Tuần 3

QUA CỬA HẸP

ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

I. KHAI MẠC

Hát:  Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình, này rượu thơm cùng bánh trắng tinh. Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca êm ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính Thịt Máu mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng. Ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là tâm điểm đời con, chúng con thành tâm thờ lạy Chúa; chúng con hết lòng cảm tạ, chúc tụng tình yêu và lòng thương xót của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, Cửa hẹp ít người muốn bước vào, nhưng Chúa lại chọn đi qua cửa hẹp và đòi chúng con cũng phải qua cửa ấy để vào Nước Trời. Như lời cha thánh Êma đã viết “Trong việc tông đồ Thánh Thể, cần có những người can trường, sẵn sàng đón nhận sự điên rồ của thập giá, để có được nghị lực của thập giá để sẵn sàng bị hạ nhục, bị những người khôn ngoan của thế gian nay hiểu nhầm, miễn là Chúa Giêsu Kitô trong Nhiệm Tích Thánh Thể được yêu mến và tôn vinh. Đó là phần thưởng cao cả nhất mà họ phải ước ao” (trích; Phêrô Giulianô Êma con người và sứ điệp)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cửa hẹp chúng con phải qua chính là những đau khổ thập giá, là những hy sinh từ bỏ các đam mê, lạc thú bất chính. Xin cho chúng con luôn chọn đi con đường hẹp, dám hành động theo Tin Mừng Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, kèm theo sự hãm mình và những gian nan thử thách gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, chúng con sẽ cảm nghiệm được niềm vui có Chúa và hy vọng  sẽ được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời đời sau. Amen.

  (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. ĐỌC SUY NIỆM CỦA CHA THÁNH ÊMA

Về những Lời của Chúa Giêsu trên thập giá

Có những cách khác nhau để cảm thông với những khổ đau của Chúa Giêsu và cầu khẩn người cho kẻ có tội. Một cách mà tôi rất thích là sử dụng những lời của Chúa Giêsu trên thập giá, phạt tạ với Chúa Cha và Chúa Giêsu bằng những lời đầy thương xót của Người.

Lời đầu tiên: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm (Lc 23:34). Họ không nhận ra Người trong bí tích Thánh Thể vì họ mù lòa. Vì Chúa đã cầu xin cho bọn đao phủ, tội lỗi của chúng được giảm nhẹ. Chúng ta phải dùng những lời này cầu xin lòng thương xót cho nhau: Lạy Chúa, xin tha thứ cho những linh mục tội lỗi này; họ là lãnh đạo của chúng con, chi thể và triều thiên của Chúa. Chúng ta phải cho Người lý do; mặc dù đã biết rồi Người vẫn muốn chúng ta nói ra. Rồi chúng ta phải nói lý lẽ, tranh cãi và cầu xin lòng thương xót. Có rất nhiều người không biết Chúa; họ không biết Chúa đã chết cho họ. Dù có một số người biết, nhưng lòng nhân hậu của Chúa lớn hơn sự độc ác của họ, ơn sủng của Người mạnh hơn cám dỗ của họ; xin hãy tha thứ cho họ. Sau đó bạn có thể thưa với Chúa Giê-su: Nếu họ biết Chúa tốt lành và thương xót, có lẽ họ sẽ quy