Tuần 2

Chạm vào lòng thương xót Chúa

I. KHAI MẠC

Hát: Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đội ơn thiết tha, trong Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đời con.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thờ Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con tin rằng Chúa đến viếng thăm chúng con hằng ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Xin Chúa cũng ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ trong những lần Chúa hiện ra với các ngài sau khi Chúa sống lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con thoát khỏi sự sợ hãi, biết can đảm vượt qua mọi thử thách để được lớn lên, trưởng thành trong vòng tay quan phòng của Chúa. Xin tha thứ vì những lần chúng con còn ngại ngùng, sợ hãi không dám dấn thân vào con đường Chúa mời gọi chúng con bước đi. Vì con đường ấy có quá nhiều chông gai, thử thách, con đường ấy đòi phải hy sinh, phải vác thập giá, có khi phải đánh đổi cả mạng sống mình.

Lạy Chúa, xin ban tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, soi trí mở lòng để chúng con hiểu rằng, qua con đường thập giá mới đến vinh quang, qua những thử thách gian nan là niềm vui chiến thắng, mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung tín theo Ngài. Amen

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống lại để giải thoát chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi sống lại Chúa đã hiện đến và ban bình an cho các tông đồ. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TÔN THỜ

Người dẫn: chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

   -  Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 Hát: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài……

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm Lời Chúa:

Chúa Giêsu phục sinh và hiện ra với các môn đệ nhiều lần nhưng không phải tất cả các ông đều nhận ra hay chấp nhận biến cố này. Nỗi ám ảnh về cuộc thương khó của Đức Giêsu khiến các môn đệ vẫn còn sợ hãi, các ông họp nhau nhưng các cửa đều đóng kín. Những lời Đức Giêsu nói trước khi đi vào cuộc thương khó về ngày Ngài sẽ chỗi dậy dường như bị quên lãng, hay thực tế đau thương khiến môn đệ khó tin vào lời tiên báo ấy. Trong lúc tâm hồn các môn đệ còn rối bời, lòng trí còn bất an và bầu khí đầy sợ hãi, Đức Giêsu hiện đến giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an!”

Bình an phục sinh của Đức Giêsu cho các môn đệ sinh khí mới để tiếp tục sứ mạng. Tông đồ Tôma trong tâm trạng bất an đã mạnh mẽ lên tiếng đối lại các môn đệ khác khi họ nói cho ông tin vui phục sinh. Ông Tôma chưa được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh, chưa thực sự đón nhận bình an và ánh sáng phục sinh, ông muốn kinh nghiệm biến cố phục sinh theo cách của riêng mình. Có lẽ ông Tôma chỉ muốn đưa ra những yêu cầu dường như không thực hiện được để làm cớ không tin lời các môn đệ kia. Tuy vậy, Chúa chấp nhận những yêu cầu của ông khi Người hiện đến lần thứ hai và bảo Tôma rằng: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. Kinh nghiệm của ông Tôma thật đặc biệt, đối với bản thân ông và với cả chúng ta.

Quả thật, Chúa vì yêu thương các tông đồ mà chiều các ông thế nào, và chúng ta nên nghĩ tại sao Chúa chiều các ngài? Tại vì chính Chúa thương chúng ta. Cử chỉ, tâm tình của Chúa đối với các tông đồ cũng là những cử chỉ và tâm tình Chúa đối với chúng ta. Như Chúa đã nói với ông Tôma: "Vì con đã thấy nên con tin. Phúc cho ai không thấy mà tin". Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt, nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết mình đang được ở trước mặt Chúa Giêsu phục sinh trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Đó là phúc lớn cho ta. Chúng ta hãy giục lòng tin kính, mến yêu, thờ lạy và tạ ơn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không nghi ngờ hay đưa ra những yêu cầu kiểu thánh Tôma, nhưng có lẽ chúng con cũng từng hững hờ hay xem đó là chuyện đương nhiên. Như thế, niềm vui phục sinh chưa đi vào cuộc sống và tâm hồn, chúng con chưa thực sự bình an. Niềm vui phục sinh chưa thực sự đụng chạm đến cuộc sống và tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đến ban bình an cho môn đệ, an ủi và hồi sinh họ trong Thánh Thần, để họ tiếp tục sứ mạng Chúa trao là làm chứng cho Chúa chết và phục sinh. Chúa còn tỏ mình ra cách đặc biệt cho thánh Tôma để ông thấy và tin và còn để cho mọi người tin dù không thấy. Xin Chúa hãy đến và đụng chạm đến chúng con, đến những vết thương chưa lành trong tâm hồn và nơi thân xác, soi sáng tâm trí chúng con để nhờ ánh sáng phục sinh của Chúa soi chiếu, chúng con cảm nghiệm bình an, niềm vui và hy vọng. Xin chữa lành, đổi mới và thánh hoá để chúng con cũng được chung phần vinh phúc của Đấng đã chết và sống lại vì chúng con. Amen

 

Hát: Tin Hay Không Tin

1. Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin, là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin, đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin, nay quyết định cho đời tôi.

ĐK. Dù đời bao tăm tối, tôi vẫn cứ tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài.

2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin Mừng Chúa  luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa. Yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói với các tông đồ rằng: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các phẩm trật trong Hội Thánh, được cảm nếm sâu xa lòng thương xót Chúa, để giúp mọi người nhận biết tình thương của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải và qua đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói: “Bình an cho các con”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin, cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Phục Sinh, và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nới với ông Tôma rằng: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"  Xin giúp chúng con vững tin nơi Con Chúa, biết lấy đời sống yêu thương mà giới thiệu Chúa cho nhiều người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tuôn đổ trên chúng con lòng thương xót hải hà để cứu độ chúng con. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ, biết thắng vượt chia rẽ để xây dựng tình hiệp nhất, và trở nên gương mẫu đức tin, đức ái cho nhau. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Ngợi Ca Lòng Thương Xót

ĐK: Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con
Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Canvê năm nào Ngài chết treo thân. Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa biết bao lỗi tội tái sinh đời con.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập