Tuần 5

Thánh Thể - Nguồn Sống

 

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu, suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh. Thịt Máu hiển vinh, Vua uy linh.

ĐK. Một tình yêu bao la. Tháng năm lần bước qua. Khúc ca ân ái còn trầm hòa. Người yêu mến không bờ bến. Đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong. Sắt son yêu Chúa, nguồn dịu hiền. Quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu Mình. Làm Thần Lương truyền ban sức thiêng. Ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành kính thờ lạy, tin yêu Chúa, vì Thánh Thể Chúa chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa Chúa nhìn thấy đông đảo dân chúng đói và Chúa đã chạnh lòng thương, và Chúa đã hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Chúa cần sự cộng tác của các môn đệ vào những công việc của Chúa. Giờ đây, Chúa cũng đang mời gọi chúng con cộng tác vào những công việc bác ái, biết từ bỏ những tham sân si của bản thân để sống và hướng tới những giá trị thiêng liêng cao quý hơn. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại và đầy lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết quan tâm và dẫn đưa những tâm hồn đang đói khổ, tuyệt vọng đến với nguồn mạch của sự sống là chính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương, chia sẻ góp phần nhỏ bé của chúng con vào công việc phục vụ anh chị em nghèo khó sống gần kề chúng con. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã làm cho dân chúng an vui, hạnh phúc.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xã hội ngày nay còn nhiều người đang bị bệnh tật, bị đói khát cơm ăn, áo mặc, thuốc men... và đói nghe Lời Chúa và Bánh Thánh Thể.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, và mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã ban Lời Chúa và Thánh Thể làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng con.  

 Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lối lầm, tội lỗi con xin ngày thanh tẩy.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Thánh vịnh 100 trình bày chương trình của một ông vua trung thành với Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh này chúng ta hợp ý cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta, đừng vì lợi ích cá nhân của mình mà biết vì dân nghèo và đưa đất nước Việt Nam chúng ta trở nên phồn vinh hơn.

(A) Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý:

Con đàn hát kính Ngài. *

Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,

bao giờ Ngài mới đến cùng con?

 

(B) Con sẽ sống theo lòng thuần khiết

ở trong cửa trong nhà. *

Việc xấu xa đê tiện,

con chẳng để mắt trông.

 

(A) Con ghét kẻ làm điều tà vạy,

không để cho dính dáng đến mình. *

Tâm địa gian manh, con hằng xa lánh,

chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

 

(B) Ai nói chùng nói lén

là con sẽ diệt trừ. *

Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng:

những bọn đó, không khi nào con chịu.

 

(A) Con để mắt kiếm người hiền trong xứ,

cho họ được ở gần. *

Ai sống đời hoàn hảo

sẽ là người được phục vụ con.

 

(B) Nhà con ở, không hề chứa chấp

kẻ quen trò bịp bợm, thói lưu manh. *

Hạng nói