Tuần 1

      THÁNH THỂ

                  Phúc Trường Sinh

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là bánh bởi trời được ban xuống trần gian để nuôi dưỡng chúng con và lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa Cha. Chúng con cảm tạ và tôn thờ Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng con vì có Bánh Trường Sinh là chính Mình Thánh Chúa. Chúa đã hứa “ai ăn bánh này thì sẽ không bao giờ phải chết, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”. Xin cho chúng con luôn dành thời giờ đến với Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa hy tế Thánh Thể, Mình và Máu Thánh Chúa đã cho chúng con chiến thắng sự chết do tội lỗi gây nên và giúp chúng con khám phá sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xin biến đổi chúng con, xin giúp chúng con đón rước Chúa trong niềm tri ân cảm tạ, và biết sống kết hợp trọn vẹn với Chúa như cành liền cây, để mai sau chúng con cũng được sống lại vinh hiển với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban tràn ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con trở nên những tấm bánh bẻ ra và trao ban, để nhờ đó chúng con cũng trở nên dấu chỉ cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu

Bè 1. Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, - đồng bản tính với Chúa Cha – và Chúa Thánh Thần, là đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Lạy Chúa Giêsu, - Chúa là vua nhân từ và thẩm phán chí công, là đấng thượng trí và toàn năng. Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Lạy Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa vô cùng cao sang, - nhưng Chúa đã tước bỏ mọi vinh quang Thiên Chúa, - mặc lấy xác phàm như chúng con. Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra trong xác phàm, - để ở với chúng con, - và để chia sẽ thân phận người phàm với chúng con. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Lạy Chúa Giêsu, - Chúa là tình yêu. – Chúa đã chia sẽ thân phận làm người với chúng con – để chúng con được tham dự vào thần linh của Chúa. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Lạy Chúa Giêsu, - vì xót thương nhân loại yếu đuối lỗi lầm, - Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, - nhưng đã hiến trọn cuộc sống, - để giải cứu chúng con thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi tử thần.- Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Lạy Chúa Giêsu, - vì xót thương nhân loại lầm than, - Chúa đã hiến trọn cuộc sống, - để bênh vực những kẻ nghèo hèn, - nâng đỡ những người yếu kém, - giải thoát những người bị bóc lột và bị đàn áp bất công. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể. – Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Lạy Chúa Giêsu, - vì xót thương nhân loại lầm than, - Chúa đã ra tay cứu chữa mọi bệnh tật, - dưỡng nuôi những ai đói khát, - ủi an những người sầu khổ, - ban lại sự sống cho những người đã chết. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Trong bữa tiệc ly, - Chúa cầm lấy bánh, - dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, - rồi bẻ ra, - phân phát cho các môn đệ cà nói,- “Đây là Mình Ta”. – Dù không hiểu mầu nhiệm cao siêu, - nhưng tin vào lời Chúa. – Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Chúa cũng cầm lấy chén rượu, - nâng lên, - dâng lời tạ ơn, - rồi trao cho các môn đệ và nói “Đây là Máu Ta – sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội”. – Dù giác quan không cảm nghiệm được, - nhưng tin vào lời chúa. –Và chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể,- Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Chúa nói với dân chúng, -“Thịt Ta là của ăn, -và Máu Ta là của uống thật”. Dù khó chấp nhận, - nhưng chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Thánh Thể, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Chúng con nhìn nhận và  tuyên xưng, - Chúa ngự trong Thánh Thể, với trót bản tính Thiên Chúa và nhân loại, - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 1. Trước khi về trời, - Chúa hứa với các môn đệ, -“Thầy sẽ  trở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng con tin thật rằng, - Chúa luôn hiện diện với chúng con nhiều hình thức: - nhưng đặc biệt là lời Chúa, - và giữa những người tụ họp nhân danh Chúa. – Vì thế chúng  con tin thật rằng, - Chúa  đang ngự giữa chúng con đây, -Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Bè 2. Chúng con tin thật rằng, - Chúa luôn hiện diện với chúng con dưới nhiều hình thức. – Nhưng đặc biệt nhất là trong Thánh Thể - Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn.

