Tuần 5

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

I. KHAI MẠC

Hát: Dự Tiệc Thánh

ÐK: Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau tới. Chính Cha là bánh thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

 1. Này đây Bánh từ chốn thánh trên trời được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Ðây Mana chân chính nuôi sống muôn đời, Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

2. Nào ai khát này Máu thánh tuôn tràn, là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Cha hân hoan ban xuống ân phúc chan hòa. Cha cho con chết và được sống cùng Cha.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện ngự trong Bí Tích Thánh Thể - chúng con thành tâm thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa, sau những giây phút ồn ào với cuộc sống bon chen, giờ đây chúng con thật hạnh phúc vì được quỳ trước Thánh Thể Chúa. Chúng con đang cảm nhận được nguồn bình an đích thực phát xuất từ trái tim yêu thương của Chúa - và chúng con xin dâng mọi lo toan, những gánh nặng và cả những dự định tương lai lên bàn tay quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa, một cuộc sống phú túc ở đời này sẽ không thể đảm bảo cho chúng con một tương lai tốt đẹp trên nước trời. Bởi thế, xin cho chúng con biết năng đến với Chúa, cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa hơn là cứ chăm chú vào của cải đời này. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: “kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy". Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Ngài. Amen.

  (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

        Người dẫn: Thánh vịnh 32 là bài ca ngợi sự quan phòng của Thiên Chúa, được biểu lộ qua công trình tạo dựng, qua việc điều khiển mọi diễn biến trên thế giới, qua việc bảo vệ những người lương thiện và sự cứu độ  các tín hữu. Cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta nhớ đến Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện và tiếp tục công trình của Người qua Đức Kitô, bởi vì “nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành” (Ga 1,3). Trải qua nhiều thế kỷ, bài ca ngợi khen đã được dùng để chúc tụng Thiên Chúa trong cương giới hạn hẹp của dân tộc Ítraen, nay được mở rộng trên toàn cõi đất, nhờ lời Giáo Hội cất lên để tôn vinh Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa trong hết mọi biến cố của lịch sử cứu độ, về những gì liên quan đến toàn thể nhân loại, cũng như về những gì liên hệ đến mỗi người chúng ta.

(A) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

 

(B) Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

(A) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

(B) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *
Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

(A) Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

(B) Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *
Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

(A) Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.

(B) Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự,
Chúa dõi theo người thế.

(A) Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

(B) Vua thắng trận đâu ph