1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁO XỨ

    

- Linh mục chánh xứ: Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang, SSS

- Linh mục phụ tá: Đaminh Trần Dũng, SSS

- Linh mục phó xứ: Phêrô Nguyễn Trung Chánh, SSS

2. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

   - Ông Phêrô Tống Ngọc Văn - Chủ tịch

   - Ông Antôn Nguyễn Quang Hòa -  Phó nội vụ

   - Ông Phêrô Nguyễn Văn Vượng -  Phó ngoại vụ

   - Ông Giuse Vũ Văn Kính - Thư ký

   - Ông Phanxicô Nguyễn Văn Hùng - Thủ quỹ

3. CÁC GIÁO KHU
 
  3.1 Khu Hòa Bình
          
          - Ông Phêrô Tạ Minh Hoàng - Trưởng khu

          - Ông Phanxicô Nguyễn Văn Dũng - Phó nội

          - Ông Phaolô Phạm Quang Tuyến - Phó ngoại

          - Ông Phêrô Hoàng Trọng Quyền - Thư ký

          - Ông Anphongsô Nguyễn Duy Linh - Thủ quỹ  3.2 Khu Trinh Vương

          - Ông Đaminh Vũ Văn Định - Trưởng khu

          - Ông Giuse Trần Đức Minh - Phó nội

          - Ông Ambrosio Nguyễn Chí Dũng - Phó ngoại

          - Ông Giuse Trương Khải Hoàn - Thư ký

          - Ông Giuse Trần Quang Dũng - Thủ quỹ


  3.3 Khu Fatima

          - Ông Micae Phạm Hùng Tiến - Trưởng khu

          - Ông Gierenimo Nguyễn Khắc Hanh - Phó nội

          - Ông Giuse Nguyễn Văn Đức - Phó ngoại

          - Ông Giuse Phạm Sĩ Lợi - Thư ký

          - Ông Antôn Nguyễn Văn Quí - Thủ quỹ
 

  3.4 Khu Đồng Công


          - Ông Vicente Phạm Ngọc Đam - Trưởng khu

          - Ông Giuse Bạch Văn Huấn - Phó nội

          - Ông Phêrô Châu Văn Kiệt - Phó ngoại

          - Ông Giuse Nguyễn Văn Trí - Thư ký

          - Ông
Giuse Nguyễn Văn Đang - Thủ quỹ 


4. KHỐI ĐOÀN THỂ

  4.1 Huynh đoàn Thánh Thể
          
          - Ông Giuse Trần Viết Ngạc - Hội trưởng

          - Ông Đaminh Nguyễn Văn Đơn - Hội phó

          - Bà Anna Nguyễn Thị Siêng - Thư ký

          - Bà Têrêsa  Hoàng Thị Lý - Thủ quỹ  4.2 Huynh đoàn Đaminh

          - Bà Maria Vũ Thị Hạnh - Đoàn trưởng

          - Ông Phaolô Phạm Quang Tuyến - Đoàn phó

          - Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên - Thủ quỹ

          - Bà Maria Bùi Thị Ngọc Châu - Thư ký


  4.3 Hội gia trưởng Thánh Thể

          - Ông Asgustino Nguyễn Đình Thuyên - Hội trưởng

          - Ông Đaminh Lương Công Phi - Ca trưởng

          - Ông Giuse Lê Dũng Tiến - Phó nội
         
          - Ông Giuse Nguyễn Vũ Thiên Trường - Phó ngoại

        - Ông Phanxico.X Nguyễn Văn Kiều - Thư ký

          - Ông Đaminh Đỗ Mạnh Hà - Thủ quỹ
 

  4.4 Hội các bà mẹ


          - Bà Maria Đặng Thị Hồng - Hội trưởng

          - Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tho - Hội phó

          - Bà Maria Nguyễn Thị Thu - Thư ký

          - Bà Anna Vũ Thị Mỹ Hạnh
- Thủ quỹ 


 4.5 Hội tận hiến

          - Ông Giuse Maria Đồng Văn Lựu - Trưởng xứ

          - Bà Maria Nguyễn Thị Phụng - Phó xứ

          - Bà Anna Maria Nguyễn Thị Tuyết Nga - Thư ký

          - Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết
- Thủ quỹ 

5. KHỐI MỤC VỤ

 5.1 Ban mục vụ giới trẻ

          - Đaminh Vũ Ngọc Hoàn - Trưởng ban

          - Tôma Phan Hành Trình - Phó nội

          - Giuse Nguyễn Anh Tuấn - Phó ngoại

          - Matta Nguyễn Bình Phương Anh - Thư ký

          - Maria Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thủ quỹ

