1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁO XỨ

    

- Linh mục chánh xứ: Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang, SSS

- Linh mục phụ tá: Đaminh Trần Dũng, SSS

- Linh mục phó xứ: Phêrô Nguyễn Trung Chánh, SSS

2. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

   - Ông Phêrô Tống Ngọc Văn - Chủ tịch

   - Ông Antôn Nguyễn Quang Hòa -  Phó nội vụ

   - Ông Phêrô Nguyễn Văn Vượng -  Phó ngoại vụ

   - Ông Giuse Vũ Văn Kính - Thư ký

   - Ông Phanxicô Nguyễn Văn Hùng - Thủ quỹ

3. CÁC GIÁO KHU
 
  3.1 Khu Hòa Bình
          
          - Ông Phêrô Tạ Minh Hoàng - Trưởng khu

          - Ông Phanxicô Nguyễn Văn Dũng - Phó nội

          - Ông Phaolô Phạm Quang Tuyến - Phó ngoại

          - Ông Phêrô Hoàng Trọng Quyền - Thư ký

          - Ông Anphongsô Nguyễn Duy Linh - Thủ quỹ  3.2 Khu Trinh Vương

          - Ông Đaminh Vũ Văn Định - Trưởng khu

          - Ông Giuse Trần Đức Minh - Phó nội

          - Ông Ambrosio Nguyễn Chí Dũng - Phó ngoại

          - Ông Giuse Trương Khải Hoàn - Thư ký

          - Ông Giuse Trần Quang Dũng - Thủ quỹ


  3.3 Khu Fatima

          - Ông Micae Phạm Hùng Tiến - Trưởng khu

          - Ông Gierenimo Nguyễn Khắc Hanh - Phó nội

          - Ông Giuse Nguyễn Văn Đức - Phó ngoại

          - Ông Giuse Phạm Sĩ Lợi - Thư ký

          - Ông Antôn Nguyễn Văn Quí - Thủ quỹ
 

  3.4 Khu Đồng Công


          - Ông Vicente Phạm Ngọc Đam - Trưởng khu

          - Ông Giuse Bạch Văn Huấn - Phó nội

          - Ông Phêrô Châu Văn Kiệt - Phó ngoại

          - Ông Giuse Nguyễn Văn Trí - Thư ký

          - Ông
Giuse Nguyễn Văn Đang - Thủ quỹ 


4. KHỐI ĐOÀN THỂ

  4.1 Huynh đoàn Thánh Thể
          
          - Ông Giuse Trần Viết Ngạc - Hội trưởng

          - Ông Đaminh Nguyễn Văn Đơn - Hội phó

          - Bà Anna Nguyễn Thị Siêng - Thư ký

          - Bà Têrêsa  Hoàng Thị Lý - Thủ quỹ  4.2 Huynh đoàn Đaminh

          - Bà Maria Vũ Thị Hạnh - Đoàn trưởng

          - Ông Phaolô Phạm Quang Tuyến - Đoàn phó

          - Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên - Thủ quỹ

          - Bà Maria Bùi Thị Ngọc Châu - Thư ký


  4.3 Hội gia trưởng Thánh Thể

          - Ông Asgustino Nguyễn Đình Thuyên - Hội trưởng

          - Ông Đaminh Lương Công Phi - Ca trưởng

          - Ông Giuse Lê Dũng Tiến - Phó nội
         
          - Ông Giuse Nguyễn Vũ Thiên Trường - Phó ngoại

        - Ông Phanxico.X Nguyễn Văn Kiều - Thư ký

          - Ông Đaminh Đỗ Mạnh Hà - Thủ quỹ
 

  4.4 Hội các bà mẹ


          - Bà Maria Đặng Thị Hồng - Hội trưởng

          - Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tho - Hội phó

          - Bà Maria Nguyễn Thị Thu - Thư ký

          - Bà Anna Vũ Thị Mỹ Hạnh
- Thủ quỹ 


 4.5 Hội tận hiến

          - Ông Giuse Maria Đồng Văn Lựu - Trưởng xứ

          - Bà Maria Nguyễn Thị Phụng - Phó xứ

          - Bà Anna Maria Nguyễn Thị Tuyết Nga - Thư ký

          - Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết
- Thủ quỹ 

5. KHỐI MỤC VỤ

 5.1 Ban mục vụ giới trẻ

          - Đaminh Vũ Ngọc Hoàn - Trưởng ban

          - Tôma Phan Hành Trình - Phó nội

          - Giuse Nguyễn Anh Tuấn - Phó ngoại

          - Matta Nguyễn Bình Phương Anh - Thư ký

          - Maria Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thủ quỹ

 5.2 Ban mục vụ truyền thông

