Tuần 4

Thầy là Đức Kitô

Con Thiên Chúa hằng sống 

I. KHAI MẠC

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế, Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy Thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời trong bánh thơm ở lại với chúng con.

ĐK: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thần linh.

2. Thờ lạy Chúa ngự trong nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây chung lòng kính bái. Niềm tin thế để bù cho giác quan con nào có thấy chi cảm nghiệm được ơn thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ứơc ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi muôn đời chẳng dám quên ân tình Chúa đã ban.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây để đón nhận tình thương Chúa, đón nhận đức tin, và giúp chúng con nhận ra những lời Chúa muốn dạy, những điều Chúa muốn hỏi chúng con hôm nay. Xin mở lòng trí chúng con giúp chúng con hiểu về Chúa mỗi ngày một nhiều hơn.

 Lạy Chúa, Chúa đã đặt câu hỏi cho những ai theo Chúa: “Phần các con, các con bảo thầy là ai?” Xin cho chúng con luôn biết trả lời: “Thưa Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, và xin Chúa giúp chúng con sống điều chúng con đã tuyên xưng bằng việc can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, xin cho chúng con tin mạnh mẽ vào Ngài và can đảm sống chứng nhân về tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống đời thường của chúng con Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến để rao giảng Tin Mừng, chữa lành những người nghèo khổ thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng chúng con đã chưa sống theo gương Chúa, để yêu thương phục vụ người nghèo.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán dạy rằng: "Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân". Nhưng chúng con còn ngại khó khăn, sợ tốn kém công sức thời gian, nên chưa mạnh dạn để giới thiệu Chúa cho những người xung quanh chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn rộng lòng tha thứ cho những người tội lỗi, và hằng quan tâm đến những người nghèo khổ, nhưng chúng con, vì thành kiến, e ngại, chúng con chưa nhiệt tâm thăm viếng, an ủi những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con nhiệt thành trong công việc truyền giáo. Nhưng chúng con vẫn còn quá thờ ơ, xin giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa, luôn nhiệt thành với ơn gọi Chúa trao.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ CẢM TẠ

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. 

      Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới. 

      Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

      Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa

ĐK: Allêluia, Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia, Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia, Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la. Allêluia.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

   Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simôn Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Đức Giêsu đã tạo cơ hội cho các môn đệ Chúa tìm hiểu về bản thân và sứ mạng của Ngài, bằng câu hỏi gợi ý xa xa: Người ta nói Con Người là ai? Các môn đệ đã phản ảnh dư luận của dân chúng và nhờ đó hiểu về Thầy mình là nhân vật trổi vượt hơn cả Êlia, một vị ngôn sứ vĩ đại vẫn còn lưu danh nơi dân tộc mình. Các ông cũng thấy mình đã được đồng thời với vị ngôn sứ dân chúng mến mộ, mà chính Gioan Tẩy Giả đã nói : Là Đấng cao trọng mà ông không đáng cúi xuống cởi dép cho Ngài.

Nhờ hiểu biết ngọn nguồn như vậy, Thánh Phêrô đã thay mặt cả anh em tuyên xưng : Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giêsu hài lòng về lời tuyên xưng đức tin của Phêrô và đã tuyên dương ông : « Này anh Simon con Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng chính là Cha của Thầy ».

Chúng ta vui mừng khi nghe lời Đức Giêsu hứa sẽ gìn giữ thánh Phêrô và Hội Thánh: “Dù cửa địa ngục cũng không thắng được”. Trước kế hoạch cao siêu khôn dò của Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết cùng với thánh Phaolô reo lên: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có và thông biết của Thiên Chúa, nguyện Người được vinh quang đến muôn đời

Đức Giêsu là Đấng Kitô, tức Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa hằng sống, là nền tảng đức tin. Vì nắm vững được nền tảng đức tin như vậy, thánh Phêrô đã được Đức Giêsu Kitô gọi là Đá Tảng, trên Đá này Chúa xây Hội Thánh mà bè lũ Satan dù có xông ra cũng không làm gì được. Chúa lại ban cho thánh Phêrô được sử dụng và được thông truyền cho Hội Thánh quyền ràng buộc hay tháo cởi. Tức là quyền được tha tội hay cầm buộc người ta. Đó là nhiệm tích Hòa Giải, để hễ ai khiêm nhường nhận biết và xưng thú với quyết tâm chừa cải, thì tội gì cũng được tha, nhưng phải xưng thú với linh mục được quyền tha tội.

Ngày nay, Đức Giêsu cũng đặt ra cho mỗi chúng ta câu hỏi như Ngài đã đặt ra cho các thánh tông đồ ngày xưa,: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn đáp trả vấn nạn của Đức Giêsu bằng chính cuộc sống vâng phục, phó thác và tạ ơn hàng ngày của chính mình

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Đây là lời tuyên xưng đức tin mà thánh Phêrô đại diện cho tất cả những người tin thuộc mọi thời, trong đó có chúng con hôm nay. Lời tuyên xưng đức tin này không có nguồn gốc con người, nhưng đến từ mặc khải của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. «Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc». Xin cho chúng con cảm nhận được mối phúc này mỗi ngày và trong suốt cuộc đời, đặc biệt là trong những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, vì biết rằng niềm tin chúng con đặt để nơi Đức Kitô - ngôi vị sống động và thần linh, là Đấng mang lại cho chúng con tình yêu, lòng bao dung, ý nghĩa, đường đi, sự hiểu biết, sức sống và chính sự sống muôn đời. Amen

 Hát: Tình Ca Vô Tận

1. Tình Ngài như mạch sống, chan chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái, luôn bao bọc con mãi. 

ĐK: Xin cho con một trái tim nồng say. Xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai. Mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. 

2. Tình Ngài như mặt đất, tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ, môi say niềm nhung nhớ. 

(Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Chúa nói: “Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan xây dựng sự hiệp nhất, và dẫn dắt Hội Thánh tiến tới đỉnh trọn lành mà Chúa hằng mong muốn. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa dạy: “Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết thực thi quyền bính Chúa trao, với trọn tấm lòng dịu hiền, khiêm tốn, hy sinh và thấm đậm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa nói: “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu yêu mến, bảo vệ và vâng phục Hội Thánh trong đức tin, nhất là cảm thấy hạnh phúc vì được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 4. “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con, luôn mạnh mẽ tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hằng ngày như thánh Phêrô, một đức tin sống động, kiên trung và đầy lòng mến Chúa, yêu người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Thắp Sáng Lên

ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời. 

2. Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập