Tuần 4

Thiên Chúa

của lòng thương xót

I. KHAI MẠC

Hát: Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đội ơn thiết tha, trong Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đời con.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tin thờ Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con tin rằng Chúa đến viếng thăm chúng con hằng ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Xin Chúa cũng ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ trong những lần Chúa hiện ra với các ngài sau khi Chúa sống lại.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã cứu độ chúng con bằng giá máu tuôn trào từ cạnh sườn của lòng thương xót Chúa, để biểu lộ tình yêu thương và lòng nhân hậu với chúng con. Xin cho hết thảy chúng con là những tội nhân, được chổi dậy trong đời sống mới, cho những tâm hồn đã chết do tội được hồi sinh, cho những tâm hồn đang sống trong sự ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, được phục hồi trong đức ái, xin vì lòng thương xót Chúa mở lối cho chúng con bước vào sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa của lòng thương xót. Xin nguồn ơn sũng tuôn trào từ cạnh sườn Chúa đã bị đâm thâu, chữa lành, đổi mới và thánh hoá chúng con, để chúng con cũng được chung phần vinh phúc của Đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Amen

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống lại để giải thoát chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi sống lại Chúa đã hiện đến và ban bình an cho các tông đồ. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

“Chúa đã sống lại thật rồi, Hallêluia”, trước Thánh Thể Chúa giờ đây, cộng đoàn chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng và ngợi khen.

(A)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót chúng con.

(B)             Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa luôn trung tín ban phát mọi ơn lành cho chúng con, Chúa bỏ quên những bất trung và lỗi phạm của chúng con.

(A)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con chỉ là cát bụi; bởi thế Chúa tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con.

(B)             Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đối xử với chúng con như mục tử đối xử với đoàn chiên của mình, như người cha đối xử với con cái mình.

(A)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa ban ánh sáng mặt trời cho người lành và kẻ dữ; Chúa tưới gội trái đất bằng mưa trời và ban nước xuống không phân biệt người công chính hay kẻ bất lương. Chúa không khai trừ một ai trước ơn lành của Chúa.

(B)             Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa hành động nhẫn nại với người có tội cũng như với người vô tội. Chúa cho gió thổi, lúa chín vàng, nguồn nước vọt trào ra, cây cối trĩu nặng trái, cánh đồng tươi tốt ngàn hoa cho tất cả mọi người.

(A)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa nhân từ không ra án phạt, để cho con người có giờ trở về cùng Chúa, như Chúa phán: Ta không muốn kẻ dữ phải chết, nhưng muốn nó quay trở về cùng Ta để được sống

Cộng đoàn hát: Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Canvê năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa 

ĐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la. Allêluia!

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20,19-31

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Ngay từ buổi sáng ngày Chúa phục sinh, các ông Phêrô và Gioan đã đến mồ, cũng không thấy xác thánh Chúa như các bà Madalena và Maria đã nói, nhưng các ông thấy vải liệm và dây băng xếp lại ở mồ.

Buổi chiều cùng ngày, Chúa đã hiện đến đứng giữa các ông và chào: "Bình an cho các con". Thấy các ông tuy vui mừng nhưng còn nửa tin nửa ngờ nên Chúa đã cho các ông xem các vết thương nơi tay và vết đòng nơi ngực Chúa.

Khi đó ông Tôma không có mặt. Sau được anh em kể lại sự việc Chúa hiện đến, ông không tin và còn ương ngạnh nói: nếu chính ông không được xỏ ngón tay vào các lỗ đinh nơi tay và thọc bàn tay vào vết đòng nơi ngực Chúa thì ông không tin.

Khi hiện đến lần sau, Chúa đã gọi: "Tôma ! Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Sờ vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin" (Ga.20,27).

Ông Tôma thưa lại: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Chúa đáp: "Vì con thấy rồi mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin" (Ga.20,28).

Quả thật, Chúa vì yêu thương các tông đồ mà chiều các ông, và cũng vì Chúa thương chúng ta nên cử chỉ, tâm tình của Chúa đối với các tông đồ cũng là những cử chỉ và tâm tình Chúa đối với chúng ta. Nhờ vững tin vào sự phục sinh của Chúa là nguồn sống siêu nhiên cho mọi tâm hồn, nên các tông đồ đã hăng say rao giảng Chúa đã phục sinh và can đảm tận hiến đời sống để làm chứng điều mình giảng.

Như Chúa đã nói với ông Tôma: "Vì con đã thấy nên con tin. Phúc cho ai không thấy mà tin".

Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt, nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết mình đang được ở trước mặt Chúa Giêsu phục sinh trong nhiệm tích Thánh Thể. Đó là phúc lớn cho ta, vì mắt không thấy nhưng lòng vẫn tin.

Chúng ta hãy giục lòng tin kính mến yêu, thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không thấy Chúa kiểu như thánh Tôma tông đồ, chúng con cũng không dám thách thức Chúa như thế, nhưng chúng con vẫn cần chiêm ngắm các vết thương, vẫn muốn “nhìn thấy” những vết thương của Chúa trong đức tin của mình. Những vết thương ấy không chỉ là bằng chứng sống động Chúa đã phục sinh, nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu đến cùng, tình yêu đến hy sinh mạng sống, và của lòng tha thứ vô hạn của Thiên Chúa.  

Xin cho chúng con được hiệp thông với Chúa trong đau khổ để cùng với Ngài thông phần vinh quang. Khi đặt những hy sinh và đau khổ dưới ánh sáng phục sinh, xin cho chúng con hiểu được giá trị của khổ đau và thử thách để chúng con được mời gọi mở rộng vòng tay yêu thương đến tha nhân, để hoà giải, tha thứ và chữa lành. Xin Chúa Giêsu Kitô Phúc Sinh tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để chúng con sống bình an mỗi ngày, với lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, Đấng đã chiến thắng Sự Dữ, nhờ yêu mến và vâng phục. Amen

(Thinh lặng)

 Hát: Tin Hay Không Tin

1. Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin, là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin, đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin, nay quyết định cho đời tôi.

ĐK. Dù đời bao tăm tối, tôi vẫn cứ tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài.

2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin Mừng Chúa  luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa. Yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Chúa nói với các tông đồ rằng: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các phẩm trật trong Hội Thánh, được cảm nếm sâu xa lòng thương xót Chúa, để giúp mọi người nhận biết tình thương của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải và qua đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúa nói: “Bình an cho các con”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin, cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Phục Sinh, và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúa nới với ông Tôma rằng: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"  Xin giúp chúng con vững tin nơi Con Chúa, biết lấy đời sống yêu thương mà giới thiệu Chúa cho nhiều người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tuôn đổ trên chúng con lòng thương xót hải hà để cứu độ chúng con. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ, biết thắng vượt chia rẽ để xây dựng tình hiệp nhất, và trở nên gương mẫu đức tin, đức ái cho nhau. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.

Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”.

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Chúa Giàu Lòng Thương Xót

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.

2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thú nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400