Tuần 3

Giới Thiệu Chúa Cho Mọi Người 

I. KHAI MẠC

Hát: Dự Tiệc Thánh

ÐK: Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau tới. Chính Cha là bánh thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

 1. Này đây bánh từ chốn thánh trên trời được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Ðây Mana chân chính nuôi sống muôn đời, Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

2. Nào ai khát này máu thánh tuôn tràn, là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Cha hân hoan ban xuống ân phúc chan hòa. Cha cho con chết và được sống cùng Cha.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa vì đã đến cứu độ chúng con, đã gánh lấy tội lỗi của chúng con, để ban cho chúng con ơn tha thứ. Lạy Chúa, trong những ngày này, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng con chiêm ngắm chân dung của thánh Gioan Tẩy Giả, được kể lại trong sách Tin Mừng theo thánh Gioan, như là chứng nhân của Đức Kitô, Đấng là Sự Sống và Ánh Sáng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhận ra Chúa nơi anh chị em chúng con, xin cho chúng con biết đi ra khởi con người nhỏ bé của mình, để Chúa lớn lên trong chúng con, và chúng con cũng biết sống khiêm nhường, biết sống hiền hậu và nâng đỡ cho anh chị em chúng con khi gặp khó khăn. Xin Chúa cũng khơi dậy nơi chúng con lòng ước ao trở thành chứng nhân của Đức Giêsu Kitô, bằng cách đón nhận sự sống mỗi ngày của chúng con từ chính Người, là Ngôi Lời nhập thể, và sống sự sống của chúng con như là ánh sáng, thay vì như là bóng tối. Bởi vì Ngôi Lời là Sự Sống và ở nơi Người Sự Sống là Ánh Sáng. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Trong Thánh vịnh 118, vịnh gia hứa sẽ tuân giữ các điều răn của Chúa, bởi vì ông nhìn nhận rằng luật Chúa là ngọn đèn soi trong bóng đêm. Ánh sáng đích thực là Đức Ki-tô; chính Người khẳng định điều này khi công bố: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh áng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Giáo Hội đã phải trải qua những lúc đen tối; nhưng luôn vượt qua được những khó khăn thử thách, bởi vì Giáo Hội tìm thấy nơi luật Chúa ngọn đèn soi chiếu cuộc hành trình của mình. Khi bóng tối của thử thách ập xuống, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa đang ở kề bên chúng ta, và soi sáng cuộc sống của chúng ta bằng luật pháp của Người. Chúng ta hãt cùng tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa

 (A) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

(B) Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

(A) Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

(B) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con. *

Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,

mãi mãi cho đến cùng.

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài … 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến. Lời tiên báo ấy đã ứng nghiệm nơi Thánh Gioan Tiền Hô. Người được Thiên Chúa sai đến, kêu gọi dân Do Thái: Hãy sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần.

Người ta đông đảo từ các nơi tuôn đến nghe thánh nhân giảng và xin thánh nhân làm phép rửa sám hối cho mình.

Đức Giêsu cũng từ Galilêa đến, lẫn vào đám đông, nghe thánh nhân giảng và cũng xin thánh nhân làm phép rửa cho mình.

Nhưng được ơn trên linh hứng, thánh nhân đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai nên từ chối: Chính tôi cần được Ngài làm phép rửa cho, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn Đức Công Chính”. Và ông Gioan làm phép rửa cho Chúa.

Nhưng tại sao Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, Đấng thánh hóa các thánh mà cũng là Đấng cùng với Thiên Chúa Cha tạo dựng muôn loài, lại xin một tạo vật làm phép Rửa cho mình? Còn nói đó là giữ trọng Đức Công Chính? 

Vậy Đức Công Chính là gì? Phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy ta: Công chính là thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thực thi thánh ý Thiên Chúa là làm tròn bổn phận được trao phó và tôn trọng những người được Thiên Chúa trao sứ mạng.

Thánh Gioan được trao sứ mạng kêu gọi người ta sám hối và làm phép rửa cho người ta, nhưng phép rửa của thánh Gioan không có khả năng tha tội, mà chỉ có tác dụng nhắc cho người ta muốn được Thiên Chúa nhìn đến thì phải thật lòng sám hối và quyết tâm trở về, để được hưởng tình yêu của Thiên Chúa.

Phép Rửa Tội của Đức Giêsu, vì nhờ công nghiệp cuộc tử nạn của Người, Thiên Chúa Cha yêu thương coi ta là chi thể của Chúa Kitô và với tâm tình người mẹ, Thiên Chúa thanh tẩy ta và Đức Chúa Thánh Thần thắp lửa kính mến cho ta, để ta có thể thông phần vào sự sống siêu nhiên, và được hòa mình trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa đã hứa xin Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và đổi mới chúng con. Xin hãy cùng Đức Chúa Thánh Thần đến với chúng con, đổi mới và làm tươi sáng đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lập phép rửa tội để thanh tẩy và thánh hóa chúng con, để chúng con được gia nhập và gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con được sống ơn làm con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm cho đời chúng con được nhờ sức sống của Chúa mà nên kiện toàn trong ơn thánh hóa như Chúa muốn, Amen. 

Hát: Bốn Mùa Yêu Thương

1. Giêsu ơi! Ngài đến trong cuộc đời Ngài sống như con người đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi tình Chúa thật mênh mông.  Trời đất nào bao dung, tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con: sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình về sống trong an bình.

ĐK. Chúa đã đến ngày hôm qua đã đến ngày hôm nay đến mãi về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.

2. Khi xuân sang màu nắng tươi huy hoàng và gió đưa hương nồng tình thắm như mai vàng. Con không quên tìm đến cùng Giêsu vừa lúc tuổi ươm mơ cùng với bao mong chờ. Giêsu ơi vì Chúa là xuân tươi, là Chúa của tin vui con mãi luôn yêu Ngài. Xin cho con được mãi là hoa xuân để sống trên gian trần năm tháng không phai nhòa.  

(Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn tuyên xưng Chúa là Con Một Thiên Chúa, vì Chúa đã nhập thể làm người và ở với chúng con.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Chiên Thiên Chúa, là Đấng mọi tâm hồn phải hướng về, xin cho chúng con chỉ nhìn về Chúa là cùng đích của đời sống chúng con.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết quên mình để hướng mọi vinh quang về Chúa.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được lòng đầy tình yêu thương của Chúa, để luôn biết nói về Chúa cho anh chị em.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

V. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình,/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Hát kết: Xin Vâng

Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

ĐK: Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin Vâng. Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng Hôm nay tương lai và suốt đời.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập