Tuần 1

      THÁNH THỂ

                  Phúc Trường Sinh

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là bánh bởi trời được ban xuống trần gian để nuôi dưỡng chúng con và lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa Cha. Chúng con cảm tạ và tôn thờ Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng con vì có Bánh Trường Sinh là chính Mình Thánh Chúa. Chúa đã hứa “ai ăn bánh này thì sẽ không bao giờ phải chết, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”. Xin cho chúng con luôn dành thời giờ đến với Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa hy tế Thánh Thể, Mình và Máu Thánh Chúa đã cho chúng con chiến thắng sự chết do tội lỗi gây nên và giúp chúng con khám phá sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xin biến đổi chúng con, xin giúp chúng con đón rước Chúa trong niềm tri ân cảm tạ, và biết sống kết hợp trọn vẹn với Chúa như cành liền cây, để mai sau chúng con cũng được sống lại vinh hiển với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban tràn ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con trở nên những tấm bánh bẻ ra và trao ban, để nhờ đó chúng con cũng trở nên dấu chỉ cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chú