Lạy Chúa, - Chúa hiện diện trong Thánh Thể, để ở lại với chúng con, - để trở nên nguồn mạch muôn ơn, gương mẫu mọi nhân đức, - kho tàng khôn ngoan và hiểu biết, - ánh sáng soi dẫn, - nguồn sống và hạnh phúc trường sinh.

Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa trong Thánh Thể, - để lãnh nhận ơn cần thiết cho Ơn Cứu Rỗi, - để noi gương các nhân đức của Chúa, - để được soi sáng và được chỉ dạy đường nẻo khôn ngoan – dẫn đến sự sống đời đời.

Lạy Chúa, - xin hãy lôi kéo chúng con đến với Chúa, - xin Chúa gia tăng và cũng cố đức tin, - đức cậy, - và đức mến nơi chúng con – để chúng con luôn tin, - cậy, - và yêu mến Chúa – hết sức - hết linh hồn -và hết trí khôn, - hầu được hưởng Ơn Cứu Độ muôn đời. Amen.

 V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."

Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

  Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Bánh Trường sinh là bánh từ trời ban xuống. Bánh từ trời ban xuống chính là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống đã được Thiên Chúa Cha sai đến giải thoát, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa loài người. Ngài chính là Chúa Giêsu - Đấng cứu thế.

Để giải thoát chúng ta, Đức Giêsu đã dấn thân thực thi kế hoạch như Thiên Chúa Cha đã vạch ra là: Người phải chịu khổ đau và chết để phá tan vương quốc và quyền lực Satan. Nhưng Đức Giêsu đã không chỉ dừng lại sau việc giải phóng con người khỏi cái chết đời đời, mà Chúa còn lập nhiệm tích Thánh Thể để làm Bánh Trường Sinh, như Ngài đã nhiều lần nói: “Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời”.

Bởi vì thiên tính của Chúa vốn dĩ là nguồn sống cho mọi loài và muôn đời là sự sống cho những ai tin Chúa là Đấng Cha sai đến giải phóng nhân loại. Nhân tính của Chúa là chất liệu hữu hình cho Bánh Trường Sinh. Khi Đức Maria thưa với sứ thần : “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”, thì Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Đức Trinh nữ một bào thai bằng chính huyết nhục của trinh nữ, để Đấng Cứu Thế có một thân xác mà sinh ra làm người, ở giữa loài người.

Đức Chúa Giêsu lại tiên báo: Tôi là bánh trường sinh, bánh từ trời ban xuống, bánh ban sự sống. Đến khi Chúa Giêsu sắp tự hiến đời mình làm lễ hy sinh đền tội cho ta và giải thoát ta, thì trong bữa tiệc ly Chúa cầm lấy bánh miến tạ ơn Thiên Chúa, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói : "Này là thịt tôi, anh em hãy cầm lấy mà ăn". Yếu tố chính của Bánh Trường Sinh là Con Thiên Chúa làm người. Yếu tố làm nên dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện trong Bánh Thánh là thân xác Chúa Giêsu đã được thánh hiến và nên một với thiên tính của Đức Giêsu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hồi tưởng lại bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đệ, nơi đó Chúa đã trao ban cho các môn đệ chính bản thân mình để ở lại và trở nên lương thực nuôi sống mọi người.

Lạy Chúa, tấm bánh bẻ ra và chén rượu đổ ra là hình ảnh tượng trưng cho việc Chúa dâng hiến trọn vẹn bản thân mình trên thập giá để chuộc tội nhân loại. Bữa tiệc ly vẫn còn được tái hiện mỗi ngày nơi thánh lễ. Tiệc Thánh Thể tiếp tục hy tế trên thập giá để Chúa tiếp tục yêu thương chúng con đến hiến dâng mạng sống, đến từng giọt máu cuối cùng, do đó trở thành nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ. Chúng con tin thật Bánh Trường Sinh là chính thân mình Chúa với trọn vẹn nhân tính và thần tính trao ban cho chúng con để chúng con có sự sống đời đời. Ước gì mỗi lần đến với Chúa trong thánh lễ, chúng con đào sâu thêm xác tín và hiểu biết về mầu nhiệm này. Đồng thời, chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp để đón tiếp Chúa. Xin cho chúng con một khi đón tiếp sự sống của Chúa vào tâm hồn, chúng con được liên kết mật thiết với Chúa, để chúng con được biến đổi và sống tốt hơn mỗi ngày theo sự thúc đẩy của Chúa, để từ đó chúng con cũng có thể thốt lên niềm xác tín như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” Amen


