Tuần 2

Thánh Thể - Gia Đình

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã hiến thân trong Bí Tích Thánh Thể để nên lương thực cho chúng con được sống. Tình yêu hy sinh của Chúa là nguồn sống của chúng con. Xin cho từng thành viên trong gia đình chúng con cũng biết hy sinh cho nhau như là phương thế tuân giữ lệnh truyền yêu thương của Chúa.

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã để lại cho chúng con một định nghĩa về tình yêu: Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu. Chúa cho chúng con biết tình tự hiến là tình cao cả nhất. Trong đời sống gia đình chúng con cần lắm những hy sinh, những nhẫn nhịn để bầu khí gia đình có thể ngập tràn niềm vui. Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những sóng gió của cuộc đời, giữa những yếu kém của bản thân, xin Chúa cho chúng con nhận ra giá trị của tình yêu thương trong gia đình. Tình yêu ấy đòi hỏi chúng con phải biết bỏ đi cái tôi ích kỷ; tình yêu ấy mời gọi chúng con biết cảm thông trước những thiếu sót của nhau; và mời gọi chúng con phải ngước nhìn lên Chúa, để bắt chước, để học hỏi và để ở lại trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết hy sinh cho nhau để tình yêu nên trọn hảo. Xin cho gia đình chúng con biết hy sinh những thú vui trần thế, những tham lam ích kỷ để biết dành thời gian cho Chúa và cho nhau. A men.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giừ đây chúng con giục lòng sám hối ăn năn vì những lần xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Tin tưởng vào ơn chữa lành từ tình yêu nơi Thánh Thể, xin Chúa tha thứ những lỗi phạm và thiếu xót của chúng con

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn Giêsu tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

   -  Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 (Thinh lặng)           

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Người ta nói : Làm tôi thằng hủi không bằng chịu tủi anh em, thế mà Đức Giêsu đã bị chính anh em bà con coi như người điên, muốn làm áp lực bắt Người về Nazareth giam lỏng, hay quản chế Người. Chúa cũng bị các kinh sư là những vị lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái khinh dể bảo Người là kẻ phục vụ Satan. Khi Người làm phép lạ và trừ quỷ, họ đã nói với dân chúng: "Người đã dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ nhỏ".

Nhưng Đức Giêsu đã sử dụng ngay những điều họ xúc phạm đến Ngài mà cho chúng ta những bài học rất quý giá: là nếu chúng ta nghe và sống Lời Chúa, chúng ta sẽ là bà con với Chúa.

Vì bà con Chúa từ Nazareth đến muốn cưỡng bức Chúa về Nazareth để giam lỏng Người ở đó. Nhưng Chúa đã không ra gặp họ, mặc dầu họ đã nhờ thính giả của Chúa chuyền miệng vào cho Chúa là : Mẹ và anh em Người đợi ở ngoài để gặp Người, Chúa hỏi : "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?". Rồi Người chỉ tay vào những người đang đứng chung quanh Người và nói : "Đây là mẹ Ta, đây là anh em Ta".

Với các ông luật sĩ và Pharisiêu nói Người là tay sai của Satan, dùng quyền quỷ cả và áp chế quỷ nhỏ, thì Chúa cho chúng ta bài học về hiệp nhất. Ngài nói : Nếu quỷ trừ được quỷ thì nước nó sao vững. Ngụ ý Chúa bảo quỷ tuy xấu cả tâm trí và hành động, nhưng để bảo vệ vương quốc độc ác của chúng thì chúng đoàn kết với nhau. Qua đó, Chúa cũng dạy chúng ta muốn được Nước Trời thì phải thương yêu nhau, hiệp nhất với nhau, vì chia rẽ là thất bại, là huỷ diệt.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong lối sống và hành xử thường ngày, chúng con  người thường áp đặt trên nhau những quy tắc luật lệ theo tiêu chuẩn con người. Con người thường không ngại trừng phạt nhau, không ngừng kết án và loại trừ nhau. Bằng tấm lòng từ nhân của Thiên Chúa, Chúa đã đến mở ra cơ hội hy vọng cho những ai cùng đường, mở ra cơ hội trở về cho những người lạc bước, mở ra cơ hội hoán cải cho những người tội lỗi, mở ra con đường đi về cõi sống cho những ai đang chìm dần vào cõi chết.

Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa đang không ngừng tuôn đổ trên chính cuộc đời mỗi người chúng con. Xin cho chúng con ánh mắt của Chúa  để chúng con biết nhìn người khác  với sự trân trọng trìu mến. Xin cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con biết thổn thức thương cảm trước nỗi đau của anh em đồng loại. Ước gì qua cung cách sống đạo từng ngày của chúng con, mọi người có thể nghiệm thấy hữu hình lòng nhân từ và sự thương xót của Thiên Chúa. Amen.


(Thinh lặng)

Hát: Con Sẽ Ca Ngợi

ĐK: (Tình thương của Chúa) con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình Cha chẳng ngơi. Vì Ngài đã phán: tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm, trên cõi mây trời Người đã thiết lập lòng trung thành.

2. Ta ước giao cùng người Ta tuyển chọn giữa muôn người. Ta đã đoan thề cùng nghĩa nhân là nhà Đavít. Và Người đã phán rằng miêu duệ ngươi đứng vững ngàn năm. Ngai báu của Người Ta đã thiết lập từ muôn đời.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Hội Thánh là một gia đình có Thiên Chúa là cha, và các tín hữu là anh em của Chúa Giêsu. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, để xứng đáng là gia đình của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Trên thế giới, ma quỷ vẫn tích cựu gieo những mầm mống xấu để phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi sự thiện chiến thắng sự dữ trong thế giới ngày nay. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Khi một người không dám nhận lỗi của mình mà đổ lỗi cho người khác, thì người đó không cải thiện được và không đáng được tha thứ. Chúng con cầu xin Chúa giúp những người lỡ sa ngã trong tội, biết khiêm tốn nhận lỗi để hoán cải và được Chúa tha thứ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Đức Giêsu phán: “Ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ tôi” Chúng con cầu xin cho mọi hội viên trong huynh đoàn chúng con luôn biết vâng nghe và làm theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu/ đã thương chúng con vô cùng,/ ai kể cho xiết/ được những ơn Trái Tim cực thánh/ đã ban cho chúng con,/ từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra/ thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn,/ mọi việc Người làm,/ Người đã làm vì chúng con./ Người đã chịu đau đớn,/ đã chịu nạn,/ đã chịu chết,/ Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con./ Chúng con mê muội bấy lâu nay,/ chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên./ Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội./ Chúng con là kẻ khốn khó/ chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng./ Lạy ơn trên trời soi sáng/ thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng,/ thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng,/ trong mình những thấy tội lỗi/  chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh./ Chúng con xấu hổ lắm,/ sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng,/ chúng con hợp ý cùng bề trên/ mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu./ Chúng con dâng linh hồn,/ xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội,/ chúng con dâng xác,/ xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời./ Mọi sự bề trong bề ngoài,/ mọi việc chúng con làm,/ sự sống, sự chết,/ tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy,/ dù khi chúng con được sự gì lành,/ dù khi phải sự gì khốn khó/ thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng,/ xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành./ Ớ Trái Tim cực thánh/ hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ,/ xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời,/ xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề,/ xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu,/ xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời,/ cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng con cho nên./ Lạy Trái Tim hay thương vô cùng,/ hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con,/ hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này,/ hãy đưa chúng con lên thiên đàng/ hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Trong Trái Tim Chúa

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biến khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người cha mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập