Tuần 3

TẤM BÁNH CHO ĐỜI

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trao ban cho nhân loại một tình yêu cao cả. Chúa hạ mình ẩn náu trong tấm bánh nhỏ bé và đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúa chấp nhận bị nghiền nát để trở nên bánh trường sinh nuôi sống linh hồn chúng con. Chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể - là bánh từ trời xuống, Chúa phán rằng: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Xin ban cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, để biết phó dâng cuộc đời trong tay Chúa, một đức tin nồng nàn để chúng con luôn yêu mến và thi hành thánh ý Chúa, một đức tin sắt son để chúng trung thành sống theo giáo huấn của Chúa. Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa, sẻ chia những điều chúng con đã nhận lãnh nơi Chúa với anh chị em của mình - để chúng con trở nên những người con ngoan hiền của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả đều nhờ tin vào Chúa mà được đổi mới cuộc đời. Xin cho chúng con cũng được đổi mới cuộc đời mỗi khi được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con biết đứng dậy làm lại cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã. Xin giúp chúng con biết hoàn thiện mình một ngày nên thánh thiện như Chúa là Đấng Thánh vô cùng. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Sám hối là việc thực hành mà mọi người thuộc mọi tôn giáo thường được mời gọi. Người công giáo chúng ta thường thực hiện nghi thức sám hối trước khi bước vào những buổi phụng vụ quan trọng. Giờ đây, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiết sót. Chúng ta đặt mình trước Chúa, cầu xin Chúa thanh tẩy, để chúng ta được xứng đáng đến với Chúa.

Cộng đoàn đọc: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng...

Người dẫn: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

Người dẫn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

 

Người dẫn hát : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô  thương xót chúng con

 

Người dẫn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

-  Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Người Do Thái phản ứng một cách mạnh mẽ khi nghe Chúa Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống và bánh ấy chính là máu thịt của Chúa, mà ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ được sống đời đời. Có người bỏ đi. Đối với người không được ơn đức tin quả là khó chấp nhận điều ấy. Họ hỏi nhau: Đã có ai tự hiến máu thịt làm thức ăn cho người ta bao giờ đâu. Mà ai lại ăn thịt người? Nếu người ấy không phải là loài thú vô nhân, vô nghĩa. Ông ta coi mình là thú rừng sao?

Chúng ta nhờ ơn đức tin mà biết: Chính vì Thiên Chúa muốn nuôi ta bằng thịt và máu Con của Ngài, nên đã cho Ngôi Lời xuống thế, mặc lấy bào thai đã được Chúa Thánh Thần dựng nên từ huyết nhục của Đức Maria. Và Ngôi Lời Thiên Chúa đã sinh ra ở giữa chúng ta, giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, để hòa mình với chúng ta trong mọi hoàn cảnh vui buồn, thương nhớ, lo sợ, yêu ghét. Nhưng nhất là yêu. Tình yêu ấy lại được tăng cường và thánh hóa nhờ thiên tính đã kết hợp nên một với nhân tính nơi Đức Chúa Giêsu.

Tình yêu chân chính nơi con người có lý trí và có lương tâm là tình yêu sáng tạo. Sáng tạo để hưởng hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc cho tha nhân. Tình yêu của Con Thiên Chúa làm người sẽ là tình yêu vạn năng: Tình yêu sáng tạo và xây dựng hạnh phúc cho loài người mà Thiên Chúa Cha muốn cứu chuộc.

Tình yêu ấy đã làm nên nhiệm tích thánh để nơi nhiệm tích này, loài người được đến với Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương hướng dẫn, tinh luyện và thánh hóa. Ta chỉ cần thật tình kính mến nhiệm tích Thánh Thể, để được Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu thương ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hiến làm lương thực nuôi dưỡng chúng con và thông ban sự sống thần thiêng cho chúng con. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng con lại một lần nữa được sống trong tương quan thân tình với Chúa. Mỗi lần rước Thánh Thể là mỗi lần chúng con có kinh nghiệm sống động việc Chúa đến, ở lại trong chúng con và trao ban cho chúng con sự sống của Chúa. Xin giúp chúng con sống tròn đầy ơn gọi làm con cái Chúa và dẫn đưa chúng con đến sự sống trường sinh. Có đôi khi chúng con chỉ đến với thánh lễ như một bổn phận hay như một nghi lễ lặp lại nhàm chán mà quên đi chiều kích bữa tiệc vui tươi và sống động, chúng con quên mất chiều kích chia sẻ và tình liên đới. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, để biết quý trọng và sử dụng đúng cách lương thực hàng ngày Chúa ban và biết cho đi với lòng quảng đại để giúp đỡ những ai nghèo đói. Ước gì đời sống chúng con cũng được trở nên tấm bánh bẻ ra chia sẻ và giúp đỡ nhiều người. Amen.

 


(Thinh lặng)

Hát: Ngài Đã Thương Ban

ĐK. Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài, dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.

1. Ngài đã ban đâu là Mình Ngài nuôi sống đoàn chiên. Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ dịu hiền. Ngài đã ban lương thực hằng ngày no ấm dư đầy. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.

2. Ngài đã ban đâu là đạo trời soi bước trần gian. Ngài đã ban nào là ngày mai vui vầy địa đàng. Ngài đã ban đâu là niềm cậy tin mến vững vàng. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán rằng: "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời". Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để được sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, - là bánh trường sinh mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các tín hữu Chúa siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa, để luôn được sống kết hợp với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể - là Bí Tích Hiệp Nhất. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống hiệp nhất với nhau, nhờ thông hiệp vào Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể - là Bí Tích Tình Yêu. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con, luôn biết thương yêu nhau, khi cùng nhau chia sẻ một tấm bánh là Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

KINH THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

Lạy Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard,/ Cha đã được đặc ân cao quý/ là nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại/ nơi Nhiệm Tích Thánh Thể./ Thiên Chúa đã ban cho Cha/ một tâm hồn bừng cháy lửa yêu mến/ đối với Nhiệm Tích Tình Yêu,/ và một tấm lòng nhiệt thành khát mong cho mọi người/ đến chúc tụng và tôn thờ Chúa Giêsu/ vẫn ở với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế/ nơi Mầu Nhiệm Đức Tin cao cả này.

Xin Cha cầu cho chúng con biết noi gương Cha/ luôn trung thành tìm đến tôn thờ Chúa Cha/ trong tinh thần và chân lý,/ bằng những giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể,/ luôn cố gắng mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn,/ nhất là biết sẵn sàng quên mình/ để yêu thương phục vụ mọi người,/ cách riêng là những ai đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin Cha cầu cho chúng con/ luôn biết hiếu thảo yêu mến Mẹ Maria,/ dưới tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể/ như xưa Cha hằng khẩn cầu,/ để nhờ Mẹ dẫn dắt,/ chúng con biết cách tôn thờ và kết hợp với Chúa Giêsu Con Mẹ./ Như thế,/ ngay khi còn sống ở trần gian/ chúng con đã được cảm nếm hạnh phúc và bình an đích thực của Nước Trời,/ nơi Đức Mẹ và Cha Thánh đang chiêm ngưỡng cùng ngợi khen Thiên Chúa,/ Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ            

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Tâm Tình Hiến Dâng

ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 9
Hôm nay : 238
Tuần này: 4,189
Tháng này 17,342
Lượt truy cập: 822,688