Tuần 1

Chiến Thắng Cám Dỗ

I. KHAI MẠC

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh 

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn lên Chúa tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia, khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Ngài.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, và dâng lên Chúa Mùa Chay Thánh này gia đình chúng con, cộng đoàn giáo xứ chúng con, cách riêng là Huynh Đoàn Thánh Thể chúng con. Xin Chúa đón nhận hết thảy chúng con và chúc lành cho chúng con trong Mùa Chay Thánh này, được noi gương Chúa, để biết gia tăng cầu nguyện, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa.

Xưa Chúa đã dùng thời giờ chay tịnh, cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha. Chúa đã dùng Lời Thánh Kinh để chiến thắng ma quỷ, vốn là kẻ xảo quyệt dùng Thánh Kinh cách sai lạc để thách thức Chúa, thì xin cho chúng con và gia đình chúng con biết siêng năng cầu nguyện và tham dự thánh lễ hằng ngày, để được tràn đầy ơn Chúa mà chiến thắng tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để với ơn Thánh Thần, chúng con biết tận dụng Mùa Chay Thánh này mà sống gắn bó với Chúa hơn trong mọi công việc và nơi gia đình. Xin Thánh Thần Chúa làm cho chúng con ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội cho chúng con theo lượng cả đức từ bi Ngài. Xin rửa chúng con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy chúng con sạch lâng muôn vàn tội ác.

Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con, theo lượng từ ái của Ngài.

Người dẫn: Vì tội lỗi chúng con, chính chúng con đã biết, và tội chúng con ở trước mặt chúng con luôn. Chúng con phạm tội phản nghịch cùng Chúa.

Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con, theo lượng từ ái của Ngài.

Người dẫn: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho chúng con những quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong chúng con. Xin đừng loại chúng con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi chúng con. 

Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con, theo lượng từ ái của Ngài.

Người dẫn: Xin ban lại cho chúng con niềm vui ơn cứu độ, vời tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng chúng con. Lạy Chúa xin mở môi chúng con, để miệng chúng con loan truyền lời ca khen Chúa.

Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con, theo lượng từ ái của Ngài.

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Giờ đây trong tâm tình chúc tụng ngợi khen, kính mời cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bài thánh ca chúc tụng trong thư của thánh Phaolô gửi Philipphê (Tc Pl 2,6-11)

 

Ðức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Người là Ðấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương

hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Thân xác Người đã bị giết chết

nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

 

(A) Ðức Giêsu Kitô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 

(B) nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

 

(A) Người lại còn hạ mình

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

(B) Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn  Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

(A) Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái qùy;

 

(B) và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giêsu Kitô là Chúa."

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Mùa Chay là thời gian đặc biệt Hội Thánh kêu gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu Kitô. Chiêm niệm cuộc tử nạn của Ngài mà nhận ra và thấu hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường ấy, nên đã ban chính Con Một yêu quý của Ngài cho thế gian. Với khổ nhục kế rất đau thương, rất nhục nhã, Con Thiên Chúa làm người đã đập tan vương quốc Satan, phá vỡ ngục tù, bẻ gãy xiềng xích, để giải cứu nhân loại. Ai đứng lên giũ bỏ xiềng xích, bước ra theo chân Chúa, sẽ được đón nhận làm công dân Nước Trời, được tham dự vào vinh quang Phục sinh của Chúa.

Mùa Chay cũng là thời gian thuận tiện cho ta trở về cùng Thiên Chúa, để được thánh hóa cho xứng với thiên chức con cái Thiên Chúa mà chúng ta đã được khi chịu phép Rửa Tội.

Để đạt những mục tiêu ấy, ta cần phải theo gương Chúa Giêsu, hy sinh hãm mình và cầu nguyện.

Chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, vô cùng hạnh phúc và vinh quang, nhưng Chúa đã lên hoang địa nhịn ăn và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày để dạy ta : Nếu chúng ta không tự ý tiết chế cách sống thì chúng ta khó có thể thoát ly khỏi dò lưới và xiềng xích là tiền tài, danh vọng, xác thịt... ma quỷ dùng để giữ ta làm nô lệ cho chúng.

Nếu không cầu nguyện thì tự ta, ta khó khám phá ra mưu ma chước quỷ, và không có sức chống trả các cám dỗ lôi ta xa Chúa. Nếu ta không vì Thiên Chúa mà yêu thương đoàn kết với tha nhân, ta khó có thể được ơn cứu rỗi, vì ơn cứu độ là ơn đoàn sủng. Ai sống hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa sẽ được bảo đảm sống đời đời.

Chúng ta cũng cần hiểu điều này : Cám dỗ tự nó không là xấu, vì là cơ hội tốt cho ta thưa với Chúa : Chúng con chọn theo Chúa và đường lối Chúa.

Cám dỗ chỉ có hại khi ta chiều theo nó.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cha sai đến để giải thoát chúng con, Chúa đã chết vì tội lỗi chúng con, Xin cho chúng con biết lợi dụng Mùa Chay mà học hỏi cho biết Thiên Chúa yêu thương chúng con dường nào, xin cho chúng con thà chết chẳng thà lìa xa tình Chúa yêu thương. Lạy Chúa, chúng con xin dâng những hy sinh, như bớt nhậu nhẹt, như nhịn nhục tha nhân, như bớt giờ giải trí vô ích, hạn chế Ti-vi, để có thể cầu nguyện chung trong gia đình, chớ gì việc chúng con biết tự kiểm điểm, tĩnh tâm và xưng tội ngay từ đầu Mùa Chay, chúng con được Chúa thánh hóa ngay từ đầu Mùa Chay và sống trong niềm hoan lạc của ơn thánh sủng. Amen

 

Hát: Con Nay Trở Về

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng, nay mến yêu thương tình đáp tình 

ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa 

 (Thinh lặng) 

V. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Chúa đã chiến thắng cám dỗ của ma quỷ để làm gương sáng cho chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con là những tội nhân biết siêng năng tìm đến ơn tha thứ của Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Cộng đoàn: Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.

 3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho các tội nhân biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để họ được sống trong tình yêu thương của Chúa.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con trong Mùa Chay thánh này, biết ăn năn sám hối để đón nhận ơn Chúa cứu độ.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại chúng con đang phải lãnh lấy hậu quả tai hại lớn lao do chính tội lỗi chúng con gây nên.

Cộng đoàn: Xin hãy dùng sức mạnh ân sủng cứu độ của Chúa mà giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi, mỗi khi chúng con đến lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa.

VI. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình,/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

 VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Hãy Chổi Dậy

ÐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi. 

1. Ðã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống, ta hãy bước theo đường quang vinh. 

2. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400