BÁNH BỞI TRỜI

 I.       KHAI MẠC

Hát: Đây Lòng Chúa Ái Tuất

1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 

 

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây hết lòng thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa.  Chúng con tin tưởng giờ đây Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con. Chúng con muốn được chiêm ngắm Chúa trong giây phút ngắn ngủi này. Chúa luôn mời gọi chúng con đến với Chúa, không phải để cho Chúa mà cho chính chúng con.

Vì Chúa muốn trao cho chúng con tình yêu, sức mạnh và hơn nữa, trao ban chính thân Mình Chúa cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Linh giúp chúng con khi đang sống trên thế giới này, một thế giới có nhiều đổi thay và cám dỗ, bất công và hận thù, một thế giới đang chạy theo những thành tựu vật chất và hưởng thụ, chúng con luôn biết hướng về Chúa là hạnh phúc đích thực và là sức mạnh nuôi dưỡng đời sống chúng con.   

(Thinh lặng)  

II. Kinh Kính Mình Máu Thánh Chúa

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

(Mời cộng đoàn ngồi)

  1. III.      TÂM TÌNH CHÚC TỤNG, NGỢI KHEN

Người dẫn: (Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối và cầu xin. Mời cộng đoàn chia thành 2 bè (A), (B))

(A)       Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể là Thiên Chúa của con./ Chúa đáng được chúc tụng,/ được ca ngợi/ và đáng được lòng ngưỡng mộ của chúng con.

(B)       Chúa đã bỏ tất cả vinh quang trên Thiên Quốc/ để đến với chúng con,/ sinh ra nơi hang bò lừa nghèo khó,/ và nay còn ở lại với chúng con trong tấm bánh nhỏ bé này.

(A)       Xin hãy kéo chúng con đến với Thánh Thể Chúa,/ thờ lạy Đấng đã tự hiến Mình vì đoàn chiên,/ làm giao ước mới giữa Chúa Cha và loài người.

(B)       Chúa là ánh sáng thế gian và là Đấng giải thoát,/ Đấng chữa lành các vết thương linh hồn của chúng con.

(A)       Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể,/ bỏ Ngài con biết theo ai?/ Ai có thể tự hiến thân xác mình làm linh dược cho chúng con?/ Ai có thể bảo đảm cho chúng con sự sống đời đời?

(B)       Chỉ có Chúa,/ từ nơi Thánh Thể Chúa/ chảy ra một dòng sông ân sủng tinh tuyền,/ đầy quyền năng làm thoả mãn mọi cơn khát tâm linh của chúng con.

(A)       Xin Chúa đụng chạm đến trái tim của chúng con,/ cứu giúp những tâm hồn đang gặp phong ba bão táp,/ chữa lành mọi tâm hồn đau khổ,/ an ủi những người hoạn nạn.

(B)       Xin thêm sức cho người đang hấp hối,/ ban niềm tin cho kẻ tuyệt vọng,/ giải thoát những người bị trói buộc bởi thói hư tật xấu,/ cứu vớt những người đang đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi,/ ban bình an cho người cô đơn,/ và đổ tràn ân sủng cho những tâm hồn đang khao khát Chúa. 

(A)+(B) Lạy Chúa,/ chúng con sống/ nhưng nhiều lúc con đang chết./ Xin ban Thần Khí cho chúng con,/ vì Thần Khí mới làm cho sống,/ chứ xác thịt chẳng có ích gì./ Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể con mến yêu Ngài. Amen.

        (Thinh lặng)

  1. IV.       SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Mời cộng đoàn đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống”. Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Ðó là lời Chúa.