Hát: Dự Tiệc Thánh

ĐK: Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn. Tiệc Giêsu đang chờ con mau tới. Chúa chính là Bánh Thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

1. Này đây bánh từ chốn thánh trên trời. Được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Đây Man-na chân chính nuôi sống muôn đời. Chúa ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

2. Nào ai khát này Máu Thánh tuôn tràn. Là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Giêsu thương ban xuống ơn phúc chan hoà. Chúa cho con chết và được sống cùng Ngài.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là sức mạnh và là nguồn sống cho dân Chúa trên đường về Quê Trời. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tin tưởng chạy đến nguồn trợ lực cần thiết là Thánh Thể Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

2. Nhiều Kitô hữu chểnh mãng tham dự thánh lễ và rước Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin cho họ biết chính Chúa Kitô là nguồn sống đích thực trường tồn của mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

3. Chúa phán rằng: "Việc Thiên Chúa muốn cho anh em làm là tin vào Ðấng Người sai đến". Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

4. Thánh Giacôbê xác quyết: “Ðức tin không việc làm là đức tin chết”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các hội viên trong huynh đoàn chúng con biết sống đức tin bằng việc làm cụ thể, là siêng năng tham dự thánh lễ, rước Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

KINH THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

Lạy Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard,/ Cha đã được đặc ân cao quý/ là nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại/ nơi Nhiệm Tích Thánh Thể./ Thiên Chúa đã ban cho Cha/ một tâm hồn bừng cháy lửa yêu mến/ đối với Nhiệm Tích Tình Yêu,/ và một tấm lòng nhiệt thành khát mong cho mọi người/ đến chúc tụng và tôn thờ Chúa Giêsu/ vẫn ở với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế/ nơi Mầu Nhiệm Đức Tin cao cả này.

Xin Cha cầu cho chúng con biết noi gương Cha/ luôn trung thành tìm đến tôn thờ Chúa Cha/ trong tinh thần và chân lý,/ bằng những giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể,/ luôn cố gắng mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn,/ nhất là biết sẵn sàng quên mình/ để yêu thương phục vụ mọi người,/ cách riêng là những ai đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin Cha cầu cho chúng con/ luôn biết hiếu thảo yêu mến Mẹ Maria,/ dưới tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể/ như xưa Cha hằng khẩn cầu,/ để nhờ Mẹ dẫn dắt,/ chúng con biết cách tôn thờ và kết hợp với Chúa Giêsu Con Mẹ./ Như thế,/ ngay khi còn sống ở trần gian/ chúng con đã được cảm nếm hạnh phúc và bình an đích thực của Nước Trời,/ nơi Đức Mẹ và Cha Thánh đang chiêm ngưỡng cùng ngợi khen Thiên Chúa,/ Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ            

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết:  Hào Quang Đồi Máu

1. Hào quang đỉnh đồi cao, Ngài đã qua con đường máu, môi cười mặt ngời sáng khung trời tình yêu.

ĐK: Dìu con, cha thánh Eymard theo dấu chân ngài. Đường xa, cho dẫu mưa sa, cho dẫu sỏi đá. Ngày xưa, cha muốn nên như phân bón gian trần. Ngày nay, cây lá mong cha chan tưới hồng ân.

  2. Tình yêu lửa hồng cháy và niềm tin: ánh đèn sáng, bên ngài Thánh Thể Chúa suối ngọt ủi an.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400