Tuần 4

NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK. Chúa là tình yêu cao vời trên ngàn mây xanh ấm lòng cho người lữ hành Chúa là tình yêu.

1. Trên đường đời lâu dài cho mưa nắng sờn vai. Ôi Chúa là tình yêu thì con vui bước bên Người.

2. Như đồng tử mắt Người thương bên đỡ đời con. Ôi Chúa là tình yêu ngày đêm ủ ấp dắt dìu.

3. Như phượng hoàng bay lượn giương đôi cánh ủ con. Ôi Chúa là tình yêu chở che con những đêm ngày.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, Chúa đã đến sống giữa chúng con như một người với con tim biết rung động và dám chạnh lòng thương. Chúa đã muốn chung chia với chúng con trong những vất vả, những khổ đau, Nhờ Chúa chạnh lòng thương mà loài người chúng con được cứu rỗi. xin biến đổi trái tim chúng con để chúng con có trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, để chúng con mạnh dạn đến với mọi người, chia sẻ gánh nặng với những đôi tay rã rời và ủi an những tấm lòng tan nát.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đất nước chúng con đang lâm nguy, sức nặng của cuộc sống khiến chúng con mệt mõi chán chường. Cảm ơn Chúa đã cho con một chổ nghỉ ngơi bên Thánh Thể Chúa. Chúng con xin trao vào tay Chúa đất nước của chúng con, xin Chúa chạnh lòng thương mà gìn giữ đất nước chúng con trong bình an của Chúa. Xin cho chúng con siêng năng đến chia sẻ với Chúa những khắc khoải, lo âu và mệt mỏi; xin cất khỏi con những ủ rũ chán chường, và thay vào đó, là sức mạnh của thể xác, là bình an của tâm hồn. Ước gì lúc nào chúng con cũng ý thức được điều này: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

 “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn nhưng Chúa hằng nghĩ tới”. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời ca của Thánh Vịnh 39 sau đây, để cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa tặng ban cho chúng ta.

 

(A) Ðức công chính của Ngài,

con loan truyền giữa lòng đại hội; *

lạy Chúa, Ngài từng biết

con đâu có ngậm miệng làm thinh.

 

(B) Ðức công chính của Ngài,

con chẳng giữ riêng lòng mình biết;

 

(A) nhưng con đã nói lên

đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *

chẳng giấu giếm chi cùng đại hội

rằng Ngài thành tín và yêu thương.

 

(B) Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *

Lòng thành tín và yêu thương c