 (Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm:

Trường sinh bất tử là ước mơ ngàn đời của con người. Cụ thể, cứ mỗi lần tiễn đưa người thân về bên kia thế giới thì ta lại cảm thấy tiếc nuối và chỉ muốn cho con người được sống mãi. Vì thế không lạ gì khi Đức Giêsu nói về cuộc sống trường sinh thì mọi người tuôn đến như đi tìm kho báu. Nhưng mầu nhiệm về “sự sống đời đời” lại xem ra xa vời với lối suy nghĩ của đám dân chúng.  Đức Giêsu không giúp họ thoát khỏi cái chết của thân xác, vì chính Người cũng vui lòng chết như mọi người. Nhưng Người cứu họ thoát khỏi cái chết của linh hồn: cái chết vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa và hoàn toàn ly biệt với tha nhân, cái chết đi vào trầm luân muôn kiếp, cái chết dẫn đến cõi tiêu diệt muôn đời. Cuộc sống vĩnh cửu ấy, hôm nay Đức Giêsu đã mặc khải: “Ta là Bánh ban sự sống… Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,47). Vậy bí quyết trường sinh mà các bậc vua chúa và mọi người trên trần gian này đều muốn sở hữu là gì? Câu trả lời thật dễ dàng đối với những người có niềm tin Công Giáo. Bí quyết ấy có nơi các thánh đường Công Giáo mỗi khi vị tư tế cử hành thánh lễ. Khi ấy chính Đức Giêsu - nguồn mạch trường sinh trở thành của ăn của uống nuôi ta. 

Người đang hiện diện với chúng ta bằng thần trí Người: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ta, Ta sẽ ở đó với họ” (Mt 18,20). Người còn hiện diện với chúng ta qua Lời Chúa. Lời mà Người nói cách đây hơn 2000 năm cũng chính là Lời Người đang nói với chúng ta trong Tin Mừng. Ngoài ra, Người hiện diện với chúng ta qua các linh mục trong lúc giảng dạy và trong khi cử hành các bí tích. Đặc biệt nhất Người hiện diện thực sự với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể: “Ta là Bánh Hằng Sống… Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời” (Ga 6, 52).

Như vậy, “sự sống đời đời” không phải là chuyện viễn vông xa vời, nhưng là một thực tại đang triển nở trong đời sống người tín hữu. Mỗi thánh lễ là một bàn tiệc nuôi dưỡng linh hồn đưa ta về chốn trường sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do Thái xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh.

Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.

Gioan Đinh Văn Bổn,SSS

(Thinh lặng)

Hát: Ôi Thần Linh Chúa

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1.  Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

(Mời cộng đoàn đứng)

  1. V.        CẦU NGUYỆN

Người dẫn: Chúa Giê-su vì quá yêu thương con người, Ngài đã tự hiến mình để trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng ngợi khen.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn/ và siêng năng tham dự thánh lễ/ để được đón Chúa vào lòng.

Người dẫn: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa đã tự hiến mình để nên của ăn của uống nuôi sống chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con có một tâm hồn trong trắng,/ cam đảm chống lại những cám dỗ tội lỗi /và biết làm điều tốt, tránh xa việc xấu,/ ngõ hầu tâm hồn chúng con luôn xứng đáng cho Chúa ngự

Người dẫn: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa đã tự hiến mình để nên của ăn của uống nuôi sống chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa ngày một sâu đậm hơn./ Tình thương của Chúa giúp chúng con khám phá ra vẻ đẹp/ và lòng nhân từ của Chúa trong tất cả mọi sự.

Người dẫn: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa đã tự hiến mình để nên của ăn của uống nuôi sống chúng con.

Cộng đoàn: Tình thương của Chúa cho chúng con nhìn thất sự hiện diện của Chúa/ qua mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống./ Xin tình thương của Chúa chiếu soi tâm hồn chúng con,/ để chúng con biết sống yêu thương,/ biết khoan dung quảng đại và dấn thân phục vụ,/ để làm chứng cho tình thương vô biên của Chúa

(Mời cộng đoàn quỳ)

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Mãi Mãi con chọn Ngài

ĐK: Mãi mãi con chọn Ngài lạy chúa, mãi mãi con chọn Ngài lạy chúa vì chính Ngài đã chọn con chọn con từ muôn thủa xa vời chọn con làm ngôn sứ cho Ngài, chọn con thành muối men cho đời. Mãi mãi con chọn Ngài lạy chúa. 

1. Không chê con là người hèn yếu, không khinh con là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con.

2. Muôn thương đau ngày mai sẽ tới, hay mưu toan ngầm giăng muôn lối, nhưng muốn tin trung chọn Ngài mãi mãi chỉ Ngài mà thôi.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 6
Hôm nay : 245
Tuần này: 4,816
Tháng này 13,266
Lượt truy cập: 769,607