          - Saviô Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban

          - Phêrô Trần Đình Thuần - Phó ban

          - Maria Nguyễn Thị Nhật Hạ - Thư ký, thủ quỹ

 5.3 Ban giáo huấn

          - Ông Inhaxio Vũ Văn Sức- Trưởng ban

 5.4 Thiếu nhi Thánh Thể


          - Đaminh Nguyễn Ngọc Minh - Xứ đoàn trưởng

          - Giuse Nguyễn Mạnh Thường - Phó nội vụ

          - Phêrô Trần Minh Huấn - Phó ngoại vụ
 
          - Giuse Trần Phúc Nhân - Phó nghiên huấn
 

          - Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Phương - Thư ký

          - Maria Nguyễn Thị Xuân Thu - Thủ quỹ

5.6 Ban lễ sinh

          - Phêrô Nguyễn Công Lý - Trưởng ban

          - Giuse Bùi Trung Hậu - Phó nội

          - Emmanuel Vũ Tuấn Anh - Thủ quỹ

          - Giuse Nguyễn Hoàng Hưng - Phó ngoại
 
          - Giuse Nguyễn Trung Tín - Thư ký

5.7 Ban mục vụ di dân

          - Anna Hoàng Thị Kim Chi - Đoàn trưởng

          - Antôn Trần Văn Thuyết - Thư ký, kiêm ban thông tin

          - Maria Lâm Thị Là - Thủ quỹ

          - Giuse Nguyễn Hoàng Hưng - Phó ngoại
 
          - Phanxico Chu Hoàng Dũng - Bác ái

6. KHỐI CA ĐOÀN

  6.1 Ca đoàn Thánh Gia

       - Gioan Vũ Đức Mỹ - Trưởng đoàn

       - Phanxico.X Nguyễn Thái Hùng - Phó nội

       - Đaminh Vũ Văn Tình - Phó ngoại

       - Anna Nguyễn Thị Kim Lệ - Thư ký

       - Phanxico.X Nguyễn Thị Tâm - Thủ quỹ


  6.2 Ca đoàn Phụng Sự

       - Gioan.B Lã Văn An - Ca trưởng

       - Anrê Phạm Minh Phụng - Trưởng đoàn

       - Banaba Lã Ngọc Khang - Phó nội

       - Giuse Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ngoại

       - Laurenso Trần Quý Bang - Thư ký

       - Antôn Lê Văn Cường - Thủ quỹ

  6.3 Ca đoàn Ra Khơi

       - Phanxico.X Nguyễn Ngọc Thái - Ca trưởng

       - Giuse Trần Quang Viên - Trưởng đoàn

       - Phanxico.X Nguyễn Văn Hùng - Phó nội

       - Giuse Trần Đức Thìn - Phó ngoại

       - Maria Nguyễn Thị Lan - Thủ quỹ

  6.4 Ca đoàn Cecilia

       - Giuse Nguyễn Tấn Nghĩa - Trưởng đoàn

       - Giuse Lê Anh Tuấn - Phó nội

       - Giuse Trần Viết Công - Thủ quỹ

  6.5 Ca đoàn Augustino

  6.6 Ca đoàn Gioan

       - Giuse Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng đoàn

       - Maria Nguyễn Thị Trầm - Phó nội

       - Martino Võ Trung Hiếu - Phó ngoại

       - Têrêsa Bùi Ngọc Hiền - Thủ quỹ, Thư ký

  6.7 Ca đoàn Hiển Linh

       - Dom Lương Công Phi - Ca trưởng

       - Phêrô Nguyễn Văn Minh - Trưởng đoàn

       - Maria Lân Thị Là - Phó nội

       - Anna Hoàng Thị Hồng - Phó ngoại

       - Antôn Lê Tiến Dâng - Thư ký

       - Anna Trần Thị Lương - Thủ quỹ

  6.8 Ca đoàn Têrêsa

       - Maria Đỗ Nhật Xuân - Trưởng đoàn

       - Têrêsa Phạm Thị Thanh Hoa - Phó

       - Maria Lã Thủy Chung - Thư ký


7. KHỐI TÔNG ĐỒ

  7.1 Ban Caritas

       - Maria Đỗ Nhật Xuân - Trưởng đoàn

       - Têrêsa Phạm Thị Thanh Hoa - Phó

       - Maria Lã Thủy Chung - Thư ký

  7.2 LêG Marie

     

  7.3 Camilô

     

  7.4 Đội mai táng Martino

       - Giuse Nguyễn Văn Tuyến - Đội trưởng

       - Đaminh Nguyễn Phương Bình - Đội phó

       - Giuse Nguyễn Văn Thành - Thủ quỹ

  7.5 Nhóm Tôma


Video
You need Flash player 10.1 (or higher) and JavaScript enabled to view this video.
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 8
Hôm nay : 609
Tuần này: 3980
Tháng này 15449
Lượt truy cập: 406054