hứa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng rước Mình Máu Chúa Giêsu, để được về Quê Trời hưởng phước muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời". Xin cho các Kitô hữu tin thật Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn:"Lời Thầy là Thần Khí và là sự sống". Xin cho mọi người biết mến mộ, học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa nên Ánh Sáng dẫn vào chốn trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: "Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?" Xin cho cộng đoàn chúng ta trung thành bền đỗ theo Chúa, bất chấp mọi khó khăn trở ngại ở đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Giờ đây trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

(Mời cộng đoàn qùy)

V.  PHÉP LÀNH THÁNH THỂ 

Hát: Đây Nhiệm Tích

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Tâm Tình Hiến Dâng

ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400