 5.2 Ban mục vụ truyền thông

          - Saviô Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban

          - Phêrô Trần Đình Thuần - Phó ban

          - Maria Nguyễn Thị Nhật Hạ - Thư ký, thủ quỹ

 5.3 Ban giáo huấn

          - Ông Inhaxio Vũ Văn Sức- Trưởng ban

 5.4 Thiếu nhi Thánh Thể


          - Đaminh Nguyễn Ngọc Minh - Xứ đoàn trưởng

          - Giuse Nguyễn Mạnh Thường - Phó nội vụ

          - Phêrô Trần Minh Huấn - Phó ngoại vụ
 
          - Giuse Trần Phúc Nhân - Phó nghiên huấn
 

          - Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Phương - Thư ký

          - Maria Nguyễn Thị Xuân Thu - Thủ quỹ

5.6 Ban lễ sinh

          - Phêrô Nguyễn Công Lý - Trưởng ban

          - Giuse Bùi Trung Hậu - Phó nội

          - Emmanuel Vũ Tuấn Anh - Thủ quỹ

          - Giuse Nguyễn Hoàng Hưng - Phó ngoại
 
          - Giuse Nguyễn Trung Tín - Thư ký

5.7 Ban mục vụ di dân

          - Anna Hoàng Thị Kim Chi - Đoàn trưởng

          - Antôn Trần Văn Thuyết - Thư ký, kiêm ban thông tin

          - Maria Lâm Thị Là - Thủ quỹ

          - Giuse Nguyễn Hoàng Hưng - Phó ngoại
 
          - Phanxico Chu Hoàng Dũng - Bác ái

6. KHỐI CA ĐOÀN

  6.1 Ca đoàn Thánh Gia

       - Gioan Vũ Đức Mỹ - Trưởng đoàn

       - Phanxico.X Nguyễn Thái Hùng - Phó nội

       - Đaminh Vũ Văn Tình - Phó ngoại

       - Anna Nguyễn Thị Kim Lệ - Thư ký

       - Phanxico.X Nguyễn Thị Tâm - Thủ quỹ


  6.2 Ca đoàn Phụng Sự

       - Gioan.B Lã Văn An - Ca trưởng

       - Anrê Phạm Minh Phụng - Trưởng đoàn

       - Banaba Lã Ngọc Khang - Phó nội

       - Giuse Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ngoại

       - Laurenso Trần Quý Bang - Thư ký

       - Antôn Lê Văn Cường - Thủ quỹ

  6.3 Ca đoàn Ra Khơi

       - Phanxico.X Nguyễn Ngọc Thái - Ca trưởng

       - Giuse Trần Quang Viên - Trưởng đoàn

       - Phanxico.X Nguyễn Văn Hùng - Phó nội

       - Giuse Trần Đức Thìn - Phó ngoại

       - Maria Nguyễn Thị Lan - Thủ quỹ

  6.4 Ca đoàn Cecilia

       - Giuse Nguyễn Tấn Nghĩa - Trưởng đoàn

       - Giuse Lê Anh Tuấn - Phó nội

       - Giuse Trần Viết Công - Thủ quỹ

  6.5 Ca đoàn Augustino

  6.6 Ca đoàn Gioan

       - Giuse Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng đoàn

       - Maria Nguyễn Thị Trầm - Phó nội

       - Martino Võ Trung Hiếu - Phó ngoại

       - Têrêsa Bùi Ngọc Hiền - Thủ quỹ, Thư ký

  6.7 Ca đoàn Hiển Linh

       - Dom Lương Công Phi - Ca trưởng

       - Phêrô Nguyễn Văn Minh - Trưởng đoàn

       - Maria Lân Thị Là - Phó nội

       - Anna Hoàng Thị Hồng - Phó ngoại

       - Antôn Lê Tiến Dâng - Thư ký

       - Anna Trần Thị Lương - Thủ quỹ

  6.8 Ca đoàn Têrêsa

       - Maria Đỗ Nhật Xuân - Trưởng đoàn

       - Têrêsa Phạm Thị Thanh Hoa - Phó

       - Maria Lã Thủy Chung - Thư ký


7. KHỐI TÔNG ĐỒ

  7.1 Ban Caritas

       - Maria Đỗ Nhật Xuân - Trưởng đoàn

       - Têrêsa Phạm Thị Thanh Hoa - Phó

       - Maria Lã Thủy Chung - Thư ký

  7.2 LêG Marie

     

  7.3 Camilô

     

  7.4 Đội mai táng Martino

       - Giuse Nguyễn Văn Tuyến - Đội trưởng

       - Đaminh Nguyễn Phương Bình - Đội phó

       - Giuse Nguyễn Văn Thành - Thủ quỹ

  7.5 Nhóm Tôma


Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 4
Hôm nay : 303
Tuần này: 2,050
Tháng này 11,322
Lượt truy cập: